Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ZİVERBEY MJET ELK.KESIF

ZİVERBEY MJET ELK.KESIF

Ratings: (0)|Views: 813 |Likes:
Published by Ahmet Mertol

More info:

Published by: Ahmet Mertol on May 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/03/2012

pdf

text

original

 
YILDIRIMDAN KORUMA TESISATI YKT 130 TL13BH
BĠNA HARĠCĠ TESĠSAT 
0 TL
ZĠVERBEY MJET MAĞAZASI ELEKTRĠK TESĠSATI KEġĠF ÖZETĠ ĠCMALĠ
0 TLGENEL TOPLAM 
18GV
GÜVENLĠK TESĠSATI TOPLAMI 
0 TL19 
MLGĠ ĠġLEM TESATI TOPLAMI 
0 TL16CT
KAPALI DEVRE TELEVĠZYON TESĠSATI (CCTV) TOPLAMI 
0 TL17MY
SESLENDĠRME SĠSTEMĠ TOPLAMI 
0 TL15 14TL
TELEFON TESĠSATI TOPLAMI 
0 TL
SYANGIN ĠHBAR VE ALARM TESATI TOPLAM
0 TL12AR
 AYDINLATMA ARMATÜRLERĠ TOPLAMI 
0 TL
KABLO TAġIYICILARI TOPLAMI 
0 TL13KA10KABKABLOLAR TOPLAMI0 TL11SR
 AYDINLATMA VE PRĠZ SORTĠLERĠ TOPLAMI 
0 TL8OLA
ÖLÇÜ ALETLERĠ TOPLAMI 
0 TL9TP
TOPRAKLAMA TESĠSATI TOPLAMI 
0 TL6KM
KOMPANZASYON SĠSTEMĠ TOPLAMI 
0 TL7SG
SĠGORTALAR TOPLAMI 
0 TL
LġEBEKE LSAYARI TOPLAM
0 TL5KO
KONTAKTÖRLER TOPLAMI 
0 TL2SL
ġALTERLER TOPLAMI 
0 TL3ROL
RÖLELER TOPLAMI 
0 TLSIRA NOPOZ N
 AÇIKLAMA
TUTAR (TL) 1PANPANOLAR TOPLAMI0 TL
 
NOT: MODELLERE GÖRE ARMATÜR MARKALARI DEĞĠġMEKTEDĠR. LÜTFEN BĠRĠM FĠYAT TARĠFLERĠNE BAKINIZ.
SIEMENS,M.GERIN,ABB,LEGRAND 
RÖLELER 
SIEMENS,M.GERIN,ABB,LEGRAND 
ġALTERLER KONTAKTÖRLER SĠGORTALAR 
ALCE-BORTRANS-ENTES SIEMENS,M.GERIN,ABB,LEGRAND 
 ANAHTAR VE PRĠZLER 
KABLOLAR SIEMENS,M.GERIN,ABB,LEGRAND 11
KOMPANZASYON SĠSTEMĠ 
SIEMENS,M.GERIN,ABB,LEGRAND LEGRAND 10 
PRYSMIAN ,NEXANS, HES, ÖREN,S URTEL,TÜMKA, PAMUKKALE, ÖZNUR, DEMĠRER,DEMAġ, VATAN, ÜNTEL
ÖLÇÜ ALETLERĠ 
TOPRAKLAMA TESĠSATI 
RADSAN,AMPER,GERSAN 12ELSU,CANLAPVC VE HF BODRULAR 18 16 
KABLO TAġIYICILARI 
13 
 AYDINLATMA ARMATÜRLERĠ E.A.E., GERSAN,TEKOM,EUROTRAY, ARDIÇ 
ZĠVERBEY MJET MAĞAZASI ELEKTRĠK TESĠSATI MARKALARI
SĠGORTA KUTULARI 
GEWISS , LEGRAND,HENSELMARKALAR 
E.A.E , YAVUZ, GVD,EGEPAN,GÜLPANO,EPU 
SIRA NO 
 AÇIKLAMA
1PANOLA17 20 
YILDIRIMDAN KORUNMA TESĠSATI 
19TELEFON SANTRALIKAREL
EPAġ , SESSAN,SEPAġ 
SAMSUNG, LG, PHILIPS, PANASONIC, ADATAPARAPET KANALLEGRAND , OBO BETTERMANAMPER , RADSAN KAREL - TELMAX - PENTA
 AYDINLATMA DĠREKLERĠ 
ZAYIF AKIM KABLOLARI 
GÜVENLĠK TESĠSATI 
GE, PARADOX, CROW RUNNER 25 21
YANGIN SĠSTEMĠEEC, SYSTEM SENSÖR, BOSCH, ALFAMAX/GS
24 
SESLENDĠRME TESĠSATI 
22 
KAPALI DEVRE TELEVĠZYON TESĠSATI (CCTV)
23 
VEKSAN , SITECO, LĠTPA , EAE, ĠKĠZLER,LAMP83, PELSAN,CEMDAĞ NOT: MARKA DETAYLARI ĠÇĠN BĠRĠM FĠYAT TARĠFLERĠNE BAKINIZ.MĠTAġ TELEFON MAKĠNALARI ERSE , BĠRTAġ, 2M, EMEK ,
KABTEK,HASTEL,KLAS 26 14AMPULLERPHILIPS , OSRA15BALASTLA
TRĠDONĠC,OSRAM,HELVAR 
 
ZĠVERBEY MJET MAĞAZASIElektrik ĠĢleri Birim Fiyat Tarifleri
POZYAPILACAK ISIN CINSIBIRIMNONOT
ÖNEMLĠ NOTLAR
PPANOLAR
1
Marka listesi ve birim fiyat tarifelerinde bulunan marka ve tipleri haricinde malzeme kullanılmayacaktır.
2
Pano yerleri uygulama aĢamasında yerinde kontrol edilip migrostan onay alındıktan sonra elektrik tesisatları yapılacaktır.
3
Panoların montajı tamamlandıktan sonra (mağaza açılsa dahi) tüm sigorta ve Ģalterlerin beslediği devrelerin proje uygun olduğu enerji (Termal kamera ile kontrol edilmelidir.) verilerek kontrol edilecek ve mağaza müdürüne tutanakla teslim edilecektir.
4
Elektrik panolarının tek hat semaları dosyalanmalı ve asbuilt mühürü basılarak migros'un ilgili magazasına teslim edilmelidir.
5
Pano kablo giriĢ pencereleri toz girmeyecek Ģekilde kapatılmalıdır.
6
Sıva üstü sac tablolara üstten giriĢ ve çıkıĢların rakorla yapılması gereklidir.Alttan giriĢ ve çıkıĢların lastik contayla tam kapalı hale
getirilmesi gereklidir.7
Merkezi soğutma grubu ve deep freze grubu kablo mesafesi,güzergahı ve gücü Ģantiyede kontrol edildikten sonra kablo kesiti ve panodaki Ģalt malzemelerinin imalatı yapılacaktır.
8
Klıma ve mekanik cihazların yerleri ve etiket değerleri Ģantiyede kontrol edildikten sonra kabloları ve panolardaki Ģalt malzemeleri 
tesis edilecektir.
9
Kompanzasyon bataryaları gerilimi 440V olacaktır.
10
Kondansatör batarya değerleri net değerlerdir.
11
Kondansatörler kompanzasyon tipi olmalıdır.
12
Termik manyetik Ģalterler üzerindeki akım ayarları yapılmalıdır.
13
Kalın kesitli kabloların nereden geldiği veya gittiği kablo uclarındaki etiketlere yazılmalıdır.Etiketler silinmez ve nemden
etkilenmemelidir.
14
 Ana panolarda kabloların uç montajlarında kullanılan kablo pabuçları kablo pensesi ile sıkılmalı kablo pabuçları düzgün görünmesiiçin siyah bant yerine büzüĢmeli izolasyon malzemeleri kullanılmalıdır.
15
 AT ve ATY panosu giriĢlerinde 100kA B+C sınıfı parafudur kullanılacaktır.Parafodur kodu OBA BETTERMANPS 4B-B+C/TT+TNS 3+NPE. Parafudur fiyatlarına 3x125 A NH sigortalı Ģalter dahildir.
16
UPS panosu 20kA C sınıfı parafodur kullanılacaktır..Parafudur kodu OBA BETTERMAN V20-C/3+NPE+FS.Parafodur fiyatlarına3x125 A NH sigortalı Ģalter dahildir.
17
Elektrik ve UPS odalarında pano önlerinde izole halı kullanılacaktır.
18
Mağazada kullanılacak tüm kablolar HALOJEN FREE tipten olacaktır.
19
Elektrik tesisatında NYA,NYAF,NYM,NYMHY,NYY kablolar kullanılmayacaktır.
20
Kullanılacak kablolar :Kolon hatları; O serisi N2XH cinsi kablolar ile,3 fazlı motor beslemesi;J serisi N2XH cinsi kablolar ile,1 fazlı motor beslemesi;J serisi N2XH cinsi kablolar ile,1 fazlı aydınlatma beslemesi;J serisi NHXMH cinsi kablolar ile,3 fazlı aydınlatma beslemesi(5 damarlı);J serisi NHXMH cinsi kablolar ile,
Normal anahtarlarda;O serisi NHXMH cinsi kablolar ile,
Komütatör anahtarlarda;O serisi NHXMH cinsi kablolar ile,
21
Elektrik mühendisleri odasına mağazadaki 10 noktanın topraklama ölçümü yaptırılacaktır.Sonuçlar raporlanarak Migros'a teslim edilecektir.(AT panosu ,ATY panosu ,UPS cihazı , MIT panosu , MKT panosu , FT panosu, BT panosu , mağaza klima cihazı Bilgi iĢlem odası priz ,et Ģarküteri reyonu priz)Topraklama ölçümü için migros herhangi bir bedel ödemeyecektir.Topraklama ölçümü iĢin kapsamı dahilindedir.
K
KUVVET VE PRĠZ TESĠSATI
1
Marka listesi ve birim fiyat tarifelerinde bulunan marka ve tipleri haricinde malzeme kullanılmayacaktır.
2
Market elektirik tesisatı kesin reyon yerleĢim projesine göre yapılacaktır.
3
 Ana besleme kablo mesafe ve güzergahı Ģantiyede kontrol edildikten sonra imalata baĢlanacaktır.
4
Merkezi Soğutma Gurubu ve deep freze grubu kablo mesafesi,güzergahı ve gücü Ģantiyede kontrol edildikten sonrakablo kesiti ve panodaki Ģalt malzemelerinin imalatı papılacaktır.
5
Klima ve Mekanik cihazların yerleri ve etiket değerleri Ģantiyede kontrol edildikten sonra kabloları ve panolardaki Ģalt malzemelerintesisatları yapılacaktır.
6
 Asansör panosu yeri ve etiket değerleri Ģantiyede kontrol edildikten sonra ilgili tesisatlar yapılacaktır.
7
Jeneratör kablo mesafe ve güzergahı Ģantiyede kontrol edildikten sonra imalata baĢlanacaktır.
8
Pano yerleri uygulama aĢamasında yerinde kontrol edilip Migros'tan onay alındıktan sonra elektrik tesisatları yapılacaktır.
9
Elektrik ve UPS odalarında pano önlerinde izole halı kullanılacaktır.
10
Elektrik tesisatında NYA,NYAF,NYM,NYMHY,NYY kablolar kullanılmayacaktır.Mağazada kullanılacak tüm kablolar holojen free tipten olacaktır.
11
Mobil jeneratör kullanılan magazalarda elektrik panosunda jeneratör mahalline çekilen kablonun ucuna jeneratörün nominal gücüneuygun priz montajı yapılmalı,en az 15 metre uzunluktaki her iki ucu fiĢli kablo tutanakla magaza müdürüne teslim edilmelidir.Prizle jeneratörü birleĢtiren kablo jeneratör nominal akımını karĢılayacak kesitte ve teknik özellikte olmalıdır.
12
Mobil jeneratör çalıĢır vaziyette test edilerek magaza terk edilmelidir.
13
Fırın,Balık,Cafe ve KuruyemiĢ elektrik tesisatları kesin cihaz ve yerleĢim projelerine göre yapılacaktır.
14
Market asma tavan içi ve mağaza genelinde bulunan mahallerdeki tüm kabloların bağlantı ve ekleri wago klemens ilebuat içerisinde yapılacaktır.Buatlar en yakın duvar , tavan veya kablo kanalına monte edilecektir.Buattan çıkan kablolar sabitlenecektir.
15
UPS tesisatı ve parapet kanalı içerisindeki kablolar prysmian 052XZ1-F kullanılacaktır.
16
Bilgi iĢlem, mal kabul ve sipariĢ odaları elektrik tesisatı marketten onay alındıktan sonra tesisatı yapılacaktır.
17
Soğuk oda elektrik tesisatı (prizler) cihaz yerleĢimleri kesinleĢtikten sonra yapılacaktır.
18
Kantar yeri Ģantiyede belirlendikten sonra elektrik tesisatı yapılacaktır.
19
Servis ve depo alanındaki sinek kovucular için tasarlanmıĢ prizlerin beslemeleri panodan bağımsız gelmelidir.
20
Kasa içerisindeki kablo ve bağlantılar düzenli bir Ģekilde yapılmalıdır.
21
Elektrik mühendisleri odasına mağazadaki 10 noktanın topraklama ölçümü yaptırılacaktır.Sonuçlar raporlanarak Migros'a teslim edilecektir.(AT panosu, ATY panosu, UPS cihazı, MIT panosu, MKT panosu, FT panosu, BT panosu, mağaza klima cihazı Bilgi iĢlem odası priz ,et Ģarküteri reyonu priz)Topraklama ölçümü için migros herhangi bir bedel ödemeyecektir.Topraklama ölçümü iĢin kapsamı dahilindedir.
22
Mağazada kullanılacak S/A tüm anahtar ve prizler legrand markasının Armada modeli olacaktır.
23
Mağazada kullanılacak S/U tüm anahtar ve prizler legrand markasının urbano modeli olacaktır.
24
Parapet kanal üzerinde kullanılacak tüm anahtar ve prizler legrand markasının armada modeli olacaktır.
A
AYDINLATMA TESĠSATI
1
Marka listesi ve birim fiyat tariflerinde bulunan marka ve tipleri haricinde malzeme kullanılmayacaktır.
2
Birim fiyat tariflerinde belirtilen tüm armatürler elektronik balastlı olacaktır. Balast markası TRĠDONĠC, OSRAM, HELVAR olacaktır.
3
 Aydınlatma armatürleri ampulleri philips veya osram marka olacaktır.
4
Market aydınlatma tesisatı kesin reyon yerleĢim projesine göre yapılacaktır.
5
Mağaza genel aydınlatması, mekanik yüklenici firması ile aydınlatma armatürleri ve mekanik ekipmanların koordinasyonu yapıldıktansonra imalatı yapılmalıdır.
6
Market asma tavan içi ve mağaza genelinde bulunan mahallerdeki tüm kabloların bağlantı ve ekleri wago klemens ilebuat içerisinde yapılacaktır.Buatlar en yakın duvar , tavan veya kablo kanalına monte edilecektir.
Sayfa 3 / 43

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mehmet Güneri liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->