Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
P. 1
2012 Summer-Fall BI Catalog

2012 Summer-Fall BI Catalog

Ratings: (0)|Views: 571 |Likes:
Courses offered in the Botanical Illustration Certificate Program at Denver Botanic Gardens during July - December 2012
Courses offered in the Botanical Illustration Certificate Program at Denver Botanic Gardens during July - December 2012

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Mervi Hjelmroos-Koski on May 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2012

pdf

text

original

 
TQFFAW,@OHH 75?7
GLSOKNDOH OWS & NHHQTSWOSNLK
Dawsn`ndosa Uwlbwof
Glsokndoh Nhhqtswosnlk nt sja uhoda rjawaows okc tdnakda qknsa rnsj gaoqsn`qh watqhst+
 
7
Glsokndoh ows okc nhhtswosnlk nt sja rahhatsoghntjac swocnsnlk l ulwswo~nkb uhokst lw tdnaksnd uwultat( wadlwcnkb pokntjnkbtuadnat lw jntslwndoh wadlwc lw wakcawnkb sja gaos~ okc nktunwosnlk ra azuawnakda nk sja `lwo l sja rlwhc owlkc t+Cakpaw Glsoknd Bowcakt„ Dawsndosa nk Glsokndoh Ows okc Nhhtswosnlk uwlbwof nt catnbkac sl law o dlfuwajaktnpa tawnat ldhottat nk glsokndoh nhhtswosnlk( uwlpncnkb uowsndnuokst sja cwornkb okc uonksnkb tinhht waqnwac sl wakcaw oddwosa okc tahcaundsnlkt l sja uhoks rlwhc rnsj o ldt lk casonh+ Sjnt uwlbwof nt lw sja cacndosac nhhtswoslw( ot rahh ot sja caplsac ofosaw+Ns dhfnkosat nk o dawsndosa lw tlfa tscakst okc lawt ok lkblnkb uwlbwof l glsokndoh dhottat lw lsjawt+
TQFFAW,@OHH 75?7 DOSOHLBDAWSN@NDOSA NK GLSOKNDOH OWS OKC NHHQTSWOSNLK
NKSWLCQDSLW^ DLQWTA
Tscakst rntjnkb sl haowk flwa ogls glsokndoh nhhtswosnlklw sl gwtj u lk sjanw tinhht galwa gabnkknkb sja dawsnndosataqakda dok soia Nkswlcdsnlk sl Glsokndoh Nhhtswosnlk( rjndjnt kls uows l sja dawsnndosa waqnwafakst+
WA_QNWAC DLQWTAT
Sja lhhlrnkb ?4 dlwtat owa waqnwac n ~l rntj sl wadanpa oDawsnndosa nk Glsokndoh Ows okc Nhhtswosnlk+ Sja wadlffakcactaqakda l dlwtat nt hntsac gahlr+ Sjnt tddattnlk ntouuwluwnosa lw glsj sja dawsnndosa okc sja klkdawsnndosatscaks+
Dlwtat tjlhc ga soiak nk sja lwcaw casawfnkac g~ sjanw uwawaqntnsat+
 
Dlwtat dlktnts l azawdntat( dwnsnqat(caflktswosnlkt okc jlfarlwi ottnbkfakst+ O hnts l tuuhnatlw aodj dlwta rnhh ga taks rnsj dhott dlknwfosnlk+?+ Glsokndoh Nhhtswosnlk nk Uakdnh N7+ Glsok~ lw sja Glsokndoh Nhhtswoslw4+ Glsokndoh Nhhtswosnlk nk Uakdnh NN3+ Dlfultnsnlk lw Glsokndoh Nhhtswosnlk1+ Dlhlw Ho~awnkb lw Dlhlwac Uakdnh0+ Glsokndoh Nhhtswosnlk nk Dlhlwac Uakdnh N2+ Uawadsnkb Uawtuadsnpa:+ Glsokndoh Nhhtswosnlk nk Dlhlwac Uakdnh NN>+ Dlhlw Fnznkb lw Owsntst?5+ Glsokndoh Nhhtswosnlk nk Uak okc Nki N??+ Glsokndoh Nhhtswosnlk nk Uak okc Nki NN?7+ Glsokndoh Nhhtswosnlk nk Rosawdlhlw N?4+ Glsokndoh Nhhtswosnlk nk Rosawdlhlw NN
Uhaota klsa= Sl wadanpa dwacns lw ok~ dlwta( ossakcokda ntwaqnwac os sja nwts dhott okc os :5! l ohh dhottat+
AHADSNPA DLQWTAT
Ahadsnpa dlwtat tawpa o pownas~ l uwultat+ Sja~ owacatnbkac sl nkdwaota sja tscaks„t iklrhacba( ognhns~ okcazuawnakda nk glsokndoh ows+ Nk occnsnlk sl sja ?4 waqnwacdlwtat( tscakst fts tahads ?55 ahadsnpa jlwt+ Sja kfgawl ahadsnpa dhottat lawac nk ok~ lka ~aow fo~ pow~+ Batsnktswdslw rlwitjlut fo~ ga soiak ot ahadsnpat+
TDNAKDA OKC OWS HADSQWAT
Tahadsac hadswat os Cakpaw Glsoknd Bowcakt dok qohn~ lwahadsnpa dwacnst+ Ossakcokda os lka hadswa bnpat lka ahadsnpadwacns jlw9 tscakst dok wadanpa o foznff l ?1 dwacns jlwtwlf sjata hadswat+
Doî Glsoknqa
nt o hadswa tawnat luaksl Glsokndoh Ows okc Nhhtswosnlk tscakst( Bowcakt fafgawt(sja bakawoh ughnd( odocafno okc owsntst+ Uwawabntswosnlk ntwadlffakcac gs kls waqnwac+
ULWS@LHNL WAPNAR
Qulk dlfuhasnlk l ohh dlwta rlwi( tscakst fo~ ouuh~ lwulwslhnl wapnar *jahc srnda o ~aow. g~ waqatsnkb o swoktdwnuswlf sja uwlbwof fokobaw okc tgfnssnkb ok ouuhndosnlk lw sjawapnar+ Ouuhndosnlk aa= #45
Sja dlfuhasa ulwslhnl rnhh dlksonk npa *1. nkntjacglsokndoh uhosat=?+ Bwoujnsa Uakdnh7+ Dlhlwac Uakdnh4+ Uak okc Nki 3+ Rosaw Facno1+ Owsnts„t Djlnda=
Sjnt dok ga o uhosa nk ok~ l sja facnosobjs rnsjnk sja uwlbwof lw o dlfgnkosnlk l sjaf+
@ohh 75?7 Ulwslhnl wapnar=
Flkco~( Tausafgaw ?2
Bwocosnlk Dawaflk~ lw ohh 75?7 Bwocosat=
 Klpafgaw ?:( 75?7( ? — 4 u+f+
 
BQATS RLWITJLUT
 Ohnda Sokbawnkn
Swocnsnlkoh Sadjknqat=Uhotsnd Uakdnht lk @nhf
@ldt lk sja sadjknqat ldwaosnkb o sjwaacnfaktnlkohjohslka nfoba l o uhoks tgmadstnkb uakdnht catnbkac sl rlwilk cwosnkb nhf twodat+ Sjata l johslka lw dlksnkltslka facno lw glsokndohnhhtswosnlk nt lsak taak otuwahnfnkow~ uakdnh tiasdjat lwlw nhhtswosnkb tgmadst ot wnslw taact+ Sja dhott rnhh gabnkrnsj djlltnkb o uhoks( foinkbo ujlsldlu~ lw tdok sl rlwi wlf( okc swodnkb o uwahnfnkow~cwornkb tnkb wabhow bwoujnsa uakdnht lk swodnkb pahhf lwfossa odasosa+ Occnsnlkoh casonht l sja hlraw lw wns fo~ga occac+ Dlfultnsnlk rnhh ga cntdttac nk lwcaw sl odjnapagohokda okc foia sja gats ta l tuoda lk sja uhosa rnsjwabowc sl wauwlcdsnlk lw ughndosnlkt+ @nkoh cwornkb rnhh gaclka lk cwosnkb nhf tnkb sja cwosnkb nhf uakdnht rlwinkbrnsj sja tlsaw *cowi. haoct lw uakdnht sjwlbj sja jowcatshaoct+ Cnawaks aadst rnhh ga azuhlwac ohlkb rnsj sja tal lsjaw facno nk occnsnlk sl sja uakdnht+ Sja nkoh cwornkbtjlhc ga ughndosnlk waoc~+
@aa=
#725 fafgaw( #471 klkfafgaw+
Uwawaqntnsat=
Uakdnh N( Uakdnh NN
‧ @wn+ — Tqk+( Oqb+ 4 — 1( > o+f+ — 7=45 u+f+
 
Nktswdslw=
Ohnda Sokbawnkn( Kosnlkoh Ftaf l KosnlkohJntslw~( Tfnsjtlknok( Rotjnkbslk( C+D+
Kl wakct lw wabntswosnlk dokdahhosnlkt osaw Mh~ 7 khatt ~lwtaos dok ga `hhac+ Ohnda W+ Sokbawnkn
gabok jaw nhhtswosnlk dowaaw ot o waahokdadlkswods nhhtswoslw nk sja Cauowsfaks l Glsok~ nk sja KosnlkohFtaf l Koswoh Jntslw~( Tfnsjtlknok Nktsnssnlk+ Rjnhatsnhh o tscaks tja rot jnwac ot sja cauowsfaks„t nwts tsonhhtswoslw nk ?>27+ Nk sjnt douodns~ tja jot nhhtswosac oshaots ?(155 tuadnat l uhokst+ Jaw uwaawwac facnf nt uakokc gwtj rnsj nki( okc flwa wadaksh~ tja jot gaak tnkbsja dlfusaw lw cnbnsoh cwornkb+ Jaw nhhtswosnlkt jopaouuaowac nk ohflts 15 tdnaksnnd uawnlcndoht( o cl}ak lwflwa hlwot( okc tapawoh gllit+ Tja nt ohtl fokobnkb okcdwosnkb ok azsaktnpa dlhhadsnlk l glsokndoh nhhtswosnlkt+Ohnda jot dlkcdsac dhottat nk glsokndoh okc koswoh tdnakdacwornkb sadjknqat lw tapawoh glsokndoh bowcakt ot rahh othldoh dlhhabat okc knpawtnsnat( okc jot bnpak hadswat okccaflktswosnlkt lk nhhtswosnlk sadjknqat sl fok~ glsokndohokc ows tldnasnat+ Nk occnsnlk( tja jot azjngnsac jaw rlwikosnlkohh~ okc nksawkosnlkohh~+
Jnccak Swaotwat= @lwaacba Uonksnkb `lw Apaw~lka
Rj~ cl ra wowah~ taa o glli rnsj o lwaacba uonksnkb<Gadota ns nt sdiac oro~ nk o uwnposa dlhhadsnlk lw hngwow~+Nktunwac g~ sja flts bhlwnlt uawnlc l glli cadlwosnlk( aodjtscaks nk sjnt azdnsnkb dhott rnhh ga sobjs ohh sja sadjknqatkadattow~ sl dwaosa jnt lw jaw lrk lwaacba fotsawunada+Nkdhcac nk sja dhott owa kar sadjknqat capahluac g~ sjanktswdslw+ Tscakst rnhh swoktlwf o tnfuha glli ghldi nksl sjajnccak fobnd l o lwaacba uonksnkb okc haowk sja jntslw~ okcfok~ lsjaw otuadst l sjnt uwodsnda+ Os sja akc l sja dhott(tscakst rnhh soia rnsj sjaf sjnt swaotwa okc sja iklrhacba ljlr sl dlksnka ok ohflts lwblssak ows+
Jnccak Swaotwat= sja Jntslw~ okc Sadjknqa l` @lwa&acba Uonksnkb(
rwnssak g~ sjanktswdslw( Maokka Gakkass rnhh ga oponhogha lw uwdjota rnsjo tscaks cntdlks+
@aa=
#725 fafgaw( #471 klkfafgaw+
Uwawaqntnsat=
Kl uwawaqntnsat+
‧ Tos+ — Tqk+( Oqb+ ?: & ?>( > o+f+ — 3 u+f+ *?7 jw.
Nktswdslw=
Maokka Gakkass( Otsnk( SZ
Kl wakct lw wabntswosnlk dokdahhosnlkt osaw Mh~ 75 khatt ~lw taos dok ga nhhac+
@lw flwa sjok o cadoca(
 Maokka Gakkass 
jot sobjs rlwitjlutnk dwaosnpa gllignkcnkb okc lwaacba uonksnkb+ Tja jotswopahac sjwlbjls sja Qknsac Tsosat sl tsc~ nk uwnposa( ughndokc knpawtns~ hngwownat+ Nk occnsnlk( tja tscnac kcaw Fowsnk@wlts( sja rlwhc„t lwaflts dlksafulwow~ lwaacba uonksaw nkAkbhokc( ot rahh ot wataowdjac okc ujlslbwoujac lwaacbauonksnkbt os Lzlwc Qknpawtns~ hngwownat+
4

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Mervi Hjelmroos-Koski added this note
If you wish to download or print this document, the only username to be used is: biprogram and the password: student (use the option "already have a Scribd account")

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->