Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Stećci su puno stariji od srednjeg vjeka!

Stećci su puno stariji od srednjeg vjeka!

Ratings: (0)|Views: 15,791|Likes:
Published by Nenad M. Djurdjevic

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: Nenad M. Djurdjevic on May 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/23/2014

pdf

text

original

 
NENAD M. ĐURĐEVIĆ, NEZAVISNI ISTRAŽIVAČ DREVNIH KULTURA I MITOLOGIJA NA PODRUČJU BiH
Revizija historije
Stećci su puno starijiodsrednjeg vijeka!
Na osnovu tri različita konteksta, arhitekture, umjetnosti i religije, Đurđević tvrdi da stećci pri-
 
padaju periodu između neolita i početka brončanog doba, odnosno između 7.000 i 3.500 godi-na prije nove ere
64
www.startbih.info
PIŠE
 
:
Amir Telibećirović 
N
akon višegodišnjeg znanstvenogistraživanja, konačno imamo ar-heološke i povijesne dokaze kojipotpuno demantiraju srednjovjekovnopodrijetlo stećaka, poručuje
Nenad M.Đurđević
, nezavisni istraživač drevnihkultura i mitologija na području BiH.Osim bosanskih stećaka, Đurđeviću suuža specijalnost stari kultovi i religije sanjihovom pratećom mistikom.
STARI DO 7.500 GODINA
Poslije višegodišnjeg rada naotkrivanju porijekla bh. ste-ćaka, on je kompletirao stu-diju u kojoj tvrdi da stećcinisu, ili bar nisu skroz,ono o čemu su nas onjima učili u školamai TV emisijama.Zapravo, Đurđević zamagazin Start BiH objaš-njava zašto stećke trebatretirati kao daleko, da-leko starije nasljeđe odsrednjovjekovnog, što jenjihovo standardno de-finiranje.Njegova studija je urađena na engleskom jeziku,a upravo se radi na domaćoj verziji te na prevo-đenju na više jezika.Osim interesa javnosti za nove istraživačke rezul-tate, Đurđević očekuje i da bi ova studija moglapromijeniti i cijelo poimanje historijata BiH.
Na koji način ste došli do zaključka da su steć-ci daleko stariji nego što im se to pripisuje sasrednjovjekovljem?
- Moji zaključci o prapovijesnom podrijetlu steća-ka su rezultat višegodišnjeg naučnog istraživanjai sudjelovanja u projektu bosanskih piramida. Je-dan od mojih glavnih istraživačkih interesa, osim,naravno, fenomena bosanskih piramida, usmje-ren je prema prapovijesnim kulturama StareEurope, a posebno prema kultnim i religioznimobjektima. Osim toga, profesionalno sam anga-žiran u području suvremene arhitekture, za ko- je je potrebno posjedovati određeno i generalnopoznavanje njenog historijskog, ali i prahistorij-skog razvoja. Na osnovi tih elemenata, a poseb-no zahvaljujući novim arheološkim otkrićima natlu Stare Europe koji danas stoje na raspolaga-nju, bilo je moguće napraviti minucioznu rekon-strukciju prapovijesnog podrijetla stećaka. Do sa-da su pripadnici ortodoksne i dogmatične naukepokušali svrstati graditeljski, umjetnički i vjerskifenomen monolitnih stećaka u samo tri različitakonteksta pravoslavlje, katoličanstvo i takozva-nu Bosansku crkvu, heretičnu doktrinu bogu-mila i ostatke poganskih vjerovanja nepoznatogpodrijetla. Sa strane akademske stipendije, povi- jesno podrijetlo stećaka je predloženo isključivokao srednjovjekovno.
Za koje konkretno razdoblje Vi vežete stećke?
- Tokom mog studija i naučne analize na osno-vi tri različita konteksta, arhitekture, umjetnostii religije, došao sam do zaključka da stećci pripa-daju periodu između neolita i početka brončanogdoba, odnosno periodu između 7.000 i 3.500 go-dina prije nove ere. To znači da na osnovi noviharheoloških nalaza i znanstvenih podataka kojeimamo na raspolaganju, možemo procijeniti sta-rost većine stećaka na između pet hiljada petsto isedam hiljada petsto godina.
OTKUD PATARENI?
Po novom istraživanju, koja su onda plemena, pojedinci ili civilizacije bili kreatori stećaka?
- Ono što nam arheološki dokazi Stare Europesugeriraju je da se ne radi o fenomenu koji je pri-

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
zemerijas liked this
Mir Ela liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->