Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
CriKit Desktop Cloud - Green Computing

CriKit Desktop Cloud - Green Computing

Ratings: (0)|Views: 7,733|Likes:
Published by PaulMorse
Overview of CriKit Desktop Cloud platform. The world's first Desktop Private Cloud Appliance. This solution uses US Micro PC, CriKit MicroServers which are extremely energy-efficient and allow organizations to lower their energy consumption and reduce their carbon footprint. Each CriKit MicroServer draws less then 100 Watts, yet can support multiple virtual machines per node. This makes the CriKit Desktop Cloud platform one of the most energy saving platforms in the industry.

For mor information, visit http://www.youtube.com/user/CloudComputeInfo/videos

http://www.crikit.info
Overview of CriKit Desktop Cloud platform. The world's first Desktop Private Cloud Appliance. This solution uses US Micro PC, CriKit MicroServers which are extremely energy-efficient and allow organizations to lower their energy consumption and reduce their carbon footprint. Each CriKit MicroServer draws less then 100 Watts, yet can support multiple virtual machines per node. This makes the CriKit Desktop Cloud platform one of the most energy saving platforms in the industry.

For mor information, visit http://www.youtube.com/user/CloudComputeInfo/videos

http://www.crikit.info

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: PaulMorse on May 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/30/2015

pdf

text

original

 
 
08>0
Xnua Lkpro?+5+08>0
BpcMcv, Formvkx Xpcynvo Bakuf
 
Lns 5! 08>0
BPCMCV, FORMVKX XPCYNVO BAK_F]\
 
£ Xnua Lkpro Xneo >
Kyopyco
BpcMcv! dcbd rvnjfr ikp Bakuf Porkupbo njf Cjipnrvpubvupo Mcv! nr bponvof kuv ki joborrcvs* Nrki Gnjunps 08>0! vdopo nr jk ak,bkrv! ojopes,rcxxcje! bklxnbv! luavc,jkfo njf xkopiuaxpcynvo bakuf dnpfnpo rkauvckj kj vdo lnpmov* Njskjo dk njvof vk otxopclojv cvd bklxaotXpcynvo Bakuf rkivnpo vobdjkakecor joofof vk xns vdo lngkp dnpfnpo yojfkpr rcejcicbnjv rulrkp vps vk `ucaf kjo vdolroayor* BpcMcv `pcjer vdo bkllopbcna bkrv ojvps xkcjv ikp Xpcynvo Bakufxanvikplr cjvk n bkrv pnjeo vdnv cr niikpfn`ao ikp vdo lnrr nufcojbo*BpcMcv cr cjvojfof vk `o urof `s n cfo ynpcovs ki pkaor! cjbaufcje rkivnpo foyoakxopr! vorvoprnjf ^N! xaur vpncjcje! folkjrvpnvckj njf ofubnvckjna uropr* @obnuro cv olxaksr eojopcb Cjvoat49 bklxuvcje xanvikplr vdnv puj naa lngkp dsxopycrkpr njf kxopnvcje rsrvolr! cv bnj `o urofnbpkrr cjfurvpcor kj n cfo ynpcovs ki nxxacbnvckjr cj nffcvckj vk bakuf bklxuvcje! cjbaufcjeeojopna xupxkro! icjnjbcna njf rbcojvcicb bklxuvcje* Cj lnjs nsr! BpcMcv cr vdo iuvupo ki rlnaa`urcjorr njf foxnpvlojvna bklxuvcje! cj nffcvckj vk `ocje n bakuf xanvikpl*
Udnv cr cj n BpcMcv;
BpcMcv dnr `ooj forcejof vk loov vdo po~ucpolojvr ki n urop vdnv xuvr vdo rsrvol vdpkued cvrxnbor* Vorvopr! vpncjopr njf foyoakxopr joof vk dnyo n xanvikpl vdnv cr inrv! iaotc`ao njfbdnjeon`ao nr po~ucpof* BpcMcv cr otxnjfn`ao cj n cfo ynpcovs ki nsr! `uv vdo `nro rsrvolbkjvncjr vdo ikaakcje cvolr7
Bklxuvcje Jkfor
BpcMcv bkjvncjr 6 ojopes,oiicbcojv bklxuvo jkfor vdnv cjbaufo nj Cjvoa Ropyop Lkvdop`knpf! n 96@cv Cjvoa Tokj Ropyop BX_! >9 E@ ki PNL! Funa > E` Ovdopjov Jovkpm Cjvopinbo Bkjvpkaaopr $
 JCB–r# njf n >4
8 E@ Rkacf Rvnvo Fpcyo $ RRF#* Vdo RRF bnj `o uxepnfof kj po~uorv njfnffcvckjna bklxuvo jkfor bnj `o nffof nr joofof*
Otvopjna Rvkpneo
 BpcMcv bklor rvnjfnpf cvd n 0 V@ JNR rsrvol vdnv xpkycfor JIR! BCIR! IVX njf DVVXbnxn`cacvcor vk loov vdo xoprcrvojv rvkpneo joofr ki ycpvunacwnvckj njf bakuf bklxuvcjeojycpkjlojvr* Rvkpneo cr uxepnfon`ao vk >9 V@ cj n rcjeao formvkx ojbakrupo njf luavcxaoojbakrupor npo xkrrc`ao*
> E` Ovdopjov Rcvbd
 BpcMcv bklor rvnjfnpf cvd nj 4 Xkpv! ujlnjneof! > E` Ovdopjov rcvbd* Lnjneof rcvbdor! njfrcvbdor cvd lkpo xkpvr ikp anpeop BpcMcv clxaolojvnvckjr npo nyncan`ao*
Mos`knpf! Ycfok njf Lkuro Rcvbd
 N dced,~unacvs! 4 jkfo FYC+_R@ rcvbd cr cjbaufof cvd BpcMcv* Vdcr rcvbd bnj `o fncrs,bdncjof cvd nffcvckjna rcvbdor vk nbbkllkfnvo ?>> BpcMcv bklxuvo jkfor njf kjoLnjneolojv Ukpmrvnvckj*
 
Lns 5! 08>0
BPCMCV, FORMVKX XPCYNVO BAK_F]\
 
£ Xnua Lkpro Xneo 0
Lnjneolojv+Foyoakxlojv Ukpmrvnvckj
BpcMcv bklor cvd n dced,xkopof kpmrvnvckj vk lnjneo vdo bakuf ojycpkjlojv njf xpkycfodced foyoakxop xpkfubvcycvs* Cjbaufof cj vdo kpmrvnvckj npo7
 
Cjvoa Bkpo c? xpkborrkp
 
4 E@ ki PNL
 
> V@ Dnpf Fcrm Fpcyo
 
> E` Ovdopjov JCB
 
>3“ AOF Lkjcvkp 
 
Mosvpkjcb Mos`knpf
 
Lcbpkrkiv kxvcbna lkuroCj nffcvckj! naa bn`aor npo cjbaufof cvd BpcMcv* Nffcvckjna cjrvnaanvckj kxvckjr npo nyncan`ao kjpo~uorv*
Uds `us n BpcMcv;
Vdopo cr nj ujikpvujnvo vpuvd cj vdo ojvopxpcro rkivnpo kpaf
 ‒ 
bklxuvcje rkauvckjr dnyo`obklo cjbponrcjeas bklxaot* Vdcr bklxaotcvs dnr cjbponrof vdo bkrvr ki nalkrv naa nrxobvr ki vorvcje! vpncjcje! folkr njf eojopna cjipnrvpubvupo npkujf vdoro rkauvckjr* @oikpo BpcMcv! vdoojvps aoyoa xpcbo ikp luavc,jkfo! bklxaot rkivnpo xanvikplr nr cj vdo ycbcjcvs ki &?8!888*88*Xaur! vdo rkauvckjr vkkm ux n akv ki rxnbo njf rvcaa bkjrulof n akv ki ojopes* BpcMcv cr nbklxaovoas jo vsxo ki rkauvckj vdnv naakr n cfo ynpcovs ki pkaor vk cjbponro vdocp xpkfubvcycvsdcao akopcje bkrvr njf ojopes bkjrulxvckj* BpcMcv njf cvr ynpcof bkjiceupnvckjr npo eponv ikpXpcynvo njf Ds`pcf Bakuf njf @ce Fnvn xpkgobvr dopo sku joof vk foyoakx! vorv! oynaunvo! folk!kp gurv xancj vcjmop! cvd luavc,jkfo kp baurvop rkauvckjr* Oyops`kfs vdnv fkor vdkro vdcjer ikp nacycje
akkmr nv n BpcMcv njf cjrvcjbvcyoas mjkr cv dnr ynauo* Cv–r n wcxxs! ~ucov! ojopes
,rcxxcje!luavc,vopn`svo! lcjc,fnvn,bojvop,kj,n,form* U
dnv–r
jkv vk acmo; @uv! vdnv cr gurv vdo `oecjjcje*
BpcMcv Ucaa Bdnjeo Vdo Enlo
 Vdo bklxnbv rcwo ki BpcMcv `pcjer nj ojvcpoas jo fclojrckj vk bakuf njf baurvop bklxuvcje* Ci sku npo cjykayof cj vpncjcje kp vpnfo rdk folkjrvpnvckjr! sku jk dnyo n xkpvn`ao rkauvckj vkdoax nbbklxacrd skup eknar* Vdcjm dk lubd lkpo oiiobvcyo sku bnj `o cvd n vpuo luavc,jkforsrvol vdnv icvr cj n `kt kp rucvbnro; Ci sku buppojvas dnua n donys `anfo rsrvol kp pnbmr vk vpnfordkr njf oyojvr! vdcjm n`kuv dk lubd lkjos sku bnj rnyo cj rdcxxcje bkrvr njf an`kp*Njskjo dk fonar cvd oyojv cjykcbor mjkr otnbvas dnv vdnv lonjr* Iupvdop! ci sku buppojvaskjas `pcje acvopnvupo vk rdkr `obnuro vdopo cr jk bkrv,oiiobvcyo ns vk folkjrvpnvo skup luavc,jkfo rkauvckj! oaa! jk sku bnj r
vpuv skup rvuii cj xu`acb* Njf! o–yo naa rooj vdo luavc
,jkfoycpvunacwof folk pujjcje kj n anxvkx njf donpf vdo otburor ki ds cv cr pujjcje rk rak! kp jkvnv naa* Vdkro fnsr npo kyop*

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
whussupp liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->