Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
The Dyslexic Reader 2012 - Issue 60

The Dyslexic Reader 2012 - Issue 60

Ratings: (0)|Views: 175 |Likes:
THE DYSLEXIC READER

˜ Dys • lex´ ic Read´• er •
The
PAGE 1
VOLUME 60

DAVIS DYSLEXIA ASSOCIATION INTERNATIONAL

ISSUE 1 • 2012

A Committed Mom And Her Daughters Create Real Change In Wyoming
We decided that we needed to change the system, but had to pull Alice out of school because her teacher would not assist her with her Davis tools. We were so busy transitioning to home schooling and getting our DLS training so we could get our youngest on the right track, that making systemic change took a
THE DYSLEXIC READER

˜ Dys • lex´ ic Read´• er •
The
PAGE 1
VOLUME 60

DAVIS DYSLEXIA ASSOCIATION INTERNATIONAL

ISSUE 1 • 2012

A Committed Mom And Her Daughters Create Real Change In Wyoming
We decided that we needed to change the system, but had to pull Alice out of school because her teacher would not assist her with her Davis tools. We were so busy transitioning to home schooling and getting our DLS training so we could get our youngest on the right track, that making systemic change took a

More info:

Published by: Davis Dyslexia Association International on May 08, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/13/2014

pdf

text

original

 
]BH MPTIHR@D \HEMH\^EKH 5
 
Mys ihx `d \hem hr
 ˙
½
 ½
_AIXFH ?>
@TTXH 5 • <>5<
ME_@T MPTIHR@E ETTAD@E]@AG @G]H\GE]@AGEI
]
BH
 Ly Chiiy Etthlhry
@
g Gavhflhr ao <>>0 aur aimhst, Ei`dh, whgt tbraukb bhr Mev`s ^rakref w`tb efez`gk rhsuits. Et tbet t`fh wh rhei`zhm
baw m`oduit `t wes oar fast perhgts `g
tbh steth ao [yaf`gk ta kht tbh`r db`imrhg sdrhhghm oar mysihx`e. [h m`m eii ao aur
@G ]B@T @TTXH
 
Ghws & Oheturh Ert`dihs
E Daff`tthm Faf egm Bhr Meukbthrs
 ......5, 4Jaurghy Aut ao tbh Oak .........................5, =-8]bh Mysihx`d Lre`g ......................................4Hvhry Db`im, Hvhry Mey .............................8-;Tihhp`gk `g ^hiiud`mer ...........................55, 5<Tihhp`gk ag Hertb ................................5<, 54
Laac \hv`hw: ]bh 54 Diadcs
 .........................5=@g ]bh Ghws ........................................52-<>
\hkuier Oheturhs
@g tbh Fe`i ..................................................<U&E ......................................................2-5>Iezy \hemhr Laac Diul.........................58-5;Oefaus Mysihx`ds \hfhflhr .....................<5Ghw Mev`s I`dhgshhs ...........................<<, <4Mev`s [arcsbaps .................................<?, <;
(dagt`guhm ag pekh 4)(dagt`guhm ag pekh =)
awg rhsherdb lhoarh gm`gk
]bh K`ot ao  Mysihx`e
 egm shhc`gk aut Drystei ^ugdb. Drystei, e Mev`s Oed`i`tetar egm Mev`s Iherg`gk Ttrethk`hs (MIT) Fhgtar `g Dhgthgg`ei, Daiarema, lhdefh Ei`dh's Oed`i`tetar. Et tbet t`fh lhoarh e db`im dauim lh thsthm oar mysihx`e `g aur steth, sbh wauim bevh ta thst tbrhh yhers lhb`gm
`g rhem`gk egm kht piedhm `g Tphd`ei
Hmudet`ag. Oar alv`aus rhesags tb`s shhfhm e l`t bersb egm gat dagmud`vh
ta Ei`dh lhdaf`gk e beppy stumhgt.
E Daff`tthm Faf Egm Bhr Meukbthrs Drheth \hei Dbegkh @g [yaf`gk
 Ly Magge Gartbdutt, Mev`s Oed`i`tetar `g Krephv`gh, ]hxes, Xg`thm Tteths
@
 etthgmhm sdbaai `g tbh s`xt`hs egm shvhgt`hs. Ledc tbhg, @ ohit es `o @ wes i`v`gk `g e
tb`dc oak. @ strukkihm w`tb mysihx`e egm syfptafs ao etthgt`ag mhd`t. @g tbh shdagm kremh, rhem`gk dbeiihgkhs put fh lhb`gm fy sdbaai feths. ]bh Detbai`d sdbaai @ etthgmhm m`mg‐t bevh rhsaurdhs ta bhip fh, sa @ tregsohrrhm ta e puli`d sdbaai. @g  jug`ar b`kb egm b`kb sdbaai, @ etthgmhm rhfhm`ei diesshs. @ eisa bem tutars egm pbag`ds `gstrudt`ag, egm fy fatbhr ushm ta sphgm baurs bhip`gk fh w`tb fy bafhwarc. Tbh
cghw @ dauim iherg, tbet @ just iherghm `g e m`oohrhgt wey. Egm fy fatbhr eisa cghw
tbh efaugt ao hooart @ put `g (hvhg tbaukb fy kremhs m`mg‐t rhhdt `t) egm wes eiweys suppart`vh. Ga fetthr wbet wh tr`hm gatb`gk shhfhm ta bhip.
 [h mhd`mhm tbet wh ghhmhm ta dbegkh
tbh systhf, lut bem ta puii Ei`dh aut ao
sdbaai lhdeush bhr thedbhr wauim gat ess`st bhr w`tb bhr Mev`s taais. [h whrh sa lusy tregs`t`ag`gk ta bafh sdbaai`gk egm khtt`gk aur MIT tre`g`gk sa wh dauim kht aur yaugkhst ag tbh r`kbt tredc, tbet fec`gk systhf`d dbegkh taac e ledc lurghr. @g tbh suffhr ao <>5> wh whrh begk`gk ag safh sw`gks `g aur oragt yerm wbhg
tbh appartug`ty ta fech e dbegkh weichm r`kbt up ta us. Thgetar Dbr`s \atbouss defh  ly ta teic ta us elaut b`s defpe`kg oar
rhhihdt`ag. Es `t turghm aut, bh wes ag tbh hmudet`ag daff`tthh egm bem ga `mhe tbet tbhrh wes ga heriy sdrhhg`gk oar mysihx`e `g aur steth. [h sberhm aur stary elaut tbh
sdbaai systhf, kevh b`f e dapy ao Ei`dh's
db`imrhg's laac,
]bh Ttary ao Hvhh's T`sthr,
 [h wegthm b`f ta ugmhrstegm tbet k`vhg tbh r`kbt taais tbhsh db`imrhg deg suddhhm.
 Ei`dh egm Hvhh iaac ag es Kavhrgar Fett Fhem  s`kgs tbh l`ii `gta iew.
 
Jaurghy Aut Ao ]bh Oak — Mev`s Etthgt`ag Festhry Oar Agh Emuit
 
]BH MPTIHR@D \HEMH\
^EKH <
]bh Mysihx`d \hemhr
 `s puli`sbhm querthriy ly Mev`s Mysihx`e Essad`et`ag @gthrget`agei (MME@)5?>5 Leysbarh Bwy., Tu`th <?>, Luri`gkefh, DE 0=>5> XTE. ]hi. +5 (?8>) ?0<-;5=5.
AX\ KAEIT
 erh ta `gdrhesh warimw`mh ewerhghss elaut tbh pas`t`vh esphdts ao mysihx`e egm rhiethm iherg`gk styihs3 egm ta prhshgt fhtbams oar `fprav`gk i`thredy, hmudet`ag egm edemhf`d suddhss. [h lhi`hvh tbet eii phapih‐s el`i`t`hs egm teihgts sbauim lh rhdakg`zhm egm veiuhm, egm tbet iherg`gk pralihfs deg lh darrhdthm.
HM@]A\@EI LAE\M:
 Ieure Z`gc mh Mæez, Ei`dh Mev`s & El`ke`i Fersbeii.
MHT@KG:
 F`dbehi ]raiihr.
TXLTD\@^]@AGT:
 agh yher $<8 `g XT, emm $8 `g Degeme3 emm $5> hishwbhrh.
LEDC @TTXHT:
 shgm $2.>> ta MME@.
TXLF@TT@AGT & IH]]H\T:
 [h whidafh ihtthrs, daffhgts egm ert`dihs. Fe`i ta MME@ et tbh elavh emmrhss.
_@E OER:
 +5 (?8>) ?0<-;>;8
_@E H-FE@I:
 hm`tarNmysihx`e.daf
@G]H\GH]:
 www.mysihx`e.daf ]bh ap`g`ags egm v`hws hxprhsshm `g ert`dihs egm ihtthrs erh gat ghdhsser`iy tbash ao MME@. Mev`s
®
, Mev`s Mysihx`e Darrhdt`ag
®
, Mev`s Tyflai Festhry
®
, Mev`s Ar`hgtet`ag Daugshi`gk
®
, Mev`s Fetb Festhry
®
, Mev`s Eut`sf Eppraedb
®
, Thhm ao Khg`us
®
, egm Mev`s Iherg`gk Ttrethk`hs
®
 erh tremhfercs ao \ageim M. Mev`s. Dapyr`kbt © <>5< ly MME@, ugihss atbhrw`sh gathm. Eii r`kbts rhshrvhm.
@g ]bh Fe`i
]bh oaiiaw`gk ihtthr wes shgt ta @ge  Beiihrfegg, Mev`s Oed`i`tetar `g ]beibh`f/Oreuglhr, Khrfegy. ]bh  Hgki`sb tregsiet`ag oaiiaws tb`s iavhiy ihtthr oraf e vhry krethoui oetbhr.
I`hlh @ge,
 @db waiith m`r sdbag iígkhr fei sdbrh`lhg ugm m`r vag Jasue lhr`dbthg. Ihtzths Jebr bet hr eis <.Lhsthr sh`gh
F`ttihrh \h`oh elkhihkt ugm wer ugm
`st shbr staiz mereuo ugm kiùdci`db. Bhrzi`dbsthg Megc oùr mh`gh Lhkih`tugk ugm Xgthrstùtzugk. @db l`g w`rci`db megcler oùr m`hsh wugmhrlerh Erlh`t gedb Mev`s ugm shbh w`h shbr s`h Jasue ugthrstùtzt bet ugm hs `ffhr gadb tut. Megch oùr mh`gh B`gkelh meoùr ugm oùr `bg ugm oùr jhmhg, mhr zu m`r cafft.
 I`hlh KrùÑh \alhrt 
 ]begcs sa fudb, w`tb eii fy bhert, oar yaur hfpetby egm suppart. @ dhrte`giy epprhd`eth yaur wagmhroui  praohss`agei warc w`tb tbh Mev`s
^rakref. Hvhry mey @ deg shh Jasuens
 psydbaiak`dei krawtb egm `fpravhfhgt `g fegy weys. ]b`s fechs fh beppy
egm krethoui.
 Lhst phrsagei rhkerms, \alhrt 
 
Mher @ge,
 Iht fh sbaw yau fy mhhp epprhd`et`ag elaut tbh hxdhiihgt prakref
yau bevh k`vhg ta fy sag Jasue. Iest
yher bh bem g`sbhm b`s sdbaai derhhr es
shdagm lhst ao b`s kremh. Pau deg `fek`gh
b`s pr`mh egm bepp`ghss eothr eii tbh
yhers bh bem sudb e berm t`fh iherg`gk `g
sdbaai. ]b`s les`d hgtbus`esf `s st`ii w`tb
b`f egm bes dbegkhm tbh yaugk feg sudb tbet bh iaacs oarwerm ta e lhtthr outurh.
 
]BH MPTIHR@D \HEMH\^EKH 4
elaut mysihx`e egm bhr suddhss tbraukb Mev`s. [h wegthm b`f ta ugmhrstegm tbet k`vhg tbh r`kbt taais tbhsh db`imrhg deg
suddhhm. ]bhg wh put b`s s`kg `g aur yerm egm bh praf`shm ta iaac `gta tbh pralihf. ]braukb sad`ei ghtwarc`gk w`tb  perhgts ao mysihx`ds eraugm tbh kialh
wh sberhm w`tb tbh shgetar fegy star`hs,
stum`hs, v`mhas, ert`dihs egm l`iis prapashm
`g atbhr steths. @g Eukust ao <>55, wh dagv`gdhm m`rhdtar, Bervhy Bullhii _., ta
ma e sdrhhg`gk egm m`sduss`ag ao b`s if,
 M`sihdcs`e, tbh Fav`h
 `g Ieref`h, et tbh
Xg`vhrs`ty ao [yaf`gk. Thgetar \atbouss
wes `gv`thm, etthgmhm, egm kat `gvaivhm `g
tbh m`sduss`ag eothr tbh if. ]b`s pest ihk`siet`vh shss`ag Thgetar \atbouss `gtramudhm e l`ii. @t `gdiumhs
sdrhhg`gk oar mysihx`e `g C`gmhrkerthg tbraukb Kremh 4, es whii es `gthrvhgt`ag oar
mysihx`e. @t `s e bukh sthp oar tbh db`imrhg
ao [yaf`gk egm e lihss`gk oar latb
 perhgts egm db`imrhg `g aur steth! [h whrh iudcy hgaukb ta lh prhshgt oar tbh gei  pess`gk egm mhleth ao tbh l`ii ag tbh baush aar wbhrh sa fegy phapih sberhm star`hs
elaut tbh`r oef`iy fhflhrs wba wauim
bevh lhghthm oraf heriy `gthrvhgt`ag. @t
wes hgdaurek`gk oar Ei`dh ta bher egm shh
tb`s pradhss egm eg bagar oar eii ao us ta
 lh et tbh s`kg`gk ao tb`s l`ii `gta iew ly aur Kavhrgar, Fett Fhem.
]b`s ert`dih wes prhv`ausiy puli`sbhm es  Etthlhry, C. (<>5<) E Ghw Mysihx`e Iew `g [yaf`gk. Mev`s Mysihx`e Essad`et`ag  @gthrget`agei, Mysihx`e tbh K`ot [hl s`th: bttp://www.mysihx`e.daf/i`lrery/mysihx`e-iew.btf \hem farh: bttp://www.mysihx`e.daf/ i`lrery/mysihx`e-iew.btf#`xzz5qT><5fB> I`gc ta tbh [yaf`gk l`ii: bttp://ihk`swhl. steth.wy.us/<>5</L`iis/TO>>8<.pmo ]bh laac,
]bh Ttary ao Hvhh‐s T`sthr:
^ieyfek`get`gk Mysihx`e
 `s eve`ielih et  Efezag.dafPau deg eisa v`s`t tbh Oedhlaac pekh  ohetur`gk tbh laac et:
 bttp://www.oedhlaac.daf/pekhs/]bh-Ttary-ao-Hvhhs-T`sthr-^ieyfek`get`gk-Mysihx`e/5=28<?=885;>>?=
 
v
\hei Dbegkh
(dagt`guhm oraf pekh 5)
 Ly El`ke`i Fersbeii, MME
 Td`hgt`sts deg gaw depturh `fekhs ao
tbh `gthrgei w`r`gk ao tbh lre`g, us`gk e
taai deiihm m`oous`ag thgsar `fek`gk (M]@). \hsherdb deg gaw dagrf wbet wes agdh agiy e bypatbhs`s: tbh mysihx`d lre`g `s
w`rhm m`oohrhgtiy, `g e wey tbet `s oer farh hihkegt tbeg e fhrh iadei`zhm ki`tdb ar
m`srupt`ag. \ag Mev`s `s cgawg oar b`s heriy
rhdakg`t`ag tbet tbh s`kgeturh fhgtei strhgktbs ao mysihx`e erh diashiy t`hm
ta m`oduit`hs `g
iherg`gk ta rhem. B`s tbhary wes mrewg
oraf hxphr`hgdh,  latb phrsagei egm
oraf warc`gk w`tb bugmrhms ao db`imrhg egm emuits. Lut w`tbaut tbh lre`g
sd`hgdh ta ledc up b`s `mhes, fegy
edemhf`d rhsherdbhrs `kgarhm b`s warc egm dagt`guhm ta iaac et mysihx`e es e m`sdrhth mysougdt`ag ao tbh lre`g. Lut tb`gks bevh dbegkhm. @g tbh 500>'s
sd`hgt`sts thgmhm ta iaac et perts ao tbh  lre`g `g `saiet`ag. ]bhy essufhm rhem`gk wes agiy e ihot-lre`g ougdt`ag, t`hm
diashiy ta erhes cgawg ta lh `gvaivhm `g
 pradhss`gk arei iegkuekh. Lut w`tb <5st
dhgtury thdbgaiaky, tbh oadus bes sb`othm ta iaac`gk et tbh wbaih lre`g, egm tbh
w`r`gk tbet dagghdts m`oohrhgt perts egm
m`oohrhgt ougdt`ags w`tb`g tbh lre`g. Aur whl s`th
 Mysihx`e, tbh K`ot 
 
whgt i`vh `g 5008, lut oar fegy yhers
wh whrh e iaghiy va`dh ag tbh `gthrght. [h sew tbh k`ot, lut atbhrs st`ii sew mysihx`e es
tbh pramudt ao safh sart ao
 lre`g mhohdt. Gaw sd`hgdh
bes deukbt up. ]bhsh
meys `t shhfs es `o just elaut hvhryagh — wr`thrs, hmudetars, rhsherdb sd`hgt`sts  — `s teic`gk elaut tbh mysihx`d k`ot. Lut fegy st`ii fech tbh f`stech ao essuf`gk tbet tbh k`ot `s eisa t`hm ta
e phrfeghgt m`sel`i`ty. ]bhy essufh,
f`stechgiy, tbet tbh m`oohrhgt lre`g w`r`gk fhegs tbet rhem`gk w`ii lh e i`ohiagk strukkih.
 \hsherdb sd`hgdh thiis e m`oohrhgt
stary. Db`imrhg wba strukkih w`tb rhem`gk
aothg kraw up ta lh hxdhiihgt rhemhrs egm dafphii`gk wr`thrs. Ttum`hs avhr tbh  pest mhdemh sbaw
tbet tbh mysihx`d thhgekhrs egm emuits wba ma  lhst erh tbash wba
bevh mhvhiaphm
tbh fast ralust
r`kbt-lre`g  petbweys. Oar e
mysihx`d iherghr, rhem`gk `s e
wbaih-lre`ghm pradhss. @g tbh warms ao \ag Mev`s,
tbh truh k`ot ao mysihx`e `s tbh k`ot ao festhry.
Pau deg gm aut farh bhrh:
Ttum`hs ao Ttragk Mysihx`d \hemhrs: mysihx`e.daf/sd`hgdh/m`oohrhgtQpetbweys.btf ]bh _`suei-Tpet`ei Iherghr:mysihx`e.daf/i`lrery/s`ivhr5.btf Mev`s \hsherdb L`li`akrepby: mysihx`e.daf/sd`hgdh/rhsherdbi`st.btf
v
]bh Mysihx`d Lre`g — [`rhm oar [baih Lre`g ]b`gc`gk
 
 [h sew tbh k`ot, lut atbhrs st`ii sew mysihx`e es tbh pramudt ao safh sart ao lre`g mhohdt. Gaw sd`hgdh bes deukbt up.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
jamaldinsaid liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->