Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Antwoord Teeven op vervolgvragen GroenLinks

Antwoord Teeven op vervolgvragen GroenLinks

Ratings: (0)|Views: 7,130 |Likes:
Published by andreasudo

More info:

Published by: andreasudo on May 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2012

pdf

text

original

 
1
> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-GeneraalPostbus 200182500 EA DEN HAAG4 mei 2012OnderwerpBeantwoording Kamervragen over online privacyIn antwoord op uw brief van 23 maart 2012 deel ik u mede dat de schriftelijkevragen van het lid El Fassed (GroenLinks) over online privacy (ingezonden23 maart 2012) worden beantwoord zoals aangegeven in de bijlage bij deze brief.De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,F. Teeven
Directoraat-GeneraalRechtspleging enRechtshandhaving
Directie Juridische enOperationele Aangelegenheden2 DJOA
 
Schedeldoekshaven 1002511 EX Den HaagPostbus 203012500 EH Den Haagwww.rijksoverheid.nl/venj
 
Ons kenmerk
252208
 
Uw kenmerk
2012Z05994
 
Bij beantwoording de datumen ons kenmerk vermelden.Wilt u slechts één zaak in uw brief behandelen.
 
Directoraat-GeneraalRechtspleging enRechtshandhaving
DirectieJuridische en OperationeleAangelegenheden2 DJOA
Datum
4 mei 2012
Ons kenmerk
252208
2012Z05994Vragen van het lid El Fassed (GroenLinks) aan de staatssecretaris vanVeiligheid en Justitie over online privacy (ingezonden 23 maart 2012)1Herinnert u zich uw antwoorden op eerder vragen? 1) Kunt u uitleggenop welke manier het belang van het onderzoek door verdere uitsplitsingvan het totale aantal gegevensvorderingen kan worden geschaad, inbijzonder wat betreft het onderscheid naar aanbieder? Vindt u dat depublicatie door Google van het aantal gegevensvorderingen in strijd ismet het belang van opsporing en vervolging?
AntwoordPublicatie van deze aantallen zou inzicht geven in de mate waarin communicatie viasociale media door de opsporingsautoriteiten gevolgd wordt. Het is niet in hetbelang van de opsporing om dit inzicht te verschaffen, ondermeer omdat het risicobestaat dat personen hun gedrag op deze informatie gaan afstemmen. Dezebezwaren gelden ook voor het geval Google er zelf voor zou kiezen om dezegegevens bekend te maken, maar in mindere mate.
2Vallen aanbieders van social media diensten, zoals Gmail, Hotmail,Twitter, Hyves en Facebook, onder het door u gebruikte begrip“internetdiensten”? Welke gegevens registreert het Urban Land Institute(ULI) in het kader van gegevensvorderingen bij social media-aanbiedersop grond van artikel 126n tot en met 126ni Wetboek van Strafvordering(Sp) registreert? Zijn er daarnaast opsporings- en veiligheidsdiensten diegegevensvorderingen direct bij aanbieders van social media doen? Zo ja,kunt u aangeven welke dat zijn en per dienst aangeven welke gegevensdeze diensten in het kader van gegevensvorderingen op grond van dezebepalingen registreren?
AntwoordDe genoemde sociale media worden gerekend tot de internetdiensten. In het kadervan vorderingen gegevensverstrekking bij social media-aanbieders registreert de
Unit Landelijke Interceptie
(ULI) van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD),evenals bij andere vorderingen tot gegevensverstrekking, de volgende gegevens:wanneer een aanvraag is verstuurd, aan welke aanbieder de aanvraag is verstuurd,en wanneer er antwoord is gegeven. Sinds de tweede helft van 2010 lopen allevorderingen van de politie en de bijzondere opsporingsdiensten voor interceptie ende daaraan gerelateerde gegevensverstrekking via het KLPD/ULI.
3Hoe vaak politie- en justitiefunctionarissen dit soort gegevens gevorderdin 2009, 2010 en 2011?
AntwoordOm de in antwoord op vraag 1 vermelde redenen kan ik deze gegevens nietverstrekken.
4
Pagina 1 van 3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->