Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hotarirea Guvernului Nr. 275 Din 16.03.2006 Cu Privire La Aprobarea Modificarilor Si Completarilor Ce Se Opereaza in Unele Hotariri Ale Guvernului Si Abrogarea Unor Acte Normative

Hotarirea Guvernului Nr. 275 Din 16.03.2006 Cu Privire La Aprobarea Modificarilor Si Completarilor Ce Se Opereaza in Unele Hotariri Ale Guvernului Si Abrogarea Unor Acte Normative

Ratings:
(0)
|Views: 196|Likes:
Published by Andrei Ciobanu

More info:

Published by: Andrei Ciobanu on May 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/21/2015

pdf

text

original

 
Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şicompletărilor ce se operează în unele hotărîri aleGuvernului şi abrogarea unor acte normativeNr.275 din 16.03.2006 
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.51-54/338 din 31.03.2006 
* * *Întru executarea prevederilor Legii nr.424-XV din 16 decembrie 2004privind revizuirea şi optimizarea cadrului normativ de reglementare aactivităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,2005, nr.1-4, art.16), Guvernul HOTĂRĂŞTE:Se aprobă:Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri aleGuvernului, conform anexei nr.1;Lista actelor normative care se abrogă, conform anexei nr.2;Lista actelor normative care se propun spre abrogare, conform anexeinr.3.Prim-ministru Vasile TARLEVContrasemnează:Ministrul economiei şi comerţului Valeriu LazărMinistrul justiţiei Victoria IftodiChişinău, 16 martie 2006.Nr.275.Anexa nr.1la Hotărîrea Guvernuluinr.275 din 16 martie 2006Modificările şi completările ce se opereazăîn unele hotărîri ale Guvernului1. Hotărîrea Guvernului nr.44 din 18 ianuarie 1995 "Cu privire lamăsurile de realizare a Legii Republicii Moldova nr.110-XIII din 18 mai1994" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.14, art.70), cumodificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:punctul 5 se exclude;punctele 7 - 10 devin, respectiv, punctele 5 - 8.2. Statutul Serviciului de Stat de Carantină Fitosanitară, aprobatprin Hotărîrea Guvernului nr.697 din 10 octombrie 1995 (MonitorulOficial al Republicii Moldova, 1995, nr.68-69, art.556), cu modificărileşi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cumurmează:la punctul 24, după cuvintele "urmează fie reţinută,dezinfectată, confiscată" se completează cu cuvintele ", după caz, înfuncţie de gradul de risc,"anexa la Statutul Serviciului de Stat de Carantină Fitosanitară vaavea următorul cuprins:"Anexăla Statutul Serviciului de Statde Carantină FitosanitarăSTRUCTURAServiciului de Stat de Carantină FitosanitarăInspectoratul Principal de Stat pentru Carantina FitosanitarăInspectoratele de frontieră pentru carantina fitosanitară
 
Inspectoratul pentru carantina fitosanitară al unităţii teritorialeautonome Găgăuzia (Gagauz-Yeri)Inspectoratele zonale pentru carantina fitosanitară cu subdiviziuniteritorialeCentrul de carantină, identificare şi expertize de arbitraj şilaboratoarele zonaleCentrul pentru dezinfectarea producţiei, obiectelor şi materialelorsupuse carantinei şi subdiviziunile zonale".3. Hotărîrea Guvernului nr.760 din 10 noiembrie 1995 "Pentruaprobarea Regulamentului de producere a vinurilor şi altor produsevinicole cu denumire de origine" (Monitorul Oficial al RepubliciiMoldova, 1996, nr.11-12, art.50), cu modificările şi completărileulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:în tot textul hotărîrii sintagma "Departamentul Agroindustrial"Moldova Vin" se substituie cu sintagma "Agenţia Agroindustria"Moldova-Vin";Regulamentul de producere a vinurilor şi altor produse vinicole cudenumire de origine se modifică şi se completează după cum urmează:din preambul cuvîntul "definiţia" se exclude;capitolul I se exclude;capitolele II-XIV devin, respectiv, capitolele I-XIII;la capitolul II punctul 3, cuvintele "precum şi din MinisterulEcologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului" se exclud;capitolul XII:la punctul 5, după cuvintele "se efectuează" se introduc cuvintele"în termen de 20 de zile,";la punctul 6, după cuvintele "În baza avizului pozitiv al Comisieicentrale de degustare" se introduc cuvintele "într-un termen de cel mult3 zile lucrătoare";capitolul XIII:la punctul 2 sintagma "Institutul Naţional al Viei şi Vinului" seexclude;punctele 3 şi 4 se exclud;punctele 5-10 devin, respectiv, punctele 3-8;la punctul 4, după cuvintele "eliberează unităţilor producătoare" seintroduc cuvintele "într-un termen de cel mult 10 zile;".4. Hotărîrea Guvernului nr.770 din 17 noiembrie 1995 "Despreaprobarea Regulilor de organizare a preparării şi comercializăriiproduselor şi prestării serviciilor în alimentaţia publică şi aRegulamentului de clasificare a întreprinderilor de alimentaţie publicăpe categorii de încadrare după nivelul de servire" (Monitorul Oficial alRepublicii Moldova, 1996, nr.17-18, art.112) se modifică după cumurmează:propoziţia de la alineatul trei punctul 4 va avea următorul cuprins:"Mărimea plăţilor la eliberarea certificatelor de clasificare pecategorii de încadrare, conform nivelului de deservire, se stabileşte deGuvern."punctul 7 va avea următorul cuprins:"7. Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale va elabora şiprezenta Guvernului spre aprobare, în modul stabilit, Regulile şinormele sanitaro-epidemiologice pentru întreprinderile de alimentaţiepublică, în trimestrul IV al anului 2006".5. Regulamentul privind controlul de stat al calităţii înconstrucţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.360 din 25 iunie 1996(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.49-50, art.415), cumodificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:punctele 18, 24 şi 26 se exclud;punctele 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28 şi 29 devin, respectiv,punctele 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 şi 26.6. Regulamentul de atestare tehnico-profesională a specialiştilor cu
 
activităţi în construcţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.361 din25 iunie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.52-53,art.439), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică dupăcum urmează:punctele 12 - 16 se exclud;punctele 17 - 24 devin, respectiv, punctele 12 - 19.7. Statutul Inspectorului de Stat pentru Ecologie, aprobat prinHotărîrea Guvernului nr.431 din 19 iulie 1996 (Monitorul Oficial alRepublicii Moldova, 1996, nr.65-66, art.485), cu modificările şicompletările ulterioare, se modifică după cum urmează:capitolul II se exclude;capitolele III - IV devin, respectiv, capitolele II - III.8. Regulile de funcţionare a reţelei de comerţ ambulant, aprobateprin Hotărîrea Guvernului nr.517 din 18 septembrie 1996 (MonitorulOficial al Republicii Moldova, 1996, nr.72-73, art.581) se modifică dupăcum urmează:punctul 6 se exclude;punctele 7 - 36 devin, respectiv, punctele 6 - 35.9. Hotărîrea Guvernului nr.774 din 13 august 1997 "Cu privire lataxele pentru servicii cu semnificaţie juridică în domeniul protecţieiobiectelor proprietăţii industriale" (Monitorul Oficial al RepubliciiMoldova, 1997, nr.57-58, art.625), cu modificările ulterioare, semodifică după cum urmează:în denumirea şi textul hotărîrii cuvîntul "industriale" sesubstituie cu cuvîntul "intelectuale";anexa va avea următorul cuprins:"Aprobateprin Hotărîrea Guvernuluinr.774 din 13 august 1997TAXELEpentru servicii cu semnificaţie juridică îndomeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale------------------------------------------------------------------------Nr.| Servicii cu semnificaţie juridică | Cuantumuld/o| | taxelor,| | dolari SUA---+------------------------------------------------------+-------------1 | 2 | 3---+------------------------------------------------------+-------------I. Brevete de invenţii------------------------------------------------------------------------1. Depunerea cererii de brevet de invenţie 1002. Deschiderea fazei naţionale a cererii internaţionale 1003. Pentru fiecare revendicare, fie iniţială, fie în urma 20modificărilor, depăşind 54. Publicarea cererii de brevet de invenţie înainte de 5018 luni de la data depozitului sau priorităţiiinvocate5. Cercetarea documentară, întocmirea şi publicarea ra- 250portului de documentare6. Examinarea de fond a cererii de brevet de invenţie, 400inclusiv documentareaExaminarea de fond cînd la cererea de brevet de 250invenţie este anexat raportul de documentare, întoc-mit de o autoritate internaţională de documentare saude Agenţia de Stat pentru Proprietatea IntelectualăExaminarea în cazul în care brevetul de invenţie a 200fost cerut pe răspunderea solicitantuluiExaminarea cererii de brevet de invenţie:pentru fiecare revendicare independentă, fie ini- 100

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ludmila Marcoci liked this
Ion Iaronenko liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->