Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Jornal do Ônibus - ED 204

Jornal do Ônibus - ED 204

Ratings:
(0)
|Views: 435|Likes:
Published by jornal_onibus

More info:

Published by: jornal_onibus on May 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/27/2013

pdf

text

original

 
 ;
/ 0 ;
 D { ` b d v
 
 W  )
 Dpihydil [lw3
 @.ndho
 clwbdoKlbhgpv"clw"gw
Elhçbhd/ : i` Ndhl i` 7;47
U`gvhy`
uuu"lbhgpv"clw"gw
Dbl ]Z ‖ b³ 7;9
 D hbjlwndåæl bæl y`n {w`ål
 
D edyd c jl fd{d id `zvyd V`x ` è idddil fdyl Odyl" Vly` i` tp`n c zp d npvd`tp`gdil dl vln il apipl$
-[äehbd 4=(
Idbådwhbd Il Odyhbl z`bf`flbfpwvl Edydv Id hbIx
v`wzhIlw ‟Jhfmd vpcd„zdh y`w vdOäwhl flwydIl
Lv v`zil`v il @vydil yãn dy` 4= i` ndl{dd {lzd {dd l Elz`l tp` l yãn jfmdvpcd d cpvyd" Tp`n i`vfpn{ zd jfd v`nvdol" D `ed zdod vln`y` {dd v`f`ylv `fdiidylv ndv jl `vy`iid d ylilv lv v`zil`v{l i`fvl il Elz`dil Ndfl [`ool"
[äehbd 9
fnyf d {`whEl
FNYF ë g`d id jdoãfd vöjvfdosd n`ydi` il ydv{ly`"@ d flyd {li` v`/ i` lzl/`n{pdid {dd l pvpl"
[äehbd 0
Epvyydzl Ohnd è{wlhghIl I` pvdwOdnglwEmhbh Odwdbcd
[äehbd 4:
Ù  w)7/5;
Zd v` dpylsdil dyè l jn il nãv lzl zdol {dd d {dvvde`n ilv flo`yzlvd edi` Elçd" D fl`l dpdo i` ydjdv `vy {`zvyd `n flydyl flndv `n{`vdv `/ v` jl `v{`ydid/ v` i` =% . d n`l id mvyöd ilv `dcpvy`v"N`vnl {`tp`l/ l `dcpvy` {`vd l glovl dvvdoddil ` `dg` d ivfpvvlvlg` d `f`vvidi` il {li` {ógofl {ded {dy` ilv fpvylv fln ydv{ly`/flnl dfly`f` d ndl {dy` il npil"
-[äehbd 6(
fdwy`hwd I` nlylwhvyd
fbm3 îi i æ e  5:/4%  Eç
-[äehbd 8(
IlwnhbIl bd {wdåd<
n  j  o   e
-[äehbd 48(
Bd jlyl/ Bdyäohd [lwy`v -`v{lvd(` l fdbylw Ndwwlb`
d i Ioçi3”vö   i1j i‘
-[äehbd =(
fo Iaæ i  e  j  æ}  
[äehbd 4:
 
 Clwbdo
 
il
 
Ùbhgpv
E@WDO
Elhçbhd/ : i` Ndhl i` 7;47
7
 
E`wdO
Y@O@JLB@V ÓY@HV
D`wl{lwyl Hby`wbdfhlbdo Vdbyd E`blz`zd
67:0.40;;
Äepd ` @velyl
440
Do Dblb . Dcpid d Jdnhohdw`v ` Dnhelv i` Doflöohflv
6779.9968
Doflöohflv Dbùbhnlv
6776.;990
Db``o
499
Dvvhvyãbfhd d I`{`bi`by`v i` De`by`v Tpînhflv
467
Fdid . F`bywl i` D{lhl dl Il`by` i` DHIV
6798.4:69
F`oe . Fln{dbmhd @b`weèyhfd i` Elhäv
;=;; :7 ;48:
F`bywdo i` Dy`bihn`byl ilv Flww`hlv
;=;; 05; ;4;;
FHY . @bz`b`bdn`byl
67;4.9479
Flww`hlv -Fd{hydo(
6;;6.;4;;
Flww`hlv -I`ndhv olfdohidi`v(
;=;;.570.57=7
Flww`hlv -Vpe`vyð`v/ `olehlv ` w`fodndåð`v(
;=;;.570.;4;;
FZZ . F`bywl i` Zdolwhsdåæl id Zhid
6776.9;94
I`o`edfhdv @v{`fhdohsdidv i` Dy`bihn`byl ë Npom`w 
4=;
I`o`edfhdv W`ehlbdhv il Ywdgdoml
40=
I`{" Flbywlo` Dzdohdåæl Hby`wbdåæl
6079.4058
I`ywdb
409
Ihvtp` [w`z`båæl dl Pvl i` Iwledv
675=.7555
Ihvtp`.I`bóbfhd
4=4
Ihvtp`.Mlnhfîihl
;=;; :7 5;5;
IB@W,IBHY
6760.6;;;
Il`bådv Ywdbvnhvvîz`hv . Hbjlwndåð`v
67;4.9098
Jpbidåæl Gdbfl i` Lomlv
6748.94;;
Epdwid Npbhfh{do
406
Mlwd F`wyd
46;
Hgdnd
407
HBVV
460;=;; 5= ;484
Cpvyhåd @o`hylwdo
49=
Nlzhn`byl Clz`bv Ohzw`v . W`fp{`wdåæli` Yl}hfùndblv
67:4.6445
[loîfhd Wlilzhäwhd @vydipdo
48=
[wlflb
404
W`f`hyd J`i`wdo
;6;; 5= ;6;;
V`fw`ydwhd Npbhfh{do i` Vdói`
6079.400;
V`wzhål @vydipdo
400
V`wzhål Npbhfh{do
40:;=;; :9: ;40:
VLV [ds . Dflbv`omdn`byl
6744.0;9;
Y`o`flbvpoyd
;=;; :9: 40:;
Y`o`I`v{`wydilw 
469
Y`o`Mdbv`b
;=;; 7:7 ;;4
Zhehoçbfhd Vdbhyäwhd
40;;=;; :9: 406;
Dz`id Y=/ " =45/ Ti" :4/ oy" ;0/V`yl Gp`l/ Elçd,Elv/F@[ 59"74;.;0;
Y`o3 -:7( 67=0.4;79
`.ndo3
flbydylKlbhgpv"clw"gw
IHVYWHGPHÅÆL IHWHEHID
I@[DwYDN@bYL FLN@wFhDO Y@O" -:7( 67=0.4;79IhDEwDNDåæL wliel Y" NdyvCLwbDOhVYD w@V[LbVäZ@OVozl Vlpvd . NY.w[ 7459JLYLVClvè Zo`jly C" @IhYLw.FM@J@Didl Dogptp`tp`IwY 758=.ELhN[w@VVæLEjfd L [l{podYhwDE@N: no ``n{od`v
Fln{wlzdid {`odEwdby Ymlwbylb Dpihylw`vHbi`{`bi`by`v
@}[@Ih@bY@
 Clwbdo il Ùbhgpv
è pnd {pgofdlv`nddo idUJ Flvpoyld` Nîid Oyid"
Fb[C3 ;5"5;9";5=,;;;4.6:
 Dpihydil [lw3
Y@O@JLB@V I@ @N@WEÃBFHD
 Dngpoçbfhd . VDNP
487
Flw{l i` Glng`hwlv
486
I`j`vd Fhzho
488
[loîfhd Fhzho
485
[loîfhd J`i`wdo
489
[loîfhd Nhohydw 
48;
[loîfhd Wlilzhäwhd J`i`wdo
484
V`fw`ydwhd ilv Ihw`hylv Mpndblv
4;;
@IHYLWHDO
zOy è vlOpåÆl` bÆl pn b`EÖfhl
D
{wl{dedbid `n ndvvdvlgw` d d{wlzdåæl ilv`wzhål id N`ywlgpv/bl `h}l Dbmdbep`wd/ è gld{dwd l v`ylw i` ywdbv{lwy`v/ndv d n`omlw blyîfhd `vyä pn{lpfl `vflbihid3 D w`flbv.ywpåæl il @h}l Dbmdbep`wd/fln l {wl{övhyl i` dgwhedw lvywhomlv il N`ywù i` Vp{`wjî.fh` ‖ fmdndil i` ZOY/ v`wä di`zlopåæl id fhidi` dlv fhid.iælv tp` jlwdn `}{povlv idvwpdv {`od olpfpwd i` fdwwlv `nlylv tp` npoyh{ohfdn.v` yl.ilv lv ihdv bd lbid il jhbdb.fhdn`byl jäfho"W`flbvywphw l @h}l vhebhjh.fd yhwdw d jpndåd ilv ùbhgpv/ywlfdw l dvjdoyl vpcl ` ylwyl {lwewdnd z`wi` ` {`wn`äz`o/lj`w`f`w v`wzhål tp` doèn i`tpdohidi` bl ywdbv{lwy` ywdsedbml {dwd l pwgdbhvnl idfhidi`" Elhçbhd/ tp` è z`wi`{lw ylid {dwy`/ `vyä fhbsd/ z`.omd ` dfdgdid dl olbel il @h.}l Dbmdbep`wd"Ydngèn è hn{lwydby`blydw tp` l Elz`wbl @vydip.do dvvpn` {`od {whn`hwd z`sl fln{wlnhvvl i` flbvywphwl ZOY Dbmdbep`wd" Nphylndhv {`od flwde`n i` jds`wd lgwd {lw n`hl i` {dwf`whdfln l v`ylw {whzdil/ d{`vdwidv `n{w`hy`hwdv i` {odbyælflolfdbil o`bmd bl Elz`w.bdilw {dwd flbywdydw l {wlc`ylihw`ydn`by` dl n`wfdil"L ZOY è pnd ewdbi`hièhd/ ewdbi` blyîfhdv/ ndvfln ndhlw w`v{lbvdghohidi`dhbid" V` fdhw bd lbid i`v.edvydid ` vpv{`hyd i` ohfh.ydåæl ihw`yd {dwd pnd lgwdi`vyd `bz`wedipwd/ Ndwflbh[`whool {li` dyè dewdidw `n.{w`hy`hwdv ndv flww`wä l whvfli` w`yhwdw il @h}l Dbmdbep`.wd l v`wzhål il GWY/ d{wlzd.il {`od {l{podåæl/ ` y`wnh.bdw l ndbidyl fln pn gdhydgpwdfl bd wpd/ v`n ZOY b`nbdid/ `n n`hl dlv ywptp`v` elo{`v ilv ewp{lv `n{w`h.y`hwlv tp` dilwdn lgwdv tp`bpbfd y`wnhbdn"
@WWDYD .
Hbipshil d `wwl/ l Clwbdo il Ùbhgpv/ `n vpd `ihåæl b" 7;6/ {pgoh.flp `wwlb`dn`by` l bln` id clwbdohvyd @ohdb` Gdwwlv ‖ C[ 7046 flnl clwbdohvydw`v{lbväz`o {`od `ihåæl/ l tp` bæl v` flbjhepwd b`n bd {wäyhfd b`n {lw ihw`hyl/jhfdbil dtph w`{dwdil l `wwl ` i`vdpylwhsdid d w`j`whid w`v{lbvdghohidi`"
 
 Clwbdo
 
il
 
Ùbhgpv
Elhçbhd/ : i` Ndhl i` 7;47
6
Dv fwhdbådv elhdbdv` elhdbh`bv`v {pi`wdnflbj`whw bl jhbdo id ydw.i` i`vy` ilnhbel/ :/bl [dwtp` il Odel idvWlvdv/ l vmlu il ewp{lD Edohbmd [hbydihbmd"D ypwnd/ tp` z`n jd.s`bil gdvydby` vpf`vvl{`ol Gwdvho/ jlh fwhdid{lw pnd ip{od i` {pgohfhyä.whlv/ w`v{lbväz`o {lw vpf`vvlvnpvhfdhv i` ewdbi` {`b`ywd.åæl `byw` lv {`tp`blv"Pn {ógohfl `vyhndil `n =nho {`vvldv {w`vyhehlp l `z`b.yl {wlnlzhil {`od [w`j`hypwdi` Elhçbhd {dwd `bf`wwdw dvdyhzhidi`v fln`nlwdyhzdv idw`dg`wypwd il blzl slloöehflid Fd{hydo/ l Sll Exb" Png`ol `v{`yäfpol i` jlelv i`dwyhjîfhl `bfdbylp d {ody`hd bljhbdo il `v{`yäfpol"L npvhfdo w`pbhp mhyv i`vpf`vvl/ d `}`n{ol i` ”Gdwd.yhbmd‘/ ”Hbihlshbmlv‘/ ”NdwfmdVloidil‘/ ”L vd{l bæl odzd l{è‘ ` ”Ndwhdbd‘ . fdbåð`v tp`ndwfdwdn zäwhdv e`wdåð`v" Yl.idv dv nóvhfdv jlwdn fdbydidv`n doyl ` gln vln {`olv {dw.yhfh{dby`v il `z`byl"‟Dv nóvhfdv fdbydidv o`n.gwdn nhbmd hbjçbfhd„/ ihvv`l `be`bm`hwl Ndbl`o Ylww`v/tp` o`zlp lv ilhv jhomlv {dwd dd{w`v`bydåæl" ‟Dv fdbåð`v ilewp{l n`}`wdn fln d hndeh.bdåæl ilv {`tp`blv ` fln dblvvd/ lv {dhv/ tp` {pi`nlvw`o`ngwdw jdv`v hn{lwydby`v `nphydv z`s`v `vtp`fhidv tp`{dvvdnlv `btpdbyl fwhdbådv„/`bjdyhslp"L {w`j`hyl [dpol Edwfhdjlh w`{w`v`bydil {`od V`fw`.yäwhd Npbhfh{do i` @ipfdåæl/B`hi` D{dw`fhid" Dl dgwhw lvmlu/ l f`whnlbhdo jdolp vl.gw` d do`ewhd il {w`j`hyl `n`byw`edw l `v{dål ëv jdnîohdvid fhidi`" @o` `}{ohflp tp` lewdbi` {ógohfl y`wä df`vvl dlblzl Sll blv {wö}hnlv ihdv `tp` dv zhvhydv hbhfhdhv/ {`wnhyh.idv d{`bdv d ewp{lv i` `vflodvnpbhfh{dhv/ zhvdn d `zhydw l`vyw`vv` {dwd lv dbhndhv"Bl vmlu/ d edwlydid {ù.i` fdbydw/ gwhbfdw ` idbådw" Dd{w`v`bydåæl zdolwhslp pnw`{`wyöwhl {l{podw/ fln fdwdf.y`wîvyhfdv nli`wbdv/ id fpo.ypwd ywdihfhlbdo gwdvho`hwd" D{`tp`bd Dndbid Fl`oml `wd{pwd dbhndåæl bd {ody`hd/ jlw.ndid {lw {`vvldv ilv tpdywlfdbylv id fhidi`"
E`wdO
V@FW@YDWHDIDV FHIDI@V
 G D O D I D  W @ V [ L B V Ä Z @ O " 
 Ä O F L L O  B Æ L  F L N G H 
 
 F L N  I H W @ Å Æ L " 
 @ P  D G W D Å  @ V V D  H I @ H D " 
G`ghid ` ihw`åæl bæl flnghbdn ` zlfã vdg` ihvvl" [dwd w`yhwdw lv ndpvflbipylw`v idv wpdv/ l Elz`wbl i` Elhäv dywdzèv il I`ywdb ` il Gdydomæli` Ywçbvhyl id [loîfhd Nhohydw `vyæl dn{ohdbil d L{`wdåæl GdodidW`v{lbväz`o `n ylidv dv w`ehð`v il @vydil" Tp`n jlw {`el ihwhehbildofllohsdil fd v`n d Fdwy`hwd i` Mdghohydåæl/ vljw` npoyd ` {li` v`w{w`vl i` 6 d : n`v`v" Hvvl v`n jdodw blv whvflv i` dfhi`by`v ` nlwy`v"
V`cd hby`ohe`by`3 bæl nhvypw` äofllo ` ihw`åæl"
L ÄOFLLO @VYWDED TPDOTP@W FDNHBML"
blzd ydwhJd
L dpn`byL/ tp` è dbpdo/ i`vyd z`s v`wä L n`bLw idmhvyöwhd/ ndv {`vd bL gLovL ` w`df`bi` d ihvfpvvæL vLgw`d b`f`vvhidi` i` L {Li`w {ógohfL {dedw {dwy` id fLbyd"
L
dpn`byl dbpdo id ydwhjdilv ùbhgpv tp` dflby`.f` ylil nãv i` Ndhl/v`wä l n`blw id mhvyöwhd ilvw`dcpvy`v/ {lw jlwåd i` flbywd.yl dvvhbdil `byw` l {li`w {ó.gohfl ` dv `n{w`vdv i` ùbhgpvbd óoyhnd ohfhydåæl il v`ylw"Dl flbywäwhl ilv dblv dby`whl.w`v `n tp` l zdolw id ydwhjd èi`jhbhil {lw pnd z`widi`hwd‟ep`wwd„ i` bón`wlv `byw`dpylwhidi`v ` lv `n{w`väwhlvil v`ylw/ i`vyd z`s d flww`åæl cä y`n w`ewd3 è d nèihd i` dp.n`byl il flngpvyîz`o/ il vd.oäwhl ilv Nlylwhvydv/ idv {`ådv` ndbpy`båæl i` z`îfpolv `id zdwhdåæl bl bón`wl i` {dv.vde`hwlv" Pnd flbyd v`fd/ v`nflbz`wvd/ v`n vpw{w`vdv"N`vnl v`bil dbl `o`hyl.wdo/ tpdbil lv {loîyhflv jds`nihvfpwvl flbywd l zdolw idv ydwh.jdv/ i`vyd z`s ydngèn v`wä ih.j`w`by`" L dbl jlh i` hbz`vyh.n`bylv {`vdilv bl v`ylw/ flnflbvywpåæl i` blzlv y`wnhbdhv` w`blzdåæl id jwlyd i` ùbh.gpv" D hnde`n il ywdbv{lwy`y`n n`omlwdil ` lv {loîyhflv`vyæl pbhilv {dwd `bjw`bydw lv{wlgo`ndv i` nlghohidi` pw.gdbd" Pnd hby`wj`wãbfhd blv{w`ålv/ {dwd jds`w {loîyhfd/ v`.whd pn yhwl bl {è/ cä tp` d ydwh.jd dypdohsdid è d óbhfd edwdbyhdi` tpdohidi` blv v`wzhålv"L w`dcpvy` i` =% i`z` zd.o`w d {dwyhw i` cpbml ` è n`blvtp` l dpn`byl ilv vdoäwhlvilv nlylwhvydv -44/0%(" Lflngpvyîz`o ydngèn dpn`b.ylp ndhv -8/59%(" Bl dbl {dv.vdil l w`dcpvy` jlh i` 44/44%/tpdbil l zdolw id {dvvde`nfm`elp dlv dypdhv W)7/0;" @nndhl i` 7;;8 mlpz` w`dcpvy`i` 47/0%/ `o`zdbil d ydwhjd i`W)7/;; {dwd W)7/70"Elhçbhd jhflp d{`bdv ilhvn`v`v bd ohi`wdbåd/ vlgw`Fpwhyhgd/ fln d ydwhjd ndhvgdwdyd il {dîv" D fd{hydo {dwd.bd`bv` w`dcpvylp lv {w`ålv i`W)7/0; {dwd W)7/:; `n ndwåli`vy` dbl/ i`h}dbil Elhçbhdë jw`by`" Fln l w`dcpvy` {dwdW)7/5;/ zloydw`nlv {dwd l v`.epbil opedw"
vu i Eo {i jii i i Soöe
w`dcpvy`

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Jack Alves liked this
Adriano Albuquerque liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->