Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Cuentos de La India

Cuentos de La India

Ratings: (0)|Views: 21|Likes:
Published by CP MAR
Cuentos de la India.
Cuentos de la India.

More info:

Published by: CP MAR on May 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2012

pdf

 
 
Kzjiwl{ gj ba FigfaAiûifcl
Gf`fwabftagl xlewwx4,,ppp)bfn~lglw)klc  
 
Bfn~lglw Kzjiwl{ gj ba Figfa Aiûifcl
 Bfn~lglw 
>>
Jb bi ba kf`òa
Zia vjt" ji jb wfjcxl ji qzj N~aeaca ~jfiana ji Njia~æ{" j{wana zijil~cj  ofj~l bjûi gjvl~aigl {z ~jkfæi kataga x~j{a" kzaigl {jaw~a`aiwû kli zi ezj{l) F~~fwû{jbj ba `a~`aiwa gj wab caij~a" qzj jb xln~jaifcab xa{û va~fl{ gãa{ {fi xlgj~ x~lna~ nlkagl) V {zo~fjiglwj~~fnbjcjiwj)Zia kf`òjña" qzj bj kliwjcxbana gj{gj zi á~nlb" bj x~j`ziwû ziacaia" ab vj~ kûcl {j ~jwl~kãa gj glbl~4# ¼Qzæ l{ xa{a" acf`l<Jb bjûi juxbfkû kli axa`aga vlt jb clwfvl gj {z {zo~fcfjiwl)# Vl xlg~ãa bfn~a~l{ gj j{j ezj{l #gfdl ba kf`òjña kzaigl jb lw~l aifcabkj{û gj eanba~"# xj~l il cj aw~jvl a eakj~bl xl~ cfjgl a qzj cj gjvl~æf{)# Il wjca{ #kliwj{wû jb bjûi" qzj klcl ~j gj bl{ aifcabj{ eanbana gj wô awlgl jb czigl)# Il wj gjvl~a~æ) Wj {zxbfkl qzj cj bfn~j{ ji{j`zfga gjbj{wl~nl qzj waiwl gañl cj eakj  qzj il cj gjda klcj~)# Klioãl ji vzj{w~a xaban~a) Jkeal{ {ln~j ba j{xabga  an~fg nfji ba nlka)Ba ofj~a eftl bl qzj bj figfkana ba kf`òjña) Jiwlikj{ jb avj" il qzj~fjiglael~~a~{j ifi`zia {j`z~fgag" klblkû zi xabl jiw~j ba{ gl{ fcxlijiwj{caigãnzba{ xa~a qzj jb bjûi il xzgfj{j kj~~a~ ba nlka= ji{j`zfga"cjwfæiglbj jb ba~`l xfkl ea{wa ba `a~`aiwa kl`fû jb ezj{l  ji zi clcjiwlbfn~û ab aifcab gj bl qzj bj eanãa ejkel xa{a~ wai cabl{ ~awl{) Gj{xzæ{"kli ba xziwa gjb xfkl" axa~wû jb xabl qzj fcxjgãa kj~~a~ ba nlka ab ~j gj ba{jbva"  {fi a`za~ga~ cá{" vlbû a xl{a~{j {ln~j zia ~aca)A bl{ xlkl{ gãa{ gj j{wa j{kjia" jb bjûi" a gjb wlgl kz~agl" j{wanagjvl~aigl zi `~ai nôoabl" kzaigl ba kf`òjña" qzj bj kliwjcxbana gj{gjzi á~nlb kj~kail" gjkfgfû {ligja~bj) A{ã" ~jkfwû j{wj x~fcj~ vj~{l=Xl~ jb oavl~ qzj l l{ efkjKli ba cjdl~ vlbziwagGagcj vl{" @~ai Cadj{wag"Jb x~jcfl qzj {j cj~jkj)Ba kliwj{wakfûi gjb ~j gj bl{ aifcabj{ ozj ba {f`zfjiwj4Cj xfgj{ wô ba cj~kjgQzj ba akkfûi gj cã cj~jkj)¼Il wj xa~jkj j{wa~ vfvaCj~kjg cá{ qzj {zofkfjiwj<A bl qzj ba kf`òjña ~jxbfkû4_l{ il {lf{ a`~agjkfgl"Cf {jñl~" jb ~j BjûiEanæf{ gagl a ab lbvfglJb oavl~ qzj l{ efkj l)
 
Bfn~lglw Kzjiwl{ gj ba Figfa Aiûifcl
 Bfn~lglw 
;;
Ab`ôi gãa l{ eabba~æf{Lw~a vjt ji `~ai axz~l"V jiwlikj{ il wjig~æf{Ifi`ôi a{fbl {j`z~l)V gfkel j{wl" jb avj vlbû bjdl{ gj ba wfj~~a)Wfjcxl gj{xzæ{" kzaigl jb gfl{ Nzga kliwana j{wa ef{wl~fa a {z{gf{kãxzbl{" {lbãa agf~4# Ji aqzjbba æxlka jb bjûi j~a Gjvagawa" jb w~afgl~"  ba nbaika kf`òjña j~al cf{cl)
Jb efdl gjb ^adá ba x~fikj{aBanac
Zi ^adá" qzj `lnj~iana zia fcxl~waiwj x~lvfikfa gj ba Figfa" wjiãa zi{lbl efdl" a qzfji bj `z{wana f~ gj kata gfa~facjiwj) Ji zia lka{fûi ba^aiã" {z cag~j" bj gfdl4# Xzjgj{ kata~ eakfa jb Il~wj" eakfa jb J{wj  eakfa jb Lj{wj" xj~l izika {jwj lkz~~a f~ eakfa jb [z~)Gfdl j{wl xl~qzj j{wana {j`z~a gj qzj {f {z efdl fna ji aqzjbba gf~jkkfûi"lfa eanba~ gj ba ej~cl{ã{fca x~fikj{a Banac  jiwlikj{ gj{xjgf~ãa{j gj{z{ xag~j{ xa~a f~ ji nz{ka gj ba njbba czkeakea)Jb dlvji X~ãikfxj lnjgjkfû xl~ ab`ôi wfjcxl jb kli{jdl cawj~il" xj~l ziavjt" gj{xzæ{ gj ~jkl~~j~ jb Il~wj" J{wj  Lj{wj {fi eanj~ jikliw~agl zi{lbl aifcab {ln~j jb kzab gf{xa~a~ {z{ objkea{" ~jkl~gû ba agvj~wjikfa gj ba^aiã akj~ka gjb [z~"  gjkfgfû fivj{wf`a~ jb clwfvl gj ba x~lefnfkfûi) [fi bacá{ xjqzjña gzga" x~jxa~û jb a~kl  xjijw~û ji jb nl{qzj qzj {j juwjigãaeakfa jb [z~)Gj clcjiwl {ûbl vfl zia {jbva cz gji{a" {fi jikliw~a~ ji jbba iagaail~cab" a il {j~ zia kaiwfgag jil~cj gj bl~l{) A oabwa gj cjdl~ kata" jbefdl gjb ^adá gf{xa~û va~fl{ ga~gl{ kliw~a bl{ ej~cl{l{ xáda~l{" qzjji{j`zfga ezj~li a j{kligj~{j ji bl{ á~nlbj{ cá{ abwl{)Ji ~jabfgag il ezj~li wlgl{" xzj{ jb vfjdl Ef~acai" qzj j~a {z ~j  aqzfji bl{ akeaqzj{ il xj~cfwãai vlba~ kli ba cf{ca ~axfgjt gj {z{{ôngfwl{" qzjgû{j ji ba ~aca qzj bj {j~vãa gj w~lil"  kli vlt ka{kaga`~fwû a bl{ oz`fwfvl{ bl~l{4# ¡Il cj gjdæf{ {lbl" xa~a qzj {f~va gj nbaikl a ba{ objkea{ gjb x~ãikfxj!¡_lbvjg ji{j`zfga l bj kliwa~æ a ba x~fikj{a Banac bl qzj eanæf{ ejkel!Ab lã~ j{wa{ xaban~a{ wlgl{ bl{ xáda~l{ ~j`~j{a~li dziwl a {z {lnj~ail"nabnzkfjigl ezcfbgj{ jukz{a{)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->