Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Analiza Activitatii - Sem. i - An Scolar 2011-2012

Analiza Activitatii - Sem. i - An Scolar 2011-2012

Ratings:
(0)
|Views: 2,766|Likes:
Published by valim78@gmail.com
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI CĂLĂRAŞI ŞCOALA CU CLASELE I- VIII NR. 11 “TUDOR VLADIMIRESCU” CĂLĂRAŞI STR. BELŞUGULUI, NR. 1-2, TELEFON: 0242-332845 Email: sc11cl@yahoo.com Dezbatut si aprobat in Consiliul Profesoral din data de 16.02.2012 Validat in Consiliul de Administratie din data de 16.02.2012 Nr.inreg. 324.16.02.2012

DEVIZA ŞCOLII: “ O ŞANSĂ FIECĂRUI COPIL PENTRU A REUŞI ÎN VIAŢĂ”

RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012 I Contextul legis
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI CĂLĂRAŞI ŞCOALA CU CLASELE I- VIII NR. 11 “TUDOR VLADIMIRESCU” CĂLĂRAŞI STR. BELŞUGULUI, NR. 1-2, TELEFON: 0242-332845 Email: sc11cl@yahoo.com Dezbatut si aprobat in Consiliul Profesoral din data de 16.02.2012 Validat in Consiliul de Administratie din data de 16.02.2012 Nr.inreg. 324.16.02.2012

DEVIZA ŞCOLII: “ O ŞANSĂ FIECĂRUI COPIL PENTRU A REUŞI ÎN VIAŢĂ”

RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012 I Contextul legis

More info:

Published by: valim78@gmail.com on May 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2013

pdf

text

original

 
 INSPECTORATUL
Ş
COLAR AL JUDE
Ţ
ULUI CĂLĂRA
Ş
IŞCOALA CU CLASELE I- VIII NR. 11 “TUDOR VLADIMIRESCU” CĂLĂRAŞI
STR. BELŞUGULUI, NR. 1-2, TELEFON: 0242-332845
Email: sc11cl@yahoo.comDezbatut si aprobat in Consiliul Profesoral din data de 16.02.2012Validat in Consiliul de Administratie din data de 16.02.2012 Nr.inreg. 324.16.02.2012
DEVIZA ŞCOLII:“ O ŞANSĂ FIECĂRUI COPIL PENTRU A REUŞI ÎN VIAŢĂ”
RAPORTPRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI IANUL SCOLAR 2011-2012I Contextul legislativ cu conexiuni în domeniul educaţiei
 1.Legea educaţiei naţionale, nr.1/2011;2. O.M.E.C.T.S. nr. 3753-2011 privind aprobarea surilor tranzitorii în sistemulnaţional de învăţământ;3. Ordine ,notificari M.E.C.T.S ;precizari ISJ Calarasi4. Legea nr. 87/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;5. Metodologii şi Regulamente privind descentralizarea financiară şi administrativă, publicate în Monitorul Oficial; :6. Raportul I.Ş.J. Calarasi, privind starea învăţământului în judeţul Calarasi în anulşcolar 2011-2012, sem.I7. Proiectul de dezvoltare scolara al Scolii Tudor Vladimirescu Calarasi , in perioada2010-20148. Acte normative subsecvente Legii euducatiei nationale nr 1 din 2011Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor decomisii metodice
ş
i pe probleme, a
ş
efilor de compartimente, precum
ş
i în baza datelor statistice furnizate de compartimentul secretariat.În primul semestru ,anul scolar 2011 – 2012, activitatea scolii noastre s-adesfăsurat în conformitate cu normativele si directiile impuse prin politicile educationalesi de dezvoltare institutionala ale M.E.C.T.S, precum precum si cu respectarea misiuniiscolii, a scopului si a obiectivelor cuprinse in planul managerial:
o
cunoasterea, respectarea si aplicarea legislatiei scolare în vigoare;
o
asigurarea eficientei activitătii manageriale;
RAPORTPRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012
Page
1
 
o
aplicarea unor modalităti eficiente de evaluare si control a activitătii didactice sieducative;
o
asigurarea resurselor umane si materiale;
o
valorificarea eficientă a resurselor umane din scoală;
o
desfăsurarea eficientă a activitătilor didactice din perspectiva finalitătilor si a obiectivelor ciclurilor curriculare;
o
instituirea si dezvoltarea relatiilor de parteneriat educational si social.
 
MANAGEMENTUL UNITATII DE INVATAMANT
Conducerea scolii a considerat ca fiind priorita
asigurarea eficien
t
eimanageriale
, actionând, în acest sens, în mai multe directii: mentinerea climatului optimde muncă, prin dezvoltarea responsabilitătii profesionale si manageriale; proiectareaactivitătilor la nivelul scolii, al comisiilor, al colectivelor de cated, al cadrelor didactice, respectând Curriculum-ul National, structura anului scolar si prevederile din ,,Foaia de parcurs pentru anul scolar 2011-2012’’; constituirea si actualizarea permanentăa bazei de date informatizate privind încadrarea si formarea continuă a cadrelor didactice,legislatia, evidenta si miscarea elevilor, informarea si documentarea cadrelor didactice,manuale scolare, fondul de carte, materiale si mijloace didactice, audio/ video/informatice s. a.; evaluarea personalului didactic conform fisei de evaluare elaborate deMECTS, în corelare cu fisa individuală a postului si cu prevederile Contractului colectivde muncă unic ; asigurarea unui feed-back permanent între echipa managerială, Consiliulde administratie, Consiliul profesoral si Comitetul de părinti.Echipa managerială, pentru a putea realiza viziunea si misiunea asumată pentruanul scolar in curs a fost constientă ca trebuie să promoveze principiile unui managementde calitate, sa realizeze un climat educational incluziv, să respecte principiul egalizăriisanselor, în scopul integrării scolare si al dezvoltării personale si profesionale. S-aîncercat realizarea coordonării unui act didactic de calitate, centrat pe elev, înscriindu-neîn exigentele scolii europene actuale.S- a avut în vedere si concertarea eforturilor pentru ca, împreună cu colegii să serealizeze un deziderat unanim dorit: elevii dobândeaso pregătire generală bună,cunostinte aprofundate în domeniile legate de viitoarea carieră, competente necesareinsertiei sociale si deprinderi de muncă intelectuală pentru a putea învăta pe tot parcursulvietii; întreaga activitate a fost organizată de asa manieră încât să se creeze în în scoalaun mediu educational profesionist, la standarde instructionale si morale înalte.
Realizarea documentelor de proiectare manageriala
Documentele de proiectare managerială sunt concepute în conformitate cu actelenormative in vigoare, in elaborarea acestora plecandu-se de la diagnoza activităţiianterioare.Proiectarea managerială pentru anul şcolar 2011 -2012 a însemnat realizareala timp a următoarelor documente: a Programelor manageriale (anual si
RAPORTPRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012
Page
2
 
semestriale); Programul activiţilor educative şcolare şi extrcolare;reactualizarea Planului de dezvoltare al şcolii; intocmirea proiectului Planului deşcolarizare; Programele de activităţi anuale şi semestriale ale comisiilor metodicesi de lucru; Statul de funcţii; Proiectul de buget pe 2012; Tematica şedinţelor Consiliului profesoral şi ale Consiliului de administraţie.Organizarea compartimentelor, consiliilor, comisiilor.La începutul anului şcolar, prin decizii interne s-au numit: secretariiconsiliului profesoral şi de administraţie, diriginţii, şefii de comisie metodica si ceiai diferitelor comisii de lucru.
 Repartizarea responsabilităţilor 
S-a creat cadrul institutional pentru participarea tuturor cadrelor didactice la procesul decizional, fiecare facand parte din cel putin un organism: CA, CEAC, Comisii permanente si temporare; personalul a fost motivat prin responsabilitati concrete care aucorespuns abilitatilor personale.Pentru gestionarea corespunzătoare a timpului s-a stabilit, prin RegulamentulIntern, programul de lucru din şcoală pentru toate sectoarele de activitate. Orarul afost gata la in termenul stabilit.Prin sistemul de delegare a sarcinilor s-a realizat monitorizarea activităţiituturor compartimentelor. În plus, în tematica şedinţelor lunare ale Consiliului deAdministraţie s-au inclus analize ale activităţilor şi probleme ale comisiilor 
.
Analiza la nivel managerial conduce la concluzia că în activitatea deconducere au fost identificate unele minusuri, cum ar fi:-insuficienta fermitate în aplicarea Regulamentului intern, în ceea ce priveşte punctualitatea elevilor - un numar insuficient de asistente din cele 100 prevazute prin fisa postului.
 Puncte tari:
-Stilul managerial cooperant, constructiv, flexibil, management in dezvoltare lanivelul echipei, responsabilitate si transparenta in luarea deciziilor;.- A fost asigurat cadrul necesar de derulare a activitatilor instructiv-educative siadministrativ-financiare;-Desfasurarea unor activitati extracurriculare atractive si eficiente si popularizarealor in presa locala
-
Implicarea scolii in proiecte de prevenire si combatere a abandonului scolar -Buna colaborare cu Primaria Calarasi;Transparenţa la deciziile luate şi participarea cadrelor şi părinţilor la actuldecizional s-a asigurat permanent prin participarea reprezentanţilor lor la şedinţeleConsiliului de Administraţie.Colaborarea cu structurile specializate al I.S.J, pe probleme de raportări, a fost bună.Comunicarea cu comunitatea locală s-a realizat în principal pe probleme de buget şilucrări de întreţinere şi reparaţii.
RAPORTPRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012
Page
3

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Anstasia Juravschi liked this
Roxana Curcan liked this
Marya Ioana Grad liked this
Becheanu Valentin liked this
Pufulete Ion liked this
bya_bianca_22 liked this
Rodica Efros liked this
Deac Raluca liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->