Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Drum anul I, nr. 5, mai 1964

Drum anul I, nr. 5, mai 1964

Ratings: (0)|Views: 26 |Likes:
Published by romulus13
periodic din S.U.A., Vasile Posteuca, Nicolae Petra, Nelu Manzatti
periodic din S.U.A., Vasile Posteuca, Nicolae Petra, Nelu Manzatti

More info:

Published by: romulus13 on May 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2012

pdf

text

original

 
_UM'
Mai1964
n,,1
I.
NR.5
 
CRESTATURl
NicolaePetra
Ziarele
ame:ieane
'sicele
cese
inspiriisau.
hranescdinele,att
cometuat
cu
0
bucurierau
ascunsa
prezetuauneideiegiuiidelaBucuresti,
la
Was
hington.
pentru
disciuii
economicede
mareimportaruii.
Se.pUleo.vedea,
prinireriisuluri
.ziirnbetulde
copildestept
al
americanului,-ciiareusitsii-i
joacepe
rusi,
cfi~tigand
simpaiiaunordomni
ce
tui
reprezintd
nimic
mairnultdeed:slugoilnconstietui
ai
aceleiasi
Moscovepecare
domnii
LBf
&
Co
crede
cii
0
joacii.
E
trista
aceastasituatie,pentruciinuputem.saneliberiimde
simpatia
pentrupoporulamerican,sideantipatiapentrucamplectaineo~tienfii
~i
nepricepere
cucare
duepo-
laicator,maialesexterrui,corulucdtoriiaces-
lei
naliimarelanumar.Pentranoieelcaresuntemsi
0
repeuim.me-reu,singuraRomiiadevarala,acestluaunumeriui
nici
macarun
comentor,
Ceiacefacem
e
doar
0
insemnare,si
0
chemareaatentieicelorcetriiescacest'giindalunei
uieti
'ro-
manesti
numaiprinnoi,ca
acest
eoenimentnuinseamniidecalodalamaimult,faptulcii
drumuinostru,eO.prezeruasiatuudinea
nos-.
Ua
eceo.
adevarota.
Ineercoreade~antajasluiilordelaBucuresti
e
un
pas
maimult
pe
drumuldeimoralitate~ii~eliiciune
pe
care
0
[ecccestidomni,eun
pas
maidepartesprepierzaniaineoita-biliicarevinetouleaunapedrumulpecareselolosescin~elaciuni.Darmaiales
0
spunempentruceicarearputeaso.secuprindadedesnadejdedinnouvaziindcumceicareparaIisperantanoas-
IT,
nelac
sa
neindoimdirtnoudeei.
De
fapt,ilusiiledespreceiacene·arputea
ajuta
USAalosttotdeauna
0'
[abricauiepro-prieanoastrd.StateleUnitenune·adatni-ciodatanicieelmaimicmotivpentruaputeasacredentcilaravea
cea
maimicaintentiesoudorinpadeaneajuta..Delatncepuiul
acestuirsinosriizboiu,rusinospentrutoti,
jaraexceptie,careauluptattnel,USAa[os;touleaunadeparteaunde
era
maipurina
deptate,
eramaiptuin.cinstit
sa
fie.
82
Nu.pentruciinetruiiemumaibuni;i-amva-
zutsipeei,
prea
multsi
prea
bine,
dar
Sta-teleUnitein
tottimpulcataulostin
neu-tralitatesau.
inlupta,nuall.
uiizutnici
unmomentcare
estedreptatea
mare,
dumne-
zeeascdsiso.cautesa
se
apropiede
0
liniede
dreptateomeneascii.
Deceatuncisaneturburiim.azi.Ne-amtur-
burat
destul
inBucurestii
anilor
1946·48
a~-
teptand
sa
debarce
aoioanaleamericane...
~teptandsilauzimpeTrumanstringiind,la
o
parte!cand
bietulruistianici
macarunde
e
B
ucurestiul,E
de
trebuituiisaituelegeraciidrumul
nos-
tru;drumul
spre
oietuirea
infinitiiaadevii-rateiRomanii,numergeprin.buzunarul.
eme-
rican,'
nu
trece
La
umbra
dolaruluinici
pazitdebaionetalui.Eviuacestdrumnumaiaua,
limp
catnoivom
[i
viiprinnoiinsine,cons-tienti
cd
numaimasuraautudineinoastre,aceld,pe
0
putemtriiiliber~sii-idarnliber
ce
avemmaibun,poate
sa
metuirui
neamul,
Inuimplareadela.Washington,trebueso.nebucure,ciicinespune
iardsi,
ciidrumuinos-tru.enumaialnostru,casuntem.binecuuiin-talisatinemneamulnumainoi,cumiiinilenoastre,a~acumsuntemsigloria~ipierza-
nia,oricare
0.1'
[i,
enumaiprinnoiinsigne.
Numaia~apoate
Ii
caleanostriicuratd,nu-maiin~elegandciitotulenumaiinnoi,pu-tem.so.damintr'adeuiirceiaceavemmaibun,totceacem,uesnlciei,careva
tine
'ineavieRomania.NumaiQfapoateIicaleanoostrii
curaui,
numai'iruelegsnd:co.totulenumaiinnoi,putemsadamintr'adeuiirceiaceavemmaibun,totceavem,vesniciei,carevatineineavieRomania.',
 
NICOLAEVALACUL1490·1568SenastelaSibju,la10Iainuarie1490,tatjifiindu'iStoiansauStefanValacul,des-cendentidinfamiliamunteanadornnitoareDRACULEA,
amestecata
princiisatDrii
cu
aDANILORsauBASARABILOR,dincarefii·ceauparte
~i
CORVINtMama'ieraCDr-vinii.CDpiliiria~i'D
petrecela
Sibill,uncleVDr·besrelimbamaterna,decl
romanaparinteas-
ca.
Seoalasi-oincepetotlaSibiu,unclein-vatalatinarudimentaraprecum
'0
cereau
timpuriie~i
apo
urrneazacursurisecundare
IaOradea
Maresub
directiaIezuitilor
fiicandpartedinCapitolulCatoli~local.Laetateade
17
ani,
~i
euautorizarea
tatalui
siiu,intraca"baiat-in-casa",1519,laCurtearegilorVasile
~i
MariaaiUngariei.Doianimaitar-ziu,1512,
este
sfintitdepreotcatolicside-vinecanonicJaPeci,langiiStringoniu'minUngaria.InMartie,1526,estealessecretarderegiiLudovicU~iMaria,soraregeluiCarloV('Ouintul).Dupalupta
dela
Mohaci
dela29
August1526-careculmina
custralucitavictor
ie
a
turcilor
~i
catastrofaunglirilDr-NicolaeValacul
riimane
~ipe
rnaidepartesecretar
al.reginei.Maria,pecareD
Insoteste
inpe·lerinajuldelaViena,Lint,Insbrue
~i
Bruxel,Aci.reginaMaria
se
punesub
protectiairn-
penalaafratelui
ei,
~idevinevice-reginaaTarilor-cle-Jos.PecanclseallalaBruxel,icolaeValaculintra
incorcspondenta
CU
rnarele
umanistolandez,DesideriusErasmusdeRoterclam,supranumitsiprincipeleumanistilorsicualticontemporanidefrunte
europenk.
La1538se
ineheie
paceadintre~mpiiratulFerdinanddeAustria
~i
PrincipeleZapolia,DomnitorulPrincipetuluiAutonornalTran-silvanieidesubsuzeranitateaturcilor,ico-laeValacul
ii.
face
0
solicitarereglneiMaria
de-a'i
sepermiteretoarcereainUngaria.eutoateaaceste[amaneincad'Oiani
ill
Belgia,1540.42,~i
apoi
lainsistentaImparatuluiFerdinand,accept
a
aseHeintoareasia'sireluaveehilefunctiunidesecretarsico~sil.i.eralCancelarieiAuiiee.
La
1543,este.numitEpisC'OPdeZagrabia,Croatia;la1548,devineEpisccpdeIeI.'(Agria),Transtisla,insa'iretinutmaitottimpullaCurteaImperiala~i~u'sipoatein-deplini,dincausaaceasta,functiledelipisc.<lpinmodnormal,Cinc!animailarziu,deejla23Novem-brie1553,estepromovatca~efalBiserieiiCatoUcedin.
I
ngaria,devinind
ArhiepiscopdeStringonium,PrimatalTihii~iRegentalReaatului,La1566,icolaeValaculfunda
I
niveraitateadinTarnavia,Slovacia.Dupa.
0
pastorire
de15ani
case]alBise-
riciiCatolicedinUngarla,ic'Ol~eValae~lsestingedinviatala
17
Ianuarie1568,~afrumoasa
etate
de
79
deani,
sieste
iinm'Or-
mantat
departedeloeulnatal,
inBiseriea
S.
ieolaedinBratislava,Slovacia,icolaeValaculafostunu]dintreerudiliieuropenia
i
timpului,Insusindu-si
0
vastac?,hura,eljoecaunrolfoarteimportant
in
vlatap'Olitica
~i
religioasg,Pelangaca.a
fostunteolog
derare
calitatispirjtuale,
a.fost~i
u.~
uma.nistdeprim
ordin,istoric,
hIDSDf,
scrntor
~1
poet.
Operilelui
(;8
sia~e
colegilorsai.contemporani,GhermanVala:cui,MateiValacul,umanistimportant
s
frateleluiNicolaeValaeul,GeorgeBona,Pe:
truCercel,
etc.,
suntscrisein
latina,
iarCer-eelscrie~i
in
Italians..Intre
eleevem
unstu-
diu
istoric,ernie,
geografic,
administrativs]
economicpurtandtitluldeHUNGRIASI.vE
O[
ORiGINIBUSG[NNTIS,REGIONISSITU,OIVISIONE,HABITUAT'OUEOP-P.O~{TUIATIBUS(Ungaria
saudespreorj-
~mlien~.arn~lui,desprea~ezareai?iimpiir·tl.rearegiunu,despreaspectul~iInlesnirileell'.DespreprovincianatalaaTraneilvaeieiafrimacaare"...solfertil,cinuritari,ar-gint,fier~ialtemetale;....foarteopulentii
in
vite,fiaresiilbatice....incatn'aiputea.acuza.natu:a
cii
n'adotat-o
cutoate
produ-
selesi
usurintele
propleii
vietii
omenesti..._".
In
sectiuneaetnica,Nicolae
Valaculeste
unu]
dintreceidintai_scritDrideor'igine
mmana
careafirmaenfaticROMAITATEAPOPO·RLUIROMA,indicandcliinlexicullim·beiluisuntMULTECUVITE,COMUNEL~~BEIROMA·ILOR.InsectorulpoeticsedistingecuunnurnardeCAR
nNE
saupoesiiinlimbalatina,
~i
maiapoiucu
'0
ahaIu-crareistorica,ATTILA,irnportantaHindsicorespondentacuErasmus,sitotodatafu
~i
iniliatorulcurentuluideCOTRA-REFOIi.MA.Cf.StefanBezdechi:icclausOlahus:Pri-mulUmanistdeOrigineRomanaAni-noasa,Corj,1934,128pp.dadat~lede83

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->