Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ziekenhuiskrant, 9 mei 2012

Ziekenhuiskrant, 9 mei 2012

Ratings:
(0)
|Views: 533|Likes:
Published by goudamediagroep

More info:

Published by: goudamediagroep on May 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2013

pdf

text

original

 
www.ziekenhuiskrant.nl
VERSCHIJNT TWEEWEKELIJKS OP WOENSDAG IN ZIEKENHUIZEN EN VERZORGINGSHUIZEN IN NEDERLAND
ScholingStressKinderen
In onze speciale bijlage besteden webehalve aan werk ook aandacht aanscholing. Wat is het effect van stressreductie op borst-kankerpatiënten? Een studie gaat daar antwoord op geven.De afdeling Kinderoncologie van het Emma Kinderziekenhuis is helemaalgerenoveerd.
» 09» 19» 21
Jaargang 6nummer 99 mei 2012
i
l
e
a
a
r
a
.
i
f
i
x
.
n
l
-
l
.
0
1
3
-
5
Het Huidfonds, de Stichting Melanoom, deNederlandse Vereniging van Huidthera-peuten (NVH) en enkele industrieën hebbenzaterdag 12 mei uitgeroepen tot de lande-lijke Bescherm Je Huid Dag. Een groot deelvan de Nederlandse ziekenhuizen neemthieraan deel.
Doel van de dag is aan de ene kant beterebewustwording van de gevaren van de zonen daarmee het belang van optimale huid-bescherming. En aan de andere kant het onder de aandacht brengen van zelfcontrole van dehuid, om zo huidkanker in een vroeg stadiumte herkennen. Uit cijfers van KWF Kanker-bestrijding blijkt dat de groep mensen met huidkanker in Nederland toeneemt. Tussen2001 en 2011 steeg het aantal mensen met dediagnose huidkanker van ongeveer 15.000naar bijna 40.000.Naar verwachting komen er in 2020 jaarlijks70.000 nieuwe huidkankerpatiënten bij. Dit komt onder meer doordat veel mensen huid-type I of II hebben en omdat mensen steeds vaker naar zonnige bestemmingen op vakan-tie gaan. Bovendien smeren Nederlanders zichin met betrekkelijk lage factoren en liggenze graag de hele dag in de zon. Verder zijnmensen niet gewend om de huid zelf of door een dermatoloog te laten controleren. Desamenwerkende organisaties die de landelijkehuiddag organiseren willen ervoor zorgen dat huidkanker minder vaak voorkomt en eerder  wordt herkend. De Stichting Melanoom heeft nu een app ontwikkeld om vlekjes en plekjesop de huid te checken. Deze Huidmonitor is gratis te downloaden via de App Store ende Google Play Store. Voor meer informatie: www.beschermjehuid.com.
Ook het Röpcke-Zweers Ziekenhuis van de Saxenburgh Groep in Hardenberg doet mee met de Bescherm je Huid Dag. Zaterdag 12 mei vertelt dermatoloog Saskia van der Lindenvan de Saxenburgh Groep over de invloed van de zon op de huid en preventie van huidkanker. Het uiteindelijke doel is, om huidkanker terug te dringen. Op de foto is de photo-dynamische therapie in het Röpcke-Zweers Ziekenhuis te zien (foto Léon van der Brug, Saxenburgh Groep).
Uit cijfers van KWFKankerbestrijding blijktdat de groep mensenmet huidkanker inNederland toeneemt
Bescherm Je Huid Dag
Op initiatief van UMC St Radboud inNijmegen produceerde TheatergroepPlezant een theatervoorstelling rond hetthema patiënt als partner. ‘De Limonade-fabriek’ wil een dialoog losmaken binnenalle geledingen van het ziekenhuis over demanier waarop de patiënt centraal staat inhet ziekenhuis ‘nieuwe stijl’.
 
De patiënt als partner zien, vraagt om eenmentaliteitsverandering bij zorgprofessionals.Dit leidt volgens onderzoek tot afname vande zorgvraag door patiënten. Het levert  volgens het UMC St Radboud daarmee niet alleen een forse kostenbesparing op, maar maakt ook dat patiënten de zorgverlening alsbeter ervaren. ‘De Limonadefabriek’ maakt bewust van de noodzaak en inspireert tot eenziekenhuisbrede dialoog. En legt daarmee het fundament voor de cultuuromslag en inbed-ding in de organisatie. De voorstelling vormt dan ook het startpunt van een lange termijntraject binnen UMC St Radboud. Van 10 tot 14 mei speelt Theatergroep Plezant vijf keer ‘De Limonadefabriek’ in UMC St Radboudals start van een lange termijn traject ronddit thema. Hoofdpersoon in De Limonade-fabriek is Theo Waver, beroepsmuzikant enlong kankerpatiënt. Hij wordt omringd door hardwerkende zorgverleners en zijn betrokkenfamilie, toevallig een artsengezin.
Theater als startcultuuromslag
 
2
 
3
 Tien finalisten deden mee in de race om detitel ‘Het Beste Idee voor ZGV’. Tijdens de finalehad elke finalist met zijn of haar idee een paar minuten de tijd om met een overtuigendepitch de vakjury en het publiek voor zich te winnen. Uiteindelijk mocht Esther Bakker dehoofdprijs van 1000 euro in ontvangst nemenuit handen van juryvoorzitter Bernd Schneider  van stichting Het Beste Idee van Nederland.De jury was lovend over het vernieuwendeidee van de finaliste. “Het is prettig voor depatiënt, maar vooral ook voor de verpleeg-kundigen en verzorgenden”, aldus voorzitter Bernd Schneider. Het idee van Esther Bakker iseen luier waarin de urinestrip wordt verwerkt,die anders in het urinepotje gehangen wordt. Voor mensen die incontinent zijn, verhoogt dit de kans om ‘gewassen’ urine op te vangen voor onderzoeken. Voor verpleegkundigenen verzorgenden in het ziekenhuis verhoogt dit het gemak om de patiënt goed te kunnenhelpen. Esther Bakker reageerde: “Ik denk dat heel veel mensen heel erg dankbaar zijnhiervoor.” Ook de overige negen ingediendeideeën werden lovend ontvangen. “Het niveau van alle kandidaten was fantastisch”, aldusBernd Schneider namens de vakjury. “Meer-dere ideeën zijn bruikbaar.” Andere ideeën inde finale waren onder meer een vrolijke hand-steun voor röntgenfoto’s bij kinderen, patiën-ten betrekken bij het klaarmaken van maal-tijden in het ziekenhuis om zo beter te eten,bewegwijzering, en foto’s van zorgverlenersop elke afdeling. Dik van Starkenburg, voor-zitter van de Raad van Bestuur van ZiekenhuisGelderse Vallei liet weten dat behalve het idee‘Pee en See’ ook zeker enkele van de andereideeën voor invoering in het ziekenhuis inaanmerking komen. De ideeën worden vanaf nu doorontwikkeld en getest, om zo te kijkenof het ook daadwerkelijk uitvoerbare ideeënzijn. Rabobank Vallei en Rijn steunt het initia-tief van het ziekenhuis financieel. Directeur B. van de Lagemaat van de bank reikte tijdensde avond een cheque van 32.500 euro uit aan het ziekenhuis om initiatieven als deze verder uit te breiden in het zogenaamdeinnovatiefonds. De wedstrijd is georganiseerdom samen werking met inwoners uit de regio,patiënten, bezoekers, onderwijsinstellingenen bedrijven te stimuleren. Door samen te werken komen volgens het ziekenhuis demooiste ideeën die leiden tot een nog beterezorgverlening. Ziekenhuis Gelderse Vallei wil gaat het winnende idee realiseren en ingebruik nemen in het ziekenhuis.
2

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
1 thousand reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->