Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Opel Combo 2387-12 RO Model 9.0

Opel Combo 2387-12 RO Model 9.0

Ratings: (0)|Views: 49|Likes:
Published by Ionut Andrei

More info:

Published by: Ionut Andrei on May 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2012

pdf

text

original

 
OPEL
Combo
Utilizarea, siguranþa, întreþinerea
EXCLUSIV EURO DIESEL EN 590!*
Motorul diesel alautovehiculului dumneavoastrã afost creat în conformitate cudescoperirile deultimã orãale cercetãrii din domeniul auto ºieste caracterizat printr-un nivel avansat decomplexitate tehnologicãºitehnicã, compatibilitate cumediul ambiant ºieconomicitate.Pentru menþinerea performanþelor la un nivel corespunzãtor, motorulva utiliza exclusiv combustibili deînaltã calitate, în conformitate cunormeleeuropene DIN EN 590 – EURO DIESEL. Consultaþi capitolul „Conducereaºiutilizarea autovehiculului – Combustibilii, realimentarea”.Utilizarea altui tip decombustibil poate afecta performanþele autovehicululuiºiduce la anularea garanþiei!
*Pentru motoare diesel
 
Date specifice autovehiculului dumneavoastrã
Vã rugãm sã notaþi aici datele autovehiculului dumneavoastrã pentru accesarea mai uºoarã aacestora pe viitor. Aceste informaþii sunt disponibile în capitolele „Service ºiîntreþinere” ºi„Date tehnice”, precum ºipe plãcuþa deidentificare.
Combustibilul
Denumirea
Uleiul de motor
ClasaVâscozitatea
Presiunea în anvelope
DimensiuneaanvelopelorFaþãSpateAnvelopele devarãAnvelopele deiarnã
Masele
Clasificarea autovehiculului în funcþie demasa totalã – Masa proprie aautovehiculului (CE)=Sarcina utilã
 
Introducere
Autovehiculul dumneavoastrã esteocombinaþie inteligentã între tehnologiaviitorului, siguranþa impresionantã, grijafaþã demediu ºieconomie.De acum conducerea în siguranþãaautovehiculului precum ºiîngrijirea acestuiapentru funcþionarea perfectã depind doardedumneavoastrã. Acest Manual deutilizarevã oferã toate informaþiile necesare în acest scop.Asiguraþi-vã cã pasagerii sunt conºtienþideposibilele riscuri deaccidentare ºirãnirecare pot rezulta în urma utilizãriinecorespunzãtoare aautovehiculului.Respectaþi întotdeauna prevederile legaleale þãrii în care vã aflaþi. Acestea pot diferifaþã deinformaþiile incluse în prezentulManual deutilizare. În cazul în care prezentul Manual vã indicãsã vã adresaþi unui atelier service,vã recomandãm sã apelaþi la Partenerul Opel.Toþi Partenerii Opel oferã servicii deînaltãcalitate, la preþuri rezonabile. Tehnicieniiexperimentaþi instruiþi deOpel lucreazãconform instrucþiunilor specifice Opel.Manualul deutilizare, Instrucþiuniledeutilizare asistemului Infotainment ºiCaietul deservice ºigaranþiealautovehiculului trebuie þinute întotdeaunala îndemânã, în torpedoul autovehiculului.
Utilizaþi cu încredere acest Manual
z
Capitolul „Scurtã prezentare” vã oferãoprimã prezentare.
z
Cuprinsul dela începutul manualuluideutilizare ºidin cadrul fiecãrui capitolvã indicã unde gãsiþi informaþiile carevã intereseazã.
z
Indexul vã faciliteazã gãsirea informaþiilordorite.
z
Sãgeþile galbene din figuri desemneazãpuncte dereferinþã sauindicã oacþiune caretrebuie întreprinsã.
z
Sãgeþile negre din figuri indicã oreacþiesauoadoua acþiune care trebuie întreprinsã.
z
Manualul deutilizare se referãla autovehiculele cuvolan pe partea stângã.Utilizarea autovehiculelor cuvolan pe parteadreaptã este similarã.
z
Manualul deutilizare foloseºte codificareainternã amotoarelor. Denumirile comercialeaferente se regãsesc în capitolul „Datetehnice”.
z
Sensurile indicate în descrieri,deex. la dreapta saula stânga, înaintesauînapoi, sunt indicate avându-se întotdeauna în vedere sensul demers.
Simboluri
6
Continuaþi lectura la paginaurmãtoare.
3
semnificã echipament care nuexistã pe toate autovehiculele (variantedemodel, opþiuni demotorizare, modelespecifice unei þãri, echipament opþional,Piese ºiaccesorii Opel originale).Referinþele paginii sunt marcate cu
3
.
3
  înseamnã „consultaþi pagina”.
 9 
Pericol,
 9 
Avertisment, Atenþie
Vã dorim sã petreceþi multe ore plãcutela volanul autovehiculului dumneavoastrã
Adam Opel GmbH
 9 
Pericol
Textul marcat 
 9 
Pericol
oferã informaþiireferitoare la riscuri mortale.Nerespectarea acestor instrucþiunivã poate pune viaþa în pericol.
 9 
Avertisment
Textul marcat 
 9 
Avertisment
oferãinformaþii referitoare la riscurideaccidentare saurãnire. Nerespectareaacestor instrucþiuni poate duce la rãnire.
Atenþie
Textul marcat cu
Atenþie
oferã informaþiireferitoare la riscul deavariereaautovehiculului. Nerespectarea acestorinstrucþiuni poate duce la avariereaautovehiculului.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->