Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
95Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
K to 12 - FILIPINO - Batayang Kakayahan_1-3

K to 12 - FILIPINO - Batayang Kakayahan_1-3

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 11,599|Likes:
Published by buenaventura_f_a

More info:

Published by: buenaventura_f_a on May 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

 
January 31, 2012
K to 12 Curriculum Guide
FILIPINO
(Grades 1 to 3 and Grades 7 to 10 )
Republic of the PhilippinesDepartment of EducationDepEd Complex, Meralco AvenuePasig City
 
K TO 12 Batayang Kakayahan sa FILIPINO
Pamantayan Pangnilalaman Unang BaitangIkalawang BaitangIkatlong Baitan
Wikang Binibigkas
Nakikinig at tumutugon sa ibaNakikinig at tumutugon sa ibaNakikinig at tumutugon sa teksto atiugnay ito sa personal na karanasanNakikinig at tumutugon sa teksto at iugnayito sa personal na karanasanNagkukuwentoNagkukuwentoNatutukoy, nailalarawan at nagagamitang ilang karaniwang pasalita at di-pasalitang katangian sa isang hanay ngtekstoNatutukoy, nailalarawan at nagagamit angilang karaniwang pasalita at di-pasalitangkatangian sa isang hanay ng tekstoNapag-uusapan ang mga personal nakaranasanNapag-uusapan ang mga personal nakaranasanNagtatanong, nakikinig, nagbibigay-kahulugan at naglalahad ngimpormasyonNagtatanong, nakikinig, nagbibigay-kahulugan at naglalahad ng impormasyonNagtatanong, nakikinig, nagbibigay-kahulugan atnaglalahad ng impormasyonNatutukoy, nalilinaw at nasusuri ang mgakahulugang tumutukoy sa personal naimpormasyon, kaalaman, at karanasanNakikinig at nakikilahok sa diskusyon sa isanggrupo o klaseNakikinig at tumutugon sa teksto,naaalalaang mga pangunahing ideya, at naiuugnayang mga ito sa personal na karanasanNakikinig at tumutugon sa teksto,naaalala angmga pangunahing ideya, at naiuugnay ang mga itosa personal na karanasanNakikipag-usap, nagtanong, at napag-uusapan ang mga pangyayari at mgapersonal na karanasan sa isang grupoNakikipag-usap, nagtanong, at napag-uusapanang mga pangyayari at mga personal nakaranasan sa isang grupoNagkukuwento, nagsasalaysay, o nagbabasanang malakas sa harap ng mga tagapakinigTinutukoy, nilalarawan at ginagamit ang ilangkaraniwang pasalita at di-pasalitang bahagi saisang hanay ng teksto, at simulang iangkop angbinibigkas na wika sa harap ng mga tagapakinig 
* Dr. Dina Ocampo, LAT Convenor - version as of January 31, 2012 
 
K TO 12 Batayang Kakayahan sa FILIPINO
Pamantayan Pangnilalaman Unang BaitangIkalawang BaitangIkatlong Baitan
PhonologicalAwareness
May kakayahang bilangin ang pantig ngisang salitaNahahati nang pabigkas ang isang salitaayon sa pantigNahahti nang pabigkas ang isang salita ayon sapantigNagbibigay ng isang serye ng mgamagkakatugmang pseudo wordsNakikilala ang isang bagong binigkas nasalita kapag ang isang ponema ay idinagdag,iniba, o tinanggalNapagsasama ang mga ponema upang makabuong salitang mayroong dalawang pantig gamit angmga klaster at diptonggoNatutukoy ang una, gitna, at panghulingtunog o pantigNagbibigay ng mga tunog mula sa mga titikat pagkakaayos ng mga titik (hal mgaklaster),upang makabuo ng mga salita
Palabigkasan atPagkilala sa Salita(Phonics and WordRecognition)
Nauunawaan na ang pagkakaayos ngmga titik ng isinulat na salita aykumakatawan sa pagkakaayos ng mgatitik ng binigkas na salitaNapagsasama ang mga ponema upangmabasa ang mga salitang mayroongdalawang pantigNakababasa ng mga salitang mayroong dalawa attatlong pantigPamilyar sa mga karaniwang salita tuladng ang, mga, at siAlam ang katumbas na larawan at bagay ngmga salitang pang ikalawang baitangNagagamit ang palabigkasan upang mabigkasang mga hindi kilalang salitaNagagamit ang kaalaman sapalabigkasan upang mabasa ang mgahindi kilalang salitaNagagamit ang palabigkasan upangmabigkas ang mga hindi kilalang salitaMabasa nang tama ang mga karaniwang salitaAlam ang katumbas na larawan atbagay ng mga salitang pang unangbaitangNapagsasama ang mga ponema, upang mabasaang mga salitang mayroong klaster ng katinigNakikilala ang mga karaniwang panlapi at mgaanyo ng pandiwa upang mabuo ang kahulugan ngginamit na salita
Gramatika
Nakabubuo ng mga wasto at payak napangungusap kapag pinag-uusapan angmga personal na karanasanNagagamit ang pagkakaunawa sa gramatikaupang madaling maunawaan ang mga di-kilalang salitaNagbabasa nang malakas at nang mayintonasyon at ekspresyon, at isinasaalang-alangang mga bantas, hal. speech mark at tandangpadamdam
* Dr. Dina Ocampo, LAT Convenor - version as of January 31, 2012 

Activity (95)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Red Gallego liked this
Aliana Cruz liked this
Omar Draper liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->