Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
6Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Marketing in Comert Etape Strategii

Marketing in Comert Etape Strategii

Ratings:
(0)
|Views: 98|Likes:
Published by Nicolae Tomasciuc

More info:

Published by: Nicolae Tomasciuc on May 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2013

pdf

text

original

 
 
Univ. “
Ş
tefan cel Mare” Suceava
Specializarea:
ECONOMIA COMER 
Ţ
ULUI, TURISMULUI
Ş
I SERVICIILOR Anul III sem I
Alexandru NEDELEA
MARKETING ÎNCOMER 
Ţ
, TURISM
Ş
ISERVICII
SUCEAVA2009
 
 2
 
OBIECTIVELE CURSULUI
Cursul ofer 
ă
bazele teoretice ale mixului de marketing fiind incluse capitole referitoarela politica de produs, politica de pre
ţ
, politica de distribu
ţ
ie
ş
i politica de promovare a firmei.
Obiectivele cursului
sunt:
 
 
în
ţ
elegerea modului în care strategiile de marketing trebuie adoptate pe parcursul cicluluide via
ţă
al produsului;
 
eviden
ţ
ierea corela
ţ
iilor dintre costuri
ş
i pre
ţ
uri;
 
cunoa
ş
terea diferitelor modalit
ăţ
i de fixare (construire) a pre
ţ
urilor;
 
în
ţ
elegerea strategiilor de pre
ţ
;
 
cunoa
ş
terea op
ţ
iunilor strategice în domeniul distribu
ţ
iei;
 
definirea
ş
i caracterizarea canalelor de distribu
ţ
ie;
 
cunoa
ş
terea elementelor sistemului de comunicare;
 
reliefarea cerin
ţ
elor unei comunic
ă
ri
ş
i promov
ă
ri eficiente;
 
 prezentarea particularit
ăţ
ilor marketingului în turism.
Mod de evaluare:
-
 
activitatea la seminar 50%
-
examen scris 50%
 
Aten
ţ
ie!Accesul în sala de examen se face pe baza carnetului de student vizat la zi.
TEME DE PROIECTE
1.
 
Pia
ţ
a serviciilor de …(telefonie mobil
ă
/ transport/ publicitate / internet / radio /televiziune...) din România + jude
ţ
ul Suceava / Boto
ş
ani2.
 
Branduri române
ş
ti
ş
i interna
ţ
ionale3.
 
Campanii de lansare a unor produse noi4.
 
Activitatea de marketing în domeniul serviciilor de telefonie mobil
ă
din Suceava/Boto
ş
ani / România5.
 
Activitatea de marketing în domeniul serviciilor de transport aerian, auto, interna
ţ
ionalde persoane6.
 
Activitatea de marketing în domeniul serviciilor de educa
ţ
ie7.
 
Activitatea de marketing în domeniul serviciilor de asigur 
ă
ri8.
 
Activitatea de marketing în domeniul serviciilor bancare9.
 
Studii de caz privind activitatea de marketing a companiilor multina
ţ
ionale Colgate,Microsoft, IBM, Coca Cola10.
 
Planul de marketing la S.C....11.
 
Publicitatea la radio (oferta, tarife, contracte, texte, campanii ...)12.
 
Publicitatea în presa na
ţ
ional
ă
 13.
 
Publicitatea în presa local
ă
(Obiectiv, Monitorul, Crai Nou; oferta, contracte, texte,campanii...)14.
 
Mesaje promo
ţ
ionale + sloganuri în pres
ă
pentru firmele de turism: hoteluri, agen
ţ
ii deturism15.
 
Cadouri promo
ţ
ionale16.
 
Activitatea de panotaj – panouri publicitare (agen
ţ
ii, oferta, contracte, tarife...)17.
 
Mesaje promo
ţ
ionale + sloganuri în pres
ă
pentru b
ă
nci
ş
i societ
ăţ
i de asigurare18.
 
Mesaje promo
ţ
ionale + sloganuri în pres
ă
pentru electronice / cosmetice / ...
 
 319.
 
Produc
ţ
ia publicitar 
ă
(firme, oferta, tarife, contracte, texte, campanii ...) Fretta, Assist-Mu
ş
atinii, Lidana20.
 
Publicitatea la televiziune (oferta, tarife, contracte, texte, campanii ...) pe plan na
ţ
ional
ş
i local (Antena1 Suceava)21.
 
Publicitatea pe Internet (agen
ţ
ii, oferta, tarife, contracte, texte, campanii ...)22.
 
Agen
ţ
ia de publicitate (agen
ţ
ii din Suceava
ş
i din România, oferta, tarife, contracte,texte, campanii ...) AROND...23.
 
Campanii promo
ţ
ionale (de pe www.adacademy.ro...)24.
 
Instrumente
ş
i metode de promovare inedite / noi25.
 
Analize de reclame26.
 
Centrul de informare turistic
ă
INFOTURISM27.
 
Oferta turistic
ă
a agen
ţ
iilor de turism din Suceava28.
 
Asocia
ţ
ia pentru Turism Bucovina29.
 
Promovarea produsului turistic „Circuitul m
ă
n
ă
stirilor în Bucovina”30.
 
Pia
ţ
a turistic
ă
româneasc
ă
 31.
 
Mixul de marketing în turismul rural românesc32.
 
Promovarea unei pensiuni agroturistice prin Internet33.
 
Politica de produs
ş
i pre
ţ
în turismul românesc34.
 
Dezvoltarea
ş
i promovarea turismului în Regiunea de Nord-Est a României35.
 
Politica de promovare în turismul din România36.
 
Politici de marketing ale unei club de turism a studen
ţ
ilor Voiaj37.
 
Mixul de marketing în cazul produsului turistic „Bucovina”38.
 
Dezvoltarea
ş
i promovarea turismului în Republica Moldova39.
 
Mixul de marketing în cadrul unit
ăţ
ii de cazare / agen
ţ
iei de turism40.
 
Promovarea turistic
ă
a zonei (a brandului) Bucovina41.
 
Strategii de marketing în turismul din jude
ţ
ul Suceava42.
 
Tendin
ţ
e în marketingul turistic interna
ţ
ional43.
 
Mixul de marketing în turismul rural din Bucovina / Neam
ţ
/ România44.
 
Activitatea de marketing a centrelor de informare turistic
ă
 
ş
i a asocia
ţ
iilor regionalede promovare turistic
ă
 45.
 
Promovarea prin Internet a turismului din Bucovina / Neam
ţ
/ Maramure
ş
- Creareaunui ghid turistic on line46.
 
Distribu
ţ
ia
ş
i promovarea produselor turistice prin Internet47.
 
Dezvoltarea
ş
i promovarea turismului balnear 48.
 
Pia
ţ
a turistic
ă
a jude
ţ
ului Suceava / Europei49.
 
Dezvoltarea
ş
i promovarea turismului cultural50.
 
Dezvoltarea durabil
ă
a turismului în România51.
 
Analiza mediului de marketing pentru turismul din Regiunea de Nord-Est52.
 
Analiza SWOT a turismului din Bucovina / România53.
 
Promovarea zonelor de interes pentru turismul cultural
ş
i religios54.
 
Strategii de promovare a ecoturismului55.
 
Marketingul destina
ţ
iilor turistice56.
 
E-business în turism57.
 
Propune
ţ
i
ş
i promova
ţ
i circuite de 2-3 zile în Bucovina58.
 
Oferta de turism rural din regiunea...
Surse de informare:
-
 
Cercetare de marketing pe baz
ă
de chestionar;-
 
reviste în domeniul economic: Capital, Business Magazin, Revista de Comer 
ţ
, Idei deafaceri, Management-Marketing, Pia
ţ
a financiar 
ă
, S
ă
 pt
ă
mâna financiar 
ă
, Bursa, TribunaEconomic
ă
, Magazinul Progresiv, Economie teoretic
ă
 
ş
i aplicat
ă
, Vacan
ţ
e la
ţ
ar 
ă
etc.-
 
Resurse web:

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Stefan Petrovici liked this
VUATANATO liked this
Dana Dubit liked this
Sabiiero Alex liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->