Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Proiect Economic

Proiect Economic

Ratings: (0)|Views: 26 |Likes:
Published by Dumitru Unciuc

More info:

Published by: Dumitru Unciuc on May 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/06/2013

pdf

text

original

 
1
 
2
Cuprins:
 INTRODUCERE
Capitolul I
DESCRIEREA
COMBINATULUI DE VINURI
“CRICOVA”
 
1.1
Caracteristica generală a activităţii
combinatului
de vinuri “CRICOVA”
 1.2
Analiza SWOT a
combinatul de vinuri “CRICOVA”
 
1.3
Analiza economico-
financiară a combinatului de vinuri “CRICOVA”
 
Capitolul II
PROFESIA DE MANAGER ȘI FACTORII FORMĂRII
MANAGERULUI DESUCCES
 
2.1
Profesia de manager
2.2
Factorii formarii managerului de succes
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
 SITE-OGRAFIE
 
3
INTRODUCERES-
a constatat că managerii cu o bună pregătire în domeniul psihologiei organizaționale au posibilitatea să dezvolte abilitățile native ale angajaților și să
-
i folosească eficient.Știind aceste lucruri putem afirma că personalitatea, aptitudinile, temper 
amen-
tul, caracterul șicomportamentul managerului sunt hotărâtoare în cadrul organizării activităților unui colectiv demuncă, respectiv în atingerea diferitelor obiective.Mai întâi de toate să vedem însă ce înseamnă afi manager. Există opinii diferite în ceea ce privește definirea managerului (cadru de conducere).P.Drucker consideră că managerii sunt atât conducătorii propriu
-
ziși cât și specia
-
liștii și al
te
 persoane care pot lua decizii cu influență asupra activității întreprinderii, exceptându
-i îns
ă pemaiștri.
 
P.Bolinet susține că un conducător este o persoană care
-
și obține rezultatele prin alții.
 
Definiția adoptată de majoritatea specialiștilor este: orice persoana care ocupă o funcție de
conducere într-
o organizație socio
-
economică reprezintă un manager (cadru de conducere),indiferent de treapta ierarhică pe care se află. Se consideră că managerul unei întreprinderi este persoana care acițonează pentru transformarea sarcinilor în acțiuni concrete, pentru folosireaeficientă a resurselor întreprinderii și creșterea profitului, pentru mobilizarea salariaților în procesul muncii și motivarea acestora.
 
Personalitatea managerului trebuie să se plieze pe cerințele specifice ale întreprinderii,
care depind la rândul lor de etapel
e evoluției acesteia. În funcție de coordonatele diagrameirespective, care se concretizează în cele mai multe cazuri în accentuarea flexibilității, centralizarecu întărirea controlului, perfecționarea organizării proprii, însoțite de consolidarea firmei ș
i
continuitatea stilului de conducere, și, în sfârșit, dezvoltarea, însoțită de competitivitate,
expansiune, maximizarea rezultatelor economice, asigurarea resurselor umane, putem defini maimulte profiluri ale managerului:mentor, inovator, negociator, p
roducător, director, coordonator, supraveghetor, diplomat etc.
 
Managerii reprezintă un grup de persoane împuternicite, special pregătite,careorientează, coordonează şi dirijează activitatea tuturor membrilor unei organizaţii
spreîndeplinirea întocmai a obiectivelor prestabilite. Mai precis, managerii sunt persoane care
deţin, în cadrul organizaţiilor, funcţii de conducere ce implică atribuţii de coordonare,organizare,dispoziţie, comandă şi control. Ei reprezintă factorii principali ai oricăru
i procesdecizional,
influenţând direct, prin activitatea lor, acţiunile şi comportamentul altor persoane.Manageriitrebuie să posede anumite calităţi, care să le permită să desfăşoare activităţi deconducere, săinfluenţeze acţiunile altor oameni şi să obţină rezultate prin activităţile acestora.În acelaşi timp,managerii trebuie să posede o temeinică pregătire managerială, ştiinţifică, oreală capacitate de aconduce şi talent organizatoric.Acestea reprezintă acele trăsături esenţiale, proprii tuturor 
persoa
nelor cu funcţii deconducere, indiferent de profesia de bază, nivelul postui, profilulorganizaţiei sau naturaactivităţii.
 
Caracteristicile managerului se pot grupa în două categorii:
 1. Caracteristici specifice domeniului de activitate al organiz
aţiei (cunoştinţe profesionale,
 capacitate de
concentrare, aptitudini de muncă, energie, perspicacitate,
memorie etc.).
2. Caracteristici specifice activităţii de conducere (capacitate de a lua hotărâri, abilitate de a lucracu oamenii, de ai dirija şi conduce, stabilitate emoţională, creativitate, supleţeintelectuală,receptivitate faţă de nou, spirit de disciplină, de răspundere, devotament,
 
fermitate, perseverenţăş.a.).
 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->