Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
35Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
55988152-nota-edu

55988152-nota-edu

Ratings:
(0)
|Views: 638|Likes:
Published by Kithan Raj

More info:

Published by: Kithan Raj on May 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/17/2013

pdf

text

original

 
Budaya dan pembelajaran
Beri definisi budaya?(obj) 
kepelbagaian budaya adalah cara ataugaya hidup pelbagai masyarakat danbangsa. Budaya ini merangkumipelbagai aspek seperti sejarah,kesusasteraan, politik, muzik, lukisan,seni bina, falsafah, idea, tabiat dan nilaikepercayaan yang diturun temurun darigenerasi ke generasi. Budaya jugaboleh dikaikan dengan pengalamaninteraksi sosial individu denganmasyarakat sekelilingnya. Budayaadalah lambang kejayaan sesuatumasyarakat atau bangsa.
budaya berasal daripada cantumanperkataan Sanskrit dan Melayu iaituBudhi (Sanskrit) : kecergasan firikal danakal dan Daya (Melayu) :kekuatankuasa, tenaga dan pengaruh. Budayamerupakan kebolehan seseorangindividu menggunakan kekuatan,tenaga dan akal fikiran ke arahmeningkatkan kecergasan akal fikiranbagi menangani sesuatu permasalahandan seterusnya berupayamenyelesaikan permasalahan tersebut.
2 peranan utama dlm p’bentukan
sesuatu budaya 
bina imej Negara ke arahmewujudkan keperibadian sertaidentity.
 
Memupuk kesedaran kebangsaandan kenegaraan bercirikankerohanian, kemanusiaan, spiritualdan mental.
 Huraikan bagaimana proses pertembungan dan penyesuaian antara budaya berlaku dalam masyarakat di negara kita?(pola budaya dikategorikan brp aspek) (bghn b) 
 
Wajib
- individu hanya mempunyaisatu cara utuk melakukannya. Tiadapilihan lain dan hanya perlu patuhkepada pola yang tersedia ada.
 
Preferred
- yang lebih digemari.Mempunyai beberapa pilihan untukmelakukan budaya yang ada tetapisatu daripadanya lebih digemari.
 
Tipikal
- ada beberapa caramelakukannya tetapi tidak digemaritetapi satu daripadanya lebih kerapdilakukan.
 
Alternatif
- ada beberapa caramelakukannya tanpa ada sesuatuyang digemari.
 
Terhad
- cara melakukan sesuatu itudibenarkan tetapi untuk orang tertentusahaja.
Senaraikan 5 ciri budaya.(bhg b) 
Boleh dipelajari
Boleh dikongsi
Bersifat sejagat
Boleh diwarisi
Sentiasa berubah-ubah
Mempunyai unsur simbolik
Mempunyai pandangan semesta
Senaraikan 5 komponen budaya? (bghn b) 
Kepercayaan
 
Bahasa
 
Nilai
 
Norma
 
Kesenian
 
adat resam
 
 
Apakah perbezaan antara budaya fungsional & tidak fungsional? 
Fungsional- patut diteruskan danamalan yg proaktif.
 
X Fungsional-X patut diteruskan danamalan yg X proaktif.
 
Definisi kelompok(obj) 
2 individu @ lebih yg berinteraksi,saling bergantung & saling bergabungutk mencapai sasaran tertentu.
Nyatakan tugas setiap kelompok 
kelompok tugas
 –
bersama2menyelesaikan sesuatu tugas
kelompok kepentingan
 –
individu ygbekerjasam utk mencapai sasarankhusus
kelompok persahabatan
 –
kelompokyg ditetapkan scr bersama2 krnmemiliki sifat yg sama.
3 sebab individu saling bergantungan dan bergabung dalam kelompok.
(bhgn b)
Keamanan
 
-
kurangkan ketidaksamaan dalamdiri, berasa lebih takut dan tidakragu-ragu berhadapan halangan
Status
 
-
Dipandang penting oleh orang laindan pengakuan diri dalamkelompok
Harga diri
 
Afiliasi
 
-
Dapat memenuhi keperluan sosialiaitu berinteraksi terus menerusantara ahli dalam kelompok
Kekuatan
 
Pencapaian Tujuan
 Senaraikan 5 faktor penghijrahan.(bhgn b) 
masalah ekonomi di negara asal
peluang pekerjaan di Tanah Melayu
dibawa penjajah sebagai buruh lading
perkahwinan campur
perdagangan
kemakmuran dan kestabilan politik
4 ciri fizikal setiap kelompok ras: Causacoid (org2 eropah putih) 
kulit putih
mata besar
tinggi
rambut lurus
Negroid (org2 negro hitam) 
kulit hitam
mata besar
tinggi
rambut kerinting
Mongoloid (org2 asia kuning) 
kulit berwarna
mata kecil
badan kecil
hidung kurang mancung
Austroloid (org2 asli autralia kelabu) 
mata besar
hiung besar
kulit kelabu
rambu kerinting
 
Huraikan 5 proses bagaimana penyerapan budaya boleh berlaku.(esei) Model pembentukan Negara: 
 
 
Integrasi
-Satu proses bagimewujudkan satu identiti nasionaldalam kalangan kump yang terpisahdari segi kebudayaan, sosial clan lokasidim sesebuah unit politik. Boleh berlakumelalui proses akomodasi, akulturasi,asimilasi atau amalgamasi.
 
Akomodasi
-Setiap kump etnikmenyedari & menghormati norms dannilai kump etnik lain & tetapmempertahankan budaya hidupmasing-masing. A+B+C=A+B+C. (A, B& C adalah budaya kumpulan). Cth :Malaysia, Switzerland
 
Akulturasi
- Proses penerimaan unsurkebudayaan barn dalam kalangankelompok. Cth: penggunaan tali leher,angpau, makanan Yong Tau Foo,hiburan. Berbeza dgn proses asimilasi,akulturasi tidak menyebabkankehilangan identiti asal masyarakatpenerima.
 
Asimilasi
- Proses percantuman &penyatuan antara kump etnik yangberlainan budaya sehingga membentuksatu kelompok dgn kebudayaan &identiti yang sama. A+B+C
=
A (Amerupakan golongan dominansementara B & C adalah kump minoriti).Cth: orang Melayu di Thailand, Nonya &Baba di Melaka, orang Cina diIndonesia.
 
Amalgamasi
- Satu proses yang terjadiapabila budaya atau ras bercampuruntuk membentuk jenis budaya dan rasbaru. A + B + C = D. Cth : kumpulanbaru hasil perkahwinan campur.
Cara/usaha meningkatkan integrasi nasional antara kaum2 di Malaysia.(bhgn B) 
Penubuhan Jabatan PerpaduanNegara dan Integrasi Nasional(JPNIN)
Pengenalan Rukun Negara(IdeologiKebangsaan)
Dasar Ekonomi Baru(DEB)
Dasar Pendidikan Kebangsaan
Dasar Kebudayaan Kebangsaan
Berikan definisi sosialisasi? 
 
Proses interaksi social yg m’bolehkan
indi. belajar norma, cara hidupmasyarakat dan peranannya.
 
Apakah indicator kelas social? 
Taraf pendidikan, jenis pekerjaan sprmahir, separuh mahir & kurang mahir,pendapatan bulanan & tahunan.
 
Jelaskan definisi kawalan social? 
Tindakan yg diambil utk memastikanindi. mematuhi norma masyarakat.Tujuannya adalah supaya mencoraktingkah laku indi. sesuai dengan normamasyarakat.
 
Berikan definisi mobility social? 
Pergerakan individu / kumpulan antarakedudukan yg berbeza dalamstratifikasi social. Pergerakan bolehberlaku secara mendatar ataumenegak.

Activity (35)

You've already reviewed this. Edit your review.
Mohanasundari Muniandy added this note
thanks 4 ur note... it really helpful..
mfairuz55_235474544 added this note
terima kasih, kerana nota ini banyak membantu saya
1 thousand reads
1 hundred reads
Ahmad Leong Seng liked this
Muhammad Firdaus liked this
Siew Ruey Lim liked this
Wyn Wahyuni liked this
Ilyana Mohamed liked this
Nzrl Syqm liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->