Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ga_240_1

ga_240_1

Ratings: (0)|Views: 20|Likes:
Published by hristo vatev

More info:

Published by: hristo vatev on Dec 22, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
ЦИКЪЛ от 11 лекцииизнесени в Арнхайм, Торки, Лондон и Щутгартмежду 28. 1. и 27. 8. 1924 г.превод от немски: ДИМО ДАСКАЛОВНЕРЕДАКТИРАН ПРЕВОД
изготвил: ПЕТЪР ИВАНОВ РАЙЧЕВ – сканиран от копие
 
 
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
СТР.
 Кармата на антропософското общество и съдържанието на антро-пософското движение.
 1. СКАЗКА ПЪРВА Арнхайм, 18 юли 1924 г……..........................4Предопределението за Антропософското Движение. Предишното съвме-стно действие в духовната област. Провеждането на един свръхсетивенкулт в мощни имагинации като прелюдия на Михаеловото учение наЗемята. Течението на
 Михаел
и новото Християнство. Двете групи:
 умо- рените от християнството души и копнеещите за Христос души
. Обя-снение между платониците и аристотелците.2. СКАЗКА ВТОРА Арнхайм, 19 юли 1924 г……………..............20Някои въпроси върху развитието на свързаните с хората духовни Съще-ства. Епохата на
 Михаел
. Небесна интелектуалност и собствено мислене.Отпадналата от Слънцето Интелигентност. Арабизмът и естествена на-ука. Харун ал Рашид и Бейко от Верулам. Школата от Шартр и Схола-стиката. Приготовленията в духовния свят за одухотворение на паднала-та на Земята Интелигентност. Съпротивлението на демоничните арима-нически същества.3. СКАЗКА ТРЕТА Арнхайм, 20 юли 1924 г………………...........37Свръхсетивната Школа на
 Михаел
от 15-то до 18-то столетие. Насрещна-та школа на Ариман. Интелигентността, която на Земята се е превърналав змия, трябва да бъде завладяна и одухотворена от
 Михаел
. За тази целтрябва да служи с будност антропософският дух.
2
 
Задълбочаване на християнството чрез слънчевите сили на Михаел.
4. СКАЗКА ЧЕТВЪРТА Торки, 12 август 1924 г………................49Приветствие. Относно Коледното Тържество като жив духовен импулс.Задълбочено разбиране за историческите импулси чрез учението за пов-тарящите се земни съществувания. Меродавни импулси на нашето време:
 християнство и непроникнатата още от християнството наука
. Бей-кън, Дарвин. Настъпването на епохата на
 Михаел
и изтичането на Кали-Юга. Въпроси на Обществото. Относно секциите и класовете.5. СКАЗКА ПЕТА Торки, 14 август 1924 г………………..............62Карл Велики, Харун ал Рашид. Дворецът на Харун ал Рашид като центърза развитие на една мощна духовно-космическа култура. Мъдрият съвет-ник на Харун ал Рашид. Духовна среща между Харун ал Рашид и него-вия съветник с Аристотел и Александър в свръхсетивния свят по времена осмия вселенски събор в 869 г. Чрез Аристотел и Александър импул-сът на
 Михаел
се насочва към едно задълбочено Християнство с оглед нановата епоха на
 Михаел
. Харун ал Рашид и неговият съветник действуватчрез мохамеданизма.6. СКАЗКА ШЕСТА Торки, 21 август 1924 г……………..............74 Чрез
 Михаел
в човешкото физическо и етерно тяло проникват космичес-ки слънчеви сили. Космическата Интелигентност, която
 Михаел
управля-ваше по-рано, е отпаднала от него. Тя се струи първо като собствена ин-телигентност в душите на хората.
 Михаел
трябва отново да я намери всърцата на хората. В Тинтагел, където по-рано се е намирал замъкът наАртус, и днес в царуването на природата може да се види действието наСлънцето в земната материя. Тази беше същността на езическата религи-озност. Дванадесетте рицари на Артус водеха борба за външната цивили-зация. В противоположност с течението на Артус стои течението на
 Граала
, което търси духовното естество на Слънцето повече в сърцата нахората. Школата от Шартр стоеше между течението на Артус и течени-ето на
 Граала
. Среща на напусналите Земята учители от Шартр със сли-защите на земята аристотелци. Школата на
 Михаел
в духовния свят.
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->