Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ga_254

ga_254

Ratings: (0)|Views: 21|Likes:
Published by hristo vatev

More info:

Published by: hristo vatev on Dec 22, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
ЦИКЪЛ 10 лекцииизнесени в Дорнахот 10 до 25. 10. 1915 год.По стенографски записки непрегледани от авторапревод от английски: РАДОСЛАВ РАДЕВНЕРЕДАКТИРАН ПРЕВОД
изготвил: ПЕТЪР ИВАНОВ РАЙЧЕВ – препис от копие
 
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
1. Първа лекция, 10 Октомври 1915 год.........................................4 Ясновидство и мислене. Символизмът на школите за Посвещение.Конфликтът между езотерици и екзотерици за публикуването на езоте- рично знание. Компромисът, постигнат чрез въвеждането на меди-умизма и спиритуализма. Неуспех на опита. Духовната Наука и прин-ципът, следван от екзотериците от средата на XIX век.2. Втора лекция, 11 Октомври 1915 год.........................................15Медиумни методи на изследване в Теософското Общество. Пътят напознанието в Духовната Наука. Целите на определени тайни Ордени.Крахът на спиритуализма. Уникалната личност на Елена Блаватска.Основаването на Теософското Общество. Събитията, предшестващиосноваването на Германската секция на Теософското Общество и раз-витието на духовно-научното Движение.3. Трета лекция, 16 Октомври 1915 год.........................................34Материализмът на XIX век. Размисли относно мисловната необходи-мост от разпознаване на безплодието на материалистичната картина насвета. Истинският произход на атомизма.4. Четвърта лекция, 17 Октомври 1915 год....................................40Опитът на окултистите да предотвратят падението в материализма.Материализмът в света на мислите през XIX век. Заблудите на меди-умизма. Изопачаване на учението за Осмата Сфера при Синет и Бла-ватска и произхода на това изкривяване.5. Пета лекция, 18 Октомври 1915 год...........................................55Осмата Сфера. Въздействието на Духовете на Формата и войната, во-дена от Луцифер и Ариман. Дейността на езотериците, свързани сВисшето Духовенство на Християнството. За "минерализацията" наЛуната. Сложността на темата за Осмата Сфера.6. Шеста лекция, 19 Октомври 1915 год........................................73Опасността от отклонения по пътя към духовните светове. Ясновид-ството в древни и сегашни епохи. Ревитализацията на етерното тяловъв връзка с новото явяване на Христос. Древното знание все още при-
2
 
съства в епохата на зараждащия се материализъм, например в Хайнроти Гьоте (Макариа във "Вилхелм Майстер").7. Седма лекция, 22 Октомври 1915 год........................................88Изследване на живота между смъртта и новото раждане. Трансформа-цията на неизползвани физически сили в духовни сили след смъртта. Впериода на Камалока след смъртта човек изживява в обратен редопитностите, изпитани по време на сън. Границите, поставени от на-уката и религията за да спират навлизането в духовните светове.8. Осма лекция, 23 Октомври 1915 год...........................................98Целта на използването на символи в т.н. тайни Общества или Ордени.Проблемът за публикуването на досега пазеното в тайна знание. Тран-сформацията на силите в световната история, илюстрирана с Данте в"Божествена Комедия" и приказката за отец Антониус. Силите, враж-дебни към природата и човека, скрити зад природните феномени, иопитностите на душите.9. Девета лекция, 24 Октомври 1915 год.......................................108Изучаването на минералния свят е важно за човешката Земна еволю-ция. Двойнственост в света на сетивата; тройнственост в свръх-сетив-ния свят. Ариманическа интелигентност и Луциферическа воля. Опа-сността от обективен окултизъм (Сцила) и субективен мистицизъм(Харибда) може да бъде избегната чрез изучаване на Духовната Наука.10. Десета лекция, 25 Октомври 1915 год.....................................120 Човешкото съзнание между обективната и субективната реалност,между Ариманическия и Луциферическия свят. Нарушения на съзна-нието и тяхната корекция. Митът за Тантал. Водещите принципи наДуховната Наука.Следните лекции бяха изнесени от Рудолф Щайнер пред аудитория, за-позната с общата основа на неговото антропософско учение. Той честоподчертаваше разликата между своите писмени трудове и записките отлекции, изнесени устно и първоначално непланирани за издаване.Трябва да се напомни, че определени по-напред упоменати условия бя-ха взети за дадени, когато тези съобщения бяха изнесени. "Тези усло-вия", пише Рудолф Щайнер в своята автобиография, "включват понеантропософско познание за Човека и Космоса в неговата духовнасъщност; също и на това, което може да се нарече “антропософска ис-тория", разказано като резултат от проучване в духовния свят."
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->