Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ga_312

ga_312

Ratings: (0)|Views: 346|Likes:
Published by hristo vatev

More info:

Published by: hristo vatev on Dec 22, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
 
ЦИКЪЛ
 
от
20
лекции
 
изнесени
 
в
 
Дорнах
 
пред
 
лекари
 
и
 
студенти
 
по
 
медицина
 
от
21. 3.
До
9. 4. 1920
г
.
превод
 
от
 
немски
:
д
-
р
 
ТЕМЕНУГА
 
СТАНЕВА
 
НЕРЕДАКТИРАН
 
ПРЕВОД
 
изготвил
:
ПЕТЪР
 
ИВАНОВ
 
РАЙЧЕВ
– 
сканиран
 
от
 
копие
 
 
 2
 
С
 
Ъ
 
Д
 
Ъ
 
Р
 
Ж
 
А
 
Н
 
И
 
Е
 
СТР
.1.
ПЪРВА
 
ЛЕКЦИЯ
……………………………………...................7
Промяната
 
на
 
медицинските
 
възгледи
 
в
 
хода
 
на
 
човешкото
 
 развитие
.
Болести
 
здраве
.
Археуса
 
на
 
Парацелзий
.
Витализма
 
на
 
Щаал
 
и
 
неговото
 
преодоляване
.
Появата
 
и
 
значението
 
на
 
патологичната
 
анатомия
 
от
 
вре
-
мето
 
на
 
Моргани
.
Хормонална
 
патология
.
Клетъчна
 
патология
.
Болестни
 
процеси
 
и
 
природни
 
процеси
.
Значение
 
на
 
сравнителната
 
анатомия
.
По
-
знание
 
за
 
извънземните
 
формообразуващи
 
сили
.
Метаморфоза
.
Понятие
-
то
 
на
 
Трокслер
 
за
 
болестта
.2.
ВТОРА
 
ЛЕКЦИЯ
………………………………….......................21
Учение
 
за
 
сърцето
.
Сърцето
 
като
 
уравновесяващ
 
орган
 
между
 
горе
 
и
 
долу
.
Полярността
 
на
 
човешкия
 
организъм
.
Физиогномия
 
на
 
болестта
.
Хистерията
 
като
 
израз
 
на
 
превеса
 
на
 
вещество
 
обмените
 
процеси
.
Невра
-
стения
-
за
 
превеса
 
на
 
сетивните
 
процеси
.
Туберкулоза
:
диспозиция
 
и
 
ин
-
фекция
.
Значение
 
на
 
отделните
 
симптоми
 
за
 
протичането
 
и
 
лечението
.
Същност
 
на
 
хомеопатията
.3.
ТРЕТА
 
ЛЕКЦИЯ
………………………………………................35
Свързване
 
на
 
патологията
 
и
 
терапията
 
посредством
 
диагнозата
.
Тричле
-
нния
 
човек
.
Моторни
 
и
 
сензорни
 
нерви
.
Внушение
 
и
 
хипноза
.
Отноше
-
ние
 
на
 
лечебните
 
средства
 
към
 
човека
.
Растежни
 
метаморфози
 
при
 
 рас
-
тението
 
и
 
при
 
човека
.
Приспособителни
 
възможности
 
и
 
 регенерация
.
Формообразуващи
 
сили
 
и
 
духовно
-
душевни
 
сили
 
у
 
човека
.
Основи
 
за
 
една
 
психология
,
съобразена
 
с
 
действителността
.
Възходяща
 
и
 
низходя
-
ща
 
еволюция
.
Кръвотворен
 
процес
 
и
 
процес
 
на
 
образуване
 
на
 
млякото
.4.
 ЧЕТВЪРТА
 
ЛЕКЦИЯ
………………………………………........50
Връзката
 
на
 
човека
 
с
 
извън
 
човешкото
.
Лечебните
 
средства
 
на
 
Ритер
.
Извеждане
 
на
 
терапията
 
от
 
патологията
.
Извън
 
човешка
 
и
 
интестинална
 
флора
.
Въглероден
 
процес
.
Кислороден
 
процес
.
Процес
 
на
 
мислите
 
и
 
на
 
представите
.
Успоредност
 
в
 
 развитието
 
на
 
чревните
 
и
 
на
 
мозъчните
 
фо
-
 рми
.
Теория
 
за
 
бацилите
 
и
 
предразположение
 
за
 
болест
.
Секреция
 
и
 
мис
-
ловни
 
процеси
.
Метаморфоза
 
на
 
светлината
 
в
 
организма
 
и
 
туберкулоза
.
Макроскопското
 
 разглеждане
 
на
 
света
 
и
 
илюзията
 
на
 
микроскопията
.
Солеви
 
процес
 
и
 
серен
 
процес
.
Процес
 
на
 
нереализиране
.
Хомеопати
-
чния
 
принцип
 
в
 
изработването
 
на
 
лекарствени
 
средства
.
 
 3
 5.
ПЕТА
 
ЛЕКЦИЯ
………………………………………….............65
Общото
 
учение
 
за
 
човека
 
като
 
основа
 
за
 
терапията
.
Анамнезата
 
като
 
ос
-
нова
 
за
 
оценка
 
на
 
свръхсетивния
 
организъм
.
 Човешко
 
царство
 
и
 
природ
-
ни
 
царства
.
Разтворимост
,
образуване
 
на
 
соли
.
Мисловният
 
процес
 
в
 
сферата
 
извън
 
човека
.
Минерален
 
процес
,
меркуриален
 
процес
 
и
 
фосфо
-
 рен
 
процес
.
Отношение
 
на
 
 растението
 
към
 
човека
.
Формиране
 
на
 
дърво
-
то
,
бял
 
имел
.
Формиране
 
на
 
корените
,
на
 
листата
,
на
 
цветовете
 
и
 
на
 
пло
-
довете
 
и
 
тяхното
 
отношение
 
спрямо
 
минералния
,
меркуриалния
 
и
 
фос
-
форния
 
процес
 
и
 
спрямо
 
човека
.
По
 
въпросите
 
за
 
серумната
 
терапия
.6.
ШЕСТА
 
ЛЕКЦИЯ
……………………………………..................80
Процес
 
на
 
формиране
 
на
 
 растенията
,
спираловидна
 
тенденция
.
Планета
-
 рно
 
въздействие
.
Отношение
 
на
 
 растението
 
спрямо
 
човека
.
Полярност
 
между
 
тежест
(
гравитация
-
бел
.
прев
.)
и
 
светлина
.
Полярността
 
в
 
чове
-
шкия
 
организъм
 
и
 
болестта
.
Рахит
,
краниотабес
.
Солеви
,
фосфорен
 
и
 
меркуриален
 
процес
.
Металите
 
като
 
планетарни
 
процеси
.
Тяхното
 
отно
-
шение
 
спрямо
 
 растението
.
Изгаряне
 
и
 
опепеляване
.
По
 
въпроса
 
за
 
потен
-
цирането
 
на
 
лечебните
 
средства
.
По
 
въпроса
 
за
 
физикалния
 
лечебен
 
ме
-
тод
.
Лечебни
 
вещества
 
от
 
животински
 
произход
.7.
СЕДМА
 
ЛЕКЦИЯ
…………………………………………..........95
Съобразяване
 
с
 
етапите
 
в
 
човешкия
 
живот
 
при
 
лечебното
 
изкуство
.
Хо
-
лера
.
Временност
.
Полиартрит
.
Различия
 
в
 
терапията
 
в
 
 различните
 
епо
-
хи
 
на
 
човешкия
 
живот
.
Отношение
 
на
 
възрастта
 
спрямо
 
планетите
.
Пре
-
концепционни
(
 разположени
 
преди
 
зачатието
-
бел
.
прев
.)
причини
 
за
 
заболявания
.
Вкостяване
.
Склероза
.
Карцином
.
Хидроцефалия
 
в
 
детска
-
та
 
възраст
 
и
 
по
-
късни
 
заболявания
.
Предразположение
 
към
 
сифилис
,
пневмония
 
и
 
плеврит
.
Ендокардит
.
Проблеми
 
на
 
лекуването
.
Телесна
 
температура
 
като
 
израз
 
на
 
дейността
 
на
 
Аза
.
Процес
 
на
 
формиране
 
на
 
човека
 
и
 
клетъчно
 
образуващи
 
процеси
.
Олово
 
и
 
склероза
,
калай
 
и
 
хидроцефалия
,
желязо
 
и
 
белодробни
 
процеси
.
Мед
,
живак
,
сребро
.8.
ОСМА
 
ЛЕКЦИЯ
…………………………………………............108
Процеса
 
на
 
ароматизиране
 
в
 
 растението
 
и
 
обонятелния
 
процес
.
Процеса
 
на
 
солеобразуване
 
в
 
 растението
 
и
 
вкусовия
 
процес
.
Метаморфоза
 
на
 
чо
-
вешкия
 
организъм
:
обоняние
 ,
вкус
 ,
 зрение
 ,
 мислене
 ,
асоциации
 ,
 храно
-
смилане
 ,
отделителни
 
процеси
 
през
 
дебелото
 
черво
 
и
 
през
 
бъбреците
 ,
процеси
 
на
 
кръвотворение
 
и
 
на
 
 лимфообразуване
.
Сърцето
 
като
 
обеди
-
нител
.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->