Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Raportare Lucrare Plagiata Mang CCTIEA 2008

Raportare Lucrare Plagiata Mang CCTIEA 2008

Ratings: (0)|Views: 585|Likes:
Published by OmRau
Raportare Lucrare Plagiata Mang CCTIEA 2008
Raportare Lucrare Plagiata Mang CCTIEA 2008

More info:

Published by: OmRau on May 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/30/2012

pdf

text

original

 
RAE pentru anul 2008
1. DATE DE AUTENTIFICARE / IDENTIFICARE ALE UNITĂŢII DE CERCETARE – DEZVOLTARE1.1.Denumirea Centrul de Cercetare în Tehnologia Informaţiei, Electronică şi Automatică1.2.Statutul JuridicCentru de cercetare din cadrul Universităţii din Oradea1.3.Actul de infiinţareTitlulHC Facultăţii IETIData emiterii13 iunie 2007Organul emitentConsiliului Facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei din OradeaModificari ulterioare1.4.Nr. din inregistrare in Registrul potentialilor contractori11551.5.Director General / Director Prof.univ.dr.ing. Trip Nistor Daniel, E-mail: dtrip@uoradea.ro1.6.AdresaUniversitatea din Oradea, Str. Universităţii nr.1, cod 410087, Pavilion V, sala V2121.7.Tel, Fax, Pagina web, E-mailhttp://cctiea.webhost.uoradea.ro, E-mail:cctiea@uoradea.ro2. DOMENIUL2.1.Conform clasificarii UNESCO
 
33, 122.2.Conform clasificarii CAEN
 
58, 62, 73, 71, 72, 85, 95, 33, 263. STAREA UNITĂŢII DE CERCETARE – DEZVOLTARE3.1.Misiunea unitatii de cercetare dezvoltare, directiile de cercetare, dezvoltare, inovare
Misiunea centrului de cercetare este cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicativă în domeniulcalculatoarelor, electronicii, telecomunicaţiilor, sistemelor automate şi al acţionărilor electrice. Prin creareacentrului de cercetare-dezvoltare se urmăreşte: asigurarea unei oferte diversificate de servicii publice ceau legătură cu domeniile de activitate ale centrului, dezvoltarea unui parteneriat puternic cu mediuleconomic, realizarea de expertize şi consultanţă de specialitate, organizarea unor cursuri de formareprofesională pentru tinerii cercetători, etc.Direcţiile de cercetare ale centrului sunt următoarele:arhitectura, testarea, optimizarea fiabilităţii şi a performanţelor sistemelor de calcul;securitatea informaţiilor în reţele de calculatoare;dezvoltarea aplicaţiilor de control în timp real;procesarea imaginilor, inteligenţă artificială, calcul neural şi aplicaţii ale acestora;sisteme de gestiune a bazelor de date şi dezvoltarea tehnicilor data mining;electronică aplicată şi de putere;prelucrarea şi analiza semnalelor multidimensionale;telecomunicaţii;tehnologii audio-video;crioelectronică;expertiză şi consultanţă în domeniul electronicii şi telecomunicaţiilor;analiza proceselor;sisteme de acţionare electrică;sisteme de reglare;conducerea roboţilor şi a liniilor de fabricaţie flexibile, roboţi mobili;proiectarea asistată a sistemelor automate, ingineria calităţii şi fiabilitatea acestora;cercetări privind dependabilitatea în conducerea proceselor cu automate programabile;elemente şi metode de conducere inteligentă.
1
 
3.2.Modul de valorificare a rezultatelor de cercetare, dezvoltare,inovare si gradul derecunoastere a acestora
Participarea în programe de cercetare-dezvoltare naţionale şi internaţionale.
Elaborarea de lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate cotate ISI/BDI, prezentate laconferinţe/simpozioane naţionale şi internaţionale.
Elaborarea de cărţi de specialitate/monografii, capitole din cărţi şi cursuri universitare în domeniileprioritare.
Elaborarea de studii şi rapoarte pentru domeniile de competenţă ale centrului.
Organizarea de seminarii, cursuri de specialitate pentru formarea profesională a tinerilor cercetători şispecialişti din mediul industrial, local şi regional.
Participarea studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în programele de cercetare.
Realizarea de modele experimentale, simulări pe calculator, integrarea rezultatelor cercetării în altedomenii tehnice.
Creşterea nivelului ştiinţific şi de instruire a participanţilor.
Prin rezultatele obţinute, centrul va contribui la creşterea competitivităţii şi vizibilităţii cercetăriiromâneşti.
3.3.Situatia financiara, datorii la bugetul de stat
Nu există
4. CRITERII PRIMARE DE PERFORMANŢĂ4.1. Lucrări stiintifice/tehnice publicate în reviste de specialitate cotate ISINumar de lucrari stiintifice
Nr.crt.Data publicariiAutor(i)Titlul articoluluiRevista ISIISSNFactorul deimpact alrevisteiAnLuna
1200801E. I. Gergely, D.C.Spoială, HelgaSilaghi , VioricaSpoială, Z. NagyDesign Frameworkfor Risk Mitigation inIndustrial PLCControlProceedings of the2008 IEEEInternationalConference on Automation, Qualityand Testing,Robotics (AQTR2008) THETA 16thedition978-1-4244-2576-12200801S. Dale , A. BaraA Simple Methodto DevelopInterpolativeControllers withRobustnessProperties at StepReferenceChangesProceedings of the2008 IEEEInternationalConference on Automation, Qualityand Testing,Robotics (AQTR2008) THETA 16thedition978-1-4244-2576-1 3200801A. Bara, S. DaleFuzzy modelbased predictivecontrol of nonlinear processesProceedings of the2008 IEEEInternationalConference on Automation, Qualityand Testing,Robotics (AQTR2008) THETA 16thedition978-1-4244-2576-14200810Ungur P., Pop P.,Gordan M.,Gordan C., PopM.Mathematicalmodel for studyand assessing of adhesive attritionprocess of coupling elementsin sliding friction Annals of DAAAM
&
Proceedings of the19th InternationalSymposium ,Trnava, Slovakia,Published byDAAAMInternational Viena, Austria oct. 2008ISSN1726-9679ISBN 978-3-901509-68-15200807I. Gavriluţ,V. Tiponuţ, A. Gacsádi,L. Ţepelea,Wall-followingMethod for an AutonomousMobile Robotusing Two IRSensorsNew Aspects of Systems, Proc. of The 12th WSEASIntern. Conf. onSYSTEMS,Heraklion, CreteIsland, Greece,1790-27696200810N.D. Trip,V. Popescu,Low Power PortableWSEAS/IASME,RES2008, Corfu,1790-5095
2
 
 A. SchiopRenewable Solar Energy Source,pag. 35-39Greece7200806A. Basarab, A.Lyshchik, C.Grava, V.Buzuloiu, P.DelachartreUltrasound imagesequenceregistration and itsapplications for thyroid nodular diseaseSpringer Journal of Signal ProcessingSystems, (formerlythe Springer Journalof VLSI SignalProcessing Systemsfor Signal, Image,and VideoTechnology),Special Number of Biomedical Imaging1939-8018(0922-5773)0,3448200805Buciu, I.Non-negativeMatrixFactorization: ANew Tool for FeatureExtraction: Theoryand ApplicationsInternational Journalof ComputersCommunicationsand Control, Vol. 3,Supplement: S, pp.67 – 74, 20081841 – 9836Jurnal nou inclusin ISI – WOS –SCIE, nu are incafactor de impact9200806Buciu, I.,Nikolaidis, N.,Pitas, I.Non – negativeMatrixFactorization inPolynomialFeature SpaceIEEE Transactionson Neural Networks,Vol. 19, Issue 6, pp.1090 – 1100, 20081045 92272.76910200807Kotsia, I., Buciu, I.Pitas, I. An Analysis of Facial ExpressionRecognition under Partial FacialImage OcclusionImage and VisionComputing, Vol. 26,Issue 7, pp. 1052 –1067, 20080262 88561.02711200805D. ZmarandaG.Gabor Issues onOptimally Criteria Applied in Real-Time SchedulingINTERNATIONALJOURNAL OFCOMPUTERSCOMMUNICATIONS & CONTROLvolume 3pp. 536-5401841-9836nu are12200810 A.C. Teu
ș
deaG.Gabor FingerprintRecognition withphase-onlycorrelation ANNALS of DAAAMfor 2008 andProcedings od the19th InternationalSymposiumINTELLIGENTMANUFACTURING& AUTOMATIONpp. 1337-13781726-967913200805Mirela Pater,Daniela E.PopescuMulti-leveldatabase miningusing AFOPT datastructure andadaptiveconstrainsInternationalConference onComputers,Communications &Control, InternationalJournal Of ComputersCommunications &Control, pp. 349-3531841-983614200805DanielaE.Popescu,Mirela Pater  A performancecomparativeanalysis for threedifferenttopological testsgenerationalgorithmsInternationalConference onComputers,Communications &Control, InternationalJournal Of ComputersCommunications &Control, pp. 360-3651841-983615200810DanielaE.Popescu,Mirela Pater  Aspects aboutadderspseudorandomtesting techniques Annals Of DAAAMFor 2008&Proceedings Of The 19thInternational DaaamSymposiumIntelligentManufacturing & Automation: FocusOn Next Generation1726-9679
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->