Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Protocol de detecció i actuació

Protocol de detecció i actuació

Ratings: (0)|Views: 200|Likes:
Published by anna_iglesiasc

More info:

Published by: anna_iglesiasc on May 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/11/2012

pdf

text

original

 
PROTOCOL DETECCIÓ I ACTUACIÓ EN LAPRODUCCIÓSEMÀNTICA DELLLENGUATGE (LÈXIC IMORFOXINTAXI)
en nens/es d’entre 6 i 8 anys
ÍNDEXNom i cognoms: ................................................................................................................Edat: ............ Data de naixement: ............................ Data exploració: ........................Escola: ................................................ Curs: ................. Població:................................Llengua materna: ..............................................Nom de la persona que fa l’exploració: ..........................................................................Relació amb l’alumne: ......................................................................................................
 
1.
pàg. 3 - 4
2.
Què és el retard lleu o moderat?................................................................ pàg. 4 - 5
3.
3.1.
Lè xic..................................................................................................... pàg.5
3.2.
M orfosintaxi .......................................................................................... pàg.6
4.
5.
Protocol d’observació per a detectar dificultats en la producció semàntica del llenguatge.................................................................................................. pàg. 8 - 10
6.
Pautes d’actuació per als mestres i professionals................................... pàg. 11 -15
6.1.
Tipus d’estratègies............................... ...................................... pàg. 11 -14
6.2.
Situacions on aplicar-les............................... ............................. pàg. 14 - 16
7.
Pautes d’actuació per als pares i mares........................................................ pàg. 17
8.
Per saber-ne més: recursos, materials i bibliografia.............................. pàg. 18 - 19
9.
Bibliografia i fonts electròniques............................................................. pàg. 19 - 20
2
 
1. Què són les dificultats en l’adquisició i eldesenvolupament del llenguatge?
1
S’ha de tenir en compte que no es disposa d’una classificació universal dels trastornsdel llenguatge oral, però tenint en compte les aportacions de diferents autors sobre lesalteracions en la comunicació, el llenguatge i la parla, els podem classificar de lasegüent manera:
1.1.
Alteracions en l’àmbit comunicatiu:
a.
 Autisme:trastorn que afecta qualitativament a la interacció social.
 b.
Psicosi: estat mental que provoca una pèrdua de connexió amb la realitat,
c.
Retard mental sever:capacitat intel·lectual significativament inferior alpromig (QI entre 20 i 40).
d.
Mutisme (selectiu o electiu):incapacitat persistent per parlar en situacionssocials tot i fer-ho en altres situacions.
e.
Trastorn del llenguatge expressiu:la capacitat del llenguatge expressiu ésinferior a les capacitats intel·lectuals no verbals.
f.
Trastorn mixt del llenguatge receptiu-expressiu : la capacitat del llenguatgereceptiu i expressiu és inferior a les capacitats intel·lectuals no verbals.
1.2.Alteracions en l’àmbit del llenguatge:
a.
Retard lleu del llenguatge:el nivell de llenguatge, comprensiexpressió verbal és inferior a allò que s’espera per la seva edat cronològica(reducció del sistema fonogic, emissions a nivell morfosinctic,comprensió lleugerament més escassa i llenguatge útil i funcional).
 b.
Retard moderat del llenguatge (disfàsia):trastorn global: d’expressió,vocabulari pobre, paraules simples, frases curtes, dificultats a nivellmorfosintàctic, omissió dels plurals i dels nexes, vocabulari reduït i imprecísque dificulta les funcions pragmàtiques del llenguatge.
c.
Retard greu del llenguatge:afectació en la capacitat de produir ocomprendre el llenguatge. Existeixen diferents tipus: congènita, adquirida,sensorial, motora i mixta.
1.3.Alteracions en l’àmbit de la parla (trastorns fonològics):
a.
Dislàlies:alteracions el l’articulació de fonemes ocasionades per algunadificultat en pronunciar. Tipus: evolutiva, audiógena, funcional, orgànica(disglòssia) o funcional.
1
 
Clasificación de enfermedades mentales de DSM-IV-TR. Centre de psicología. Recuperat a 2 d’abril de 2012, a:http://www.psicoarea.org/dsm_iv.htm
Educació especial, logopèdia i audició de llenguatge. Recuperat a 5 d’abril de 2012, a: 
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->