Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ibn Teymiyye - Sirati Mustakim

Ibn Teymiyye - Sirati Mustakim

Ratings: (0)|Views: 391|Likes:
Published by utkemail

More info:

Published by: utkemail on May 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/22/2013

pdf

text

original

 
 
ميحرلا نحرلا ا مـــسب 
 İÇİNDEKİLER  Giriş Doğru Yolun GereğiBirinci Bölüm Peygamberimizden Önceki Durumİkinci Bölüm İhtilafların İçyüzüÜçüncü Bölüm Bozulmanın BaşlangıcıDördüncü Bölüm Özenmede Farklılık Beşinci Bölüm Müslümanların, Kâfirlerle İlişkileriAltıncı Bölüm Bid'atlar Yedinci Bölüm Kabir ZiyaretleriSekizinci Bölüm Güneş ve Yıldızlara Dua Ve Secde Edenler Alfabetik Fihrist GİRİŞ SAYFASI 
ميحرلا نحرلا ا مـــسب 
 Doğru Yolun Gereği Dinimizi kemale erdiren, üzerimizdeki nimetlerini tamamlayan İslâmı din olarak benimsememizdenhoşnut olacağını belirten, kendisinden bizleri gazaba uğramışların (yahudilerin) ve sapıkların(hıristiyanların) yollarından uzak tutarak dosdoğru yola (sırat-ı müstakim'e), nimetlendirdiklerininyoluna iletmesini dilememizi emreden Allah'a hamdolsun.(Üstad burada, her namazda okuduğumuz Fatiha suresinin içerdiği dualara işaret ediyor. Bu bir ihtiyaçdır. Nitekim Müslim, her zaman, yalnız Allah'tan hidayet (doğru yola iletme) istemiyleFatiha'nın dua olarak okunmasının müstehab (iyi bir eylem) olduğunu belirtiyor.)Şahadet ederim ki, Allah'dan başka ibadete layık ilâh yoktur, O tektir ve ortaksızdır. Yine şahadetederim ki, Muhammed (salât ve selâm üzerine olsun) O'nun kulu, hak dinle ve dosdoğru şeriatlagönderdiği, bu şeriata uymasını emrettiği ve:
 
“İşte benim yolum budur, ben ve bana uyanlar Allah'a basiretle davet ederiz.” (Yusuf: 108) demesini buyurduğu rasûlüdur.( -hak dinle ve dosdoğru şeriatla- “El-Millet-Ül-Hanifeye”: Eğriliği olmayan, dosdoğru şeriat vedindir. İbrahim Aleyhisselam'ın milletidir. Kısaca İslamdır.)İmdi, ben zaman zaman gerek doğrudan doğruya ve gerekse sorulan sorulara cevap vererek bayramtörenleri konusunda kâfirlere özenilmemesi gerektiğini belirtmiş, bu konuda klâsik kaynaklarımızda bulunan yasaklayıcı bilgileri ve şer'i delilleri dile getirmiş, gerek kitaplı (ehl-i kitap) ve gereksekitapsız kâfirlerin izleyicisi olmaktan kaçınmanın şeriattaki gerekçelerini açıklamıştım. Bu noktaşeriatın önemli bir temel kuralı ve bir çok detayı içeren ana ilkesi olmasına rağmen, bu konudasöylediklerim hep kısa ve üstünkörü olmuş, verdiğim yazılı cevaplar da o andaki hazır bilgilerimlesınırlı kalmış, bununla birlikte bu söz ve yazıların Allah'ın takdiri oranında yararı görülmüştür.Bir süre sonra bu söz ve yazılarımın köklü alışkanlıklarına ters düştüğünü gören bazı kimselerinsöylediklerimi garip ve asılsız bulduklarını haber aldım. Bu kimseler bana karşı çıkarken bazıgenellemelere dayanmaya kalkışmışlardı.İşte bunun üzerine bir dostum benden bu konunun iç yüzünü ele alan bir eser yazmamı istedi. Onagöre böyle bir eser çok yararlı, yaygın ve etkili olacaktı. Söz konusu kâfirlere özenme hastalığınınçoğu kimselere bulaştığını ve bu yüzden bir çeşit Cahiliye Dönemi görüntüsüne büründüklerinigördüğüm için bu konuda bildiklerimi kaleme almaya karar verdim.Şunu da belirteyim ki, eğer bu konudaki delillere ve alimlerin sözlerine yer verseydim, bu mesele ileilgilenen eserlerin tümünü taramış olsaydım söylenecek daha çok şeyler bulurdum.Kanaatim odur ki, fikıh ilmini derinliğine inceleyerek, şeriatın incelik ve amaçları ile fıkıh alimleriningerekçelerini ve problemlerini iyi kavrayan kimseler bu konudaki uyarılarımızın haklılığından aslaşüpheye düşmezler. Başka bir deyimle kalbinde köklü bir iman barındıran, İslâmın gerçek mahiyetinikavrayarak onun Allah tarafından kabul edilecek, geçerli tek din olduğunu benimseyen herkesin böyle bir uyarı ile karşılaşınca kalbinin diriliği ve imanının sağlamlığı sayesinde derhal bu uyarıyı benimseyeceği düşüncesindeyim. Fakat kalb kirliliği ile nefsin ihtiraslarından Allah'a sığınırız. Çünkü bu iki hastalık insanı gerçeği tanıyıp benimsemekten alıkoyar. İÇİNDEKİLER  
ميحرلا نحرلا ا مـــسب 
 Birinci BölümPeygamberimizden Önceki Durum 
 
 Peygamberimizden Önceki DurumGazaba Uğrayanlar ve Sapıklar Bize Bulaşan Bazı Hastalıklar Dosdoğru YolTaklitten Kaçınmanın DelilleriÖzenmeyi Yasaklayan Ayetler Kıble Değişiminin HikmetiDini Davranışlar Üçe Ayrılır Servet, Mal, Evlatlar Ancak Allah İçindir Dünyalık Payla Oyalanma ve Eğriliğe DalmaKur'anın Anlaşılmasında Zaman FaktörüMüşriklere Benzemeyi Yasaklayan Hadisler Peygamberimizin Ümmetin Dünya Malı Konusunda Rekabete Gireceğinden Endişe EtmesiAllah'ın Dilediği Gibi Kullanılmayan Varlık, Kıyamet Günü Sahibinin Aleyhine Şahit Olur Bölünmede BenzemeİÇİNDEKİLER  
ميحرلا نحرلا ا مـــسب 
 Peygamberimizden Önceki Durum Bilinmelidir ki, Cenab-ı Allah'ın Hz. Muhammed'i (salât ve selâm üzerine olsun) insanlığa peygamber olarak gönderdiği sıralarda artık nesli kesilmeye yüz tutmuş bazı kitaplar dışında gerek arabı vegerekse arap olmayanı ile bütün yeryüzü halkı O'nun sevgisinden yoksun kalmış, gazabını haketmişdurumda idi.(Bu konuda Müslim Sahih'inde uzun bir hadis naklediyor. Hadis şöyle: “Allah yer yüzüne baktı. Ehl-iKitab'ın dışında Arap'a da Aceme -arap olmayan- de gazap etti...” İlh. Bkz. Müslim, Kitab-El Cenne,-Dünyada Cennetlikler Ve Cehennemliklerin Bilinmesini Belirleyen nitelikler, Babı (bölümü), Hadis No: 2865, c. 4, s. 2197.)O günün insanları başlıca şu iki kısma ayrılıyorlardı:a - Belirli bir kitaba bağlı kitaplılar. Bağlandıkları kitap ya önemli değişikliklere uğratılarak aslındanuzaklaştırılmış veya çok daha önce tümü ile yürürlükten kaldırılmış (neshedilmiş) bir kitap idi.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->