Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ibn Teymiyye - Tefsir Usulu (Tevhid Yayinlari

Ibn Teymiyye - Tefsir Usulu (Tevhid Yayinlari

Ratings:
(0)
|Views: 108|Likes:
Published by utkemail

More info:

Published by: utkemail on May 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2012

pdf

text

original

 
Tefsir Usulü
Çeviren: Cemal GüzelTEVHİD YAYINLARI
 
Bu risalenin tahkikine başlarken şunu ifade etmek isterim: Adet olduğu üzere burada,Şeyhülislam İbn Teymiy-ye'nin muhteşem hayatından, kitap ve risalelerinden ve bunların İslamliteratürüne kazandırdığı kültür hazinelerinden sözetmeye gerek görmüyorum. ÇünŞeyhülisam'ın hayatı ve bıraktığı eserlerle ilgili eski ve yeni pek çok şey yazılmış, O'nungörüşleri, fikri ve sosyal ıslahatındaki metodu hakkında birçok araştırmalar yapılmış, hatta buçalışmalara sadece müslüman yazarlar değil, birçok müsteşrik ve Avrupalı yazarlar da katılmış,neticede İbn Teymiyye'nin hayatı, görüşleri, olaylar karşısında takındığı tutum ve davranışlarıtüm aydınlarca bilinir hale gelmiştir.Bu kısa ve seri takdimde, İbn Teymiyye'nin düşünce metoduna hakim olan temel özelliğe veO'nun, tüm davranışlarında, kitap ve risalelerinde ve verdiği pekçok fetvalarında insanı hayretedüşüren fikri bir dikkat, sağlamlık ve derin görüşlülükle ortaya koyduğu metoduna genel birişarette bulunmayı yeterli görüyorum.O'nun bu metodu; bilimsel ve akademik bir yol olarak it-tiba yahut delil ve burhanlarladesteklenmiş, alametleri ve esasları açık bir da'vet olarak selefiyye diye özetlenebilecek olanmetoddur. Ebu Bekir'in (r.a.):"Ben ancak ittiba eden biriyim; yoksa ibtida' eden (bid'at çıkaran) değilim" şeklindeki o eşsiz veünlü sözüyle ortaya koyduğu andan itibaren bu metodu, İslam tarihinde izleyen büyük insanlarçıkmıştır; fakat bunlar içerisinde İbn Teymiyye'nin zekasına, neselelere bütüncül bakışına, ilginçbilgi takdimine, şahsiye gücüne, hak uğrundaki cesaretine, sözkonusu metodu dört başıma'mur bir şekilde ortaya koyma ve onu delillerle destekleme konumundaki üstün kudretinesahip olanlar gerçekten azdır.Üstelik îbn Teymiyye'nin bütün bu çabaları, Kur'an'm, ilke ve çerçevesini belirlediği yolun,Yunan düşünce metodu ve bazı alimlerce şaşmaz bilgi yolu olarak görülen Aristo Mantığıiçerisinde kaybolup gittiği ve mü slümanl ardan gizlendiği bir dönemde cereyan etmiştir.Gerçekten İslam dünyasında, neticede Yunan araştırma metodlannın uygulamasına sebep olandüşünce karmaşası ve bilhassa bu metodların hayranlıkla beğenildiği hicri 5. asr'm sonaermesinden sonra bu anarşizme bağlı olarak ortaya çıkan tehlikeli birtakım sapmalar, evetbütün bunlar, birçok bilgin ve fukahamızın gözünden kaçmamış, onlar, Kur'an ve Sünnet'ingölgesinde yetişmiş olan vicdan ve hisleriyle, bu Yunanı metodların İslam düşüncesi üzerindekiyabancılığını idrak etmişlerdir. Ancak onların, bu metoda karşı savaşırlarken, mantığı haramkılan ve mantıkla meşgul olmayı yasaklayan fetvalar vermekten başka, ellerinde birşeyleri yok-tu! îş gittikçe ciddileşiyor ve anarşi büyüyordu. Nihayet selef düşünürü İbn Teymiyye geldi vemantığın metodik kritiğinin ilkelerini koydu. Ancak Aristo mantığını tam anlamıyla kavradıktanve bu mantığın İslam'ın ruhundan uzak fikri karakterine vakıf olduktan sonra bu işi başardı. Obuna kendisi hakkında yapılan birçok araştırmadan da anlaşılacağı üzere, İslami araştırmametodunu mükemmel bir şekilde kavraması ve selef alimlerinin bıraktıkları muhteşem ilim vekültür mirasına fevkalade vukufiyeti sayesinde muvaffak olmuştur. Hattf İbn Teymiyye,mantığın sahih İslami nakillere tersdüştüğünü söylemekle kalmamış, onu sarih akla da aykırıgörmüş ve bu Yunani metodun kendi içinde de geliştiğini ve onun, şaşmaz delili zannedilen aküprensipleri ile de tenakuz teşkil ettiğini açıklamıştır.Dolayısıyla İbn Teymiyye'ye göre ittiba metodu, içerisinde za'fiyet, korku veya donukluknüveleri taşıyan reak-siyoner bir metod değil, aksine, kendi meselesini ortaya koyan müsbet birmetoddur. İbn Teymiyye, kendisiyle İslam düşüncesi diye takdim edilen ve bu düşüncenindoğruluğuna delil gösterilen Yunani kalıb'ı bir araç olarak reddederken, sanki şu düşünceyiortaya koyuyordu; hem de açık bir şekilde:"Bir fikrin ifade tarzı, onun bizzat parçasıdır ve konunun tabiatı ile kalıbın tabiatı arasındakopmaz bir bağ vardır. Bu sebeple, İslam düşüncesinin, Yunani ya da İslami olmayan başka birkalıba dökülmesi imkansızdır."İbn Teymiyye'nin metodu, bu metodun ıslahatçı yönreri ve dayandığı esasları üzerinde durmak,uzun bir konudur. Kaldı ki, Allah rahmet eylesin, Şeyhülislam'ın hayatı, metodu ve eserlerindeizlediği usulü hakkında yapılacak araştırmalarda, araştırıcıların dikkatlerini çeken veya dikkatleüzerinde durulmasını uygun gördükleri bariz noktalar, geniş bir şekilde ele alınma imkanına

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->