Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Military Rfid Tracking

Military Rfid Tracking

Ratings: (0)|Views: 37|Likes:
Published by Dave
How the US Military uses RFID Tracking
How the US Military uses RFID Tracking

More info:

Published by: Dave on May 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2012

pdf

text

original

 
^FLG AFFI^WP PQUUI^W PAKHBAPP KPPAW W^K@MLCDFI^ WJA >;
PW
@ACWQ^\ K^H\
H# ^# Hii~a/" H# K# Nq`mca~" ^# L# @~qw`ja~" U# G# Atlcd" P# F# PhlwjIkm ^lgda Ckwlickb Bkni~kwi~|Ikm ^lgda" Waccappaa 04:0;
 
KNPW^K@W
^FLG wkddlcd kcg w~k`mlcd affi~wp kw I^CB `kc naqpag wi u~ivlga wja K~h| tlwj ua~plpwacw mcitbagda if wja bi`kwlic kcg pwkwqp if ava~| kppaw# Wjlp tlbb u~ivlga`ihhkcga~p wja kppq~kc`a wja| caag wi va~lf| bidlpwl`pkcg wi ubkc kcg pqpwklc hlpplicp#Pava~kb ^FLG(~abkwag wa`jcibidlap hqpw azua~lac`awa`jcibidl`kb kgvkc`ap lc i~ga~ wi haaw wja ~a{ql~ahacwpif k pakhbapp wiwkb kppaw vlplnlblw| *WKV, k~`jlwa`wq~a#Wjlp WKV k~`jlwa`wq~a hqpw givawklb tlwj wja `ihhkcg"`icw~ib" `ihhqcl`kwlicp" `ihuqwa~" lcwabbldac`a"pq~valbbkc`a kcg ~a`iccklppkc`a *@7LP^, k~`jlwa`wq~a wjkwtlbb u~ivlga `icwlcqiqp plwqkwlickb ktk~acapp if wja F@Pnkwwbaflabg# Wja~afi~a" wjapa k~`jlwa`wq~ap hqpw qwlbla`ihukwlnba wa`jcibidlap" p|pwah if p|pwahp acdlcaa~lcdkcg `ihhic lcfi~hkwlic pwkcgk~gp lc`bqglcd hkc| wjkwk~a `q~~acwb| aha~dlcd#
;# LCW^IGQ@WLIC
Wja bicd(wa~h vlplic if u~id~kh hkckda~p fi~ wjaGafacpa Bidlpwl`p Kdac`| *GBK," iwja~ hlblwk~| acwlwlappq`j kp wja K~h|“p Fqwq~a @ihnkw P|pwahp *F@P, kcg`ihha~`lkb vacwq~ap lp wi jkva wiwkb kppaw vlplnlblw|*WKV, fi~ kbb if wjal~ ~apiq~`ap kp pjitc lc Fldq~a ;#Wjkw lp" wja| caag wi jkva k`wlicknba lcfi~hkwlickvklbknba wi wjah kw kbb wlhap kniqw wja bi`kwlic" {qkcwlw|kcg pwkwa if wjal~ hkwa~lkb kppawp kcg ua~piccab#^apak~`ja~p kw I^CB jkva ~a`acwb| naac ua~fi~hlcdwapwlcd kcg avkbqkwlic pquui~w fi~ GBK= ^&G pquui~w fi~GBK" Gauk~whacw if Aca~d| *GIA, kcg iwja~ `qpwiha~p=kcg p|pwah lcwad~kwlic kckb|plp fi~ F@P lc wja k~ak if ~kgli f~a{qac`| lgacwlfl`kwlic *^FLG, wkddlcd kcgw~k`mlcd#Lc i~ga~ wi ~akbla wja qbwlhkwa dikbp if WKV" pava~kbma| wa`jcibid| k~akp hqpw hkwq~a kcg hqpw na lcwad~kwag?
dai(pukwlkb bi`kwlcd p|pwahp
`ihhqcl`kwlic wa`jcibidlap
`ihhic lcfi~hkwlic u~iwi`ibp
wlha glpw~lnqwlic
qclva~pkbb| qcl{qa u~igq`w lgacwlfla~p
kppi`lkwlic if gkwk pjaawp *i~ hkclfapwp, kcgjlpwi~lap tlwj wja qcl{qa u~igq`w lgacwlfla~p
pacpi~ kcg pacpi~ `ihhqcl`kwlicwa`jcibidlap
wiwkb p|pwah lcwad~kwlic kcg wapwlcdLc ak`j if wjapa k~akp" wa`jcibidlap k~a aha~dlcd kcgpwkcgk~g u~k`wl`ap k~a avibvlcd wjkw hkma WKV kuipplnlblw| lc wja cak~ fqwq~a# Vk~liqp u~id~khp kw I^CBk~a fi`qpag ic kgvkc`lcd wjapa affi~wp kcg lcwad~kwlcdwjah lcwi k pakhbapp WKV lcf~kpw~q`wq~a tjl`j tlbb naglp`qppag lc pa`wlic 0#
># WKV K^@JLWA@WQ^AP
WKV P`ack~liWja bicd(wa~h vlplic fi~ WKV hk| napw na gap`~lnagn| glp`qpplcd k j|uiwjawl`kb p`ack~li qplcd wja p|pwahppjitc lc Fldq~a ;# Ic ica if wja vajl`bap pquui~wlcd kciva~pakp nkwwba" k takuic p|pwah lp pwk~wlcd wigahicpw~kwa gad~kgag ua~fi~hkc`a# Wja vajl`ba“phkclfapw lp u~id~khhag tlwj lcfi~hkwlic wjkw wja takuicp|pwah caagp wi na flzag kcg wjlp lcfi~hkwlic lp qublcmagwi wja `ihhkcga~ vlk wja @7LP^ lcf~kpw~q`wq~a#Fldq~a ;# WKV Vlplic

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->