Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Materiale SEM II

Materiale SEM II

Ratings: (0)|Views: 513 |Likes:
Published by Ana-Maria Balint

More info:

Published by: Ana-Maria Balint on May 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/25/2014

pdf

text

original

 
LIANTI1. Lianţii minerali sunt definiţi ca :
a. materiale granulare mărunte; b. materiale granulare grosiere
c. materiale sub formă de pulbere care în amestec cu apa formează o pastăce se întăreşte înurma unor procese fizico-chimice;
d. materiale organice care leagă într-un tot unitar agregatele;e. materiale obţinute numai prin clincherizare.
2. Lianţii minerali trebuie să respecte următoarele condiţii:a. să aibă o priză corespunzătoare scopului preconizat;b. să adere la suprafaţa suport;c. să se întărească în 10 minute;
d. să aibă un volum constant în timpul întăririi şi în exploatare;e. să facă priză în 5 minute.
3. Cele două grupe de lianţi minerali sunt
a. nehidraulici, hidraulici, amestecaţi; b. nehidraulici naturali, hidraulici unitari;
c. nehidraulici, hidraulici;
d. nehidraulici, hidraulici, clincherizaţi;e. nehidraulici artificiali, hidraulici amestecaţi.
4. Lianţii minerali nehidraulici pot fi:
a. unitari şi amestecaţi;
b. naturali şi artificiali;
c. neclincherizaţi şi clincherizaţi;d. organici şi anorganici;e. naturali, artificiali şi micşti. 
5. Lianţii minerali hidraulici pot fi:
a. neclincherizaţi şi amestecaţi; b. clincherizaţi şi amestecaţi;
c. unitari şi amestecaţi;
d. naturali şi artificiali;e. unitari neclincherizati, unitari clincherizaţi şi amestecaţi.
6. Lianţii minerali hidraulici unitari pot fi:
a. naturali şi artificiali; b. organici şi anorganici;c. clincherizaţi şi vitrificaţi;d. poroşi şi compacţi;
e. neclincherizaţi şi clincherizaţi.`7. Lianţii nehidraulici se întăresc:
1
 
a. numai în mediu umed; b. în mediu umed şi uscat;
c. doar în mediu uscat;
d. în condiţii de presiune şi temperatură clar stabilite;e. doar dacă se folosesc aditivi.
8. Lianţii hidraulici se întăresc:
a. numai în mediu umed;
b. în mediu umed şi uscat;
c. doar în mediu uscat;d. în condiţii de presiune şi temperatură clar stabilite;e. doar dacă se folosesc aditivi.
9. Argilele fac parte din categoria liantilor:
a. hidraulici;
b. nehidraulici naturali;
c. hidraulici unitari;d. hidraulici amestecaţi;e. nehidraulici artificiali.
10. Materia primă pentru obţinerea argilelor o reprezintă:
a. piatra naturală;
b. feldspaţii;
c. aluminosilicaţii complecşi;d. ghipsul;e. calcarul.
11. Stabilizarea argilelor prin metode fizice se face:a. cu degresanţi;b. prin hidrofobizare;
c. prin schimb ionic;d. cu ciment;e. prin silicatizare.
12. Stabilizarea argilelor prin metode chimice se face:
a. cu degresanţi; b. prin hidrofobizare;
c. prin schimb ionic;d. cu ciment;e. prin silicatizare.
 
13. Ipsosul este un liant:
a. hidraulici; b. nehidraulici naturali;c. hidraulici unitari;d. hidraulici amestecaţi;
2
 
e. nehidraulici artificiali.14. Materia primă pentru obţinerea ipsosului o reprezintă
a. feldspaţii; b. aluminosilicaţii complecşi;
c. ghipsul;
d. calcarul;e. alabastrul.
15. Ipsosul de construcţii se obţine prin arderea la temperaturi de;
a. (65-75)ºC;
b. (95-200) ºC;
c. (200-300) ºC;d. (300-400) ºC;e. (450-750) ºC.
16. Ipsosul de pardoseală se obţine la:
a. (95-120) ºC; b. (120-200) ºC;c. (200-300) ºC;d. (450-750) ºC;
e. (750-1000) ºC;.17. Priza ipsosului parcurge:
a. o perioadă; b. două perioade;
c. trei perioade;
d. patru perioade;e. cinci perioade.
18. Fluxul tehnologic de obţinere a ipsosului conţine următoarele etape:
a. extragerea materiei prime, concasarea, arderea, măcinarea, ambalarea;
b. extragerea materiei prime, transportul, concasarea, arderea, măcinarea,ambalarea;
c. extraegrea, transportul, arderea, măcinarea, ambalarea;d. extragerea, transportul, concasarea, măcinarea, ambalarea;e. extragerea, transportul, arderea, concasarea, măcinarea, ambalarea.
19. Timpul de priză se defineşte ca fiind:
a. intervalul de timp în care ipsosul se toarnă în apă;
b. perioada de timp în care pasta îşi pierde total plasticitatea;
c. perioada de timp în care pasta se rigidizează;d. perioada de timp în care pasta se întăreşte;e. perioada de timp în care pasta îşi păstrează volumul constant.
20. Ipsosul întărit se caracterizează prin:
3

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
carm3n liked this
Alina Gogan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->