Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ub 1 Kh Ting 1 Smk Desa Murni

Ub 1 Kh Ting 1 Smk Desa Murni

Ratings: (0)|Views: 63|Likes:

More info:

Published by: Muhammad Shafiq Mohd Sohairi on May 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2012

pdf

text

original

 
1.Antara berikut yang manakah adalahtujuan struktur organisasi bengkel?A.Pastikan murid cepat masuk dankeluar dari bengkel.B.Pastikan kelengkapan bengkelsentiasa teratur.C.Pastikan bekalan elektrik sentiasahidup.D.Pastikan kemalangan hanyaberlaku di luar bengkel.2.Apakah fungsi BengkelKemahiran Hidup Bersepadu?A.Tempat melakukan kerja amaliB.Tempat menyiapkan kerja sekolahC.Tempat menyiapkan kerja secaraberkumpulanD.Tempat melaksanakan kegiatankokurikulum3.Apakah tugas formen?A.Membuka dan menutup tingkapdan pintu bengkelB.Mengumpul dan menyimpan bakibahan kerja dan projekC.Memastikan setiap pelajarmenjalankan tugas mengikut jadualD.Menyusun dan membersihkanmesin mudah alih dan alatantangan4.Amalan 4M berkait dengan berikut
kecuali
A.MembersihB.Menyusun aturC.Menilai diri sendiri dan tempatkerjaD.Membantu5.Peralaatn daripada peti pertolongancemas berikut diperlukan untukmerawat luka kecil
kecuali
A.antiseptikB.iodinC.pin napkinD.plaster6.Label A merujuk kepada pemadamapi jenisA.AirB.BuihC.Karbon DioksidaD.Serbuk kering7.Alat pemadam api yang berlabel ABCadalah sesuai untuk memadamkebakaran yang berpunca dariA.Semua jenis bahanB.Kayu, plastic dan kainC.Minyak, cat, petrol dan gasD.Peralatan elektrik8.Susun langkah mengendalikan alatpemadam api di bawah dengan betul.I.Tekan tuas rapat kepadapemegang supaya bahanpemadam dapat disemburkan.II.Pegang alat pemadam api secaramenegak.III.Keluarkan pin picu.
 
IV.Halakan muncung pemancut kedasar api.A.II, III, I dan IVB.II, III, IV dan IC.III, II, IV dan ID.IV, III, II dan I9.Apakah maksud etika kerja?A.Prosedur semasa membuat kerjaamaliB.Disiplin dan sikap terhadap kerjaC.Membuat kerja sambil lewaD.Cara peradaban yang menjadiamalan10. Manakah di antara berikutberkaitan dengan etika kerja‘bertanggungjawab’?I.Bekerjasama menyiapkan projekrakan-rakanII.Menyimpan alatan ke tempat asalIII.Membersihkan bengkelIV.Mengambil berat keselamatandiri dan rakan-rakanA.I, II dan IIIB.I, II dan IVC.I, III dan IVD.II, III dan IV11. Budaya kerja bermaksudA.Disiplin dan kesanggupanseseorangB.Kesanggupan seseorang untukberjayaC.Kecemerlangan kerjaD.Peradaban yang menjadi amalansemua pekerja dalam sesuatuorgnisasi12. _______ mengetuai setiap sesiamali bengkel Kemahiran HidupBersepaduA.PengawasB.Ketua muridC.FormenD.Ketua tingkatan13. Jenis pemadam api berikut yangmanakah
tidak 
benar?A.Kelas A – Jenis AsapB.Kelas B – Jenis BuihC.Kelas B & C – Jenis karbondioksidaD.Kelas A, B & C – Jenis serbukkering14. Manakah antara berikutmerupakan kelakuan-kelakuan yang
tidak 
selamat di bengkel?A.Menyimpan alatan tajam dalampoketB.Memakai kasut bertutupC.Memakai tali leher di bawah apronD.Melipat lengan baju yang panjang15. Antara berikut, yang manakahmerupakan punca kemalangan dibengkel?A.cermatB.berhati-hati
 
C.Mematuhi peraturan bengkelD.Bergurau senda16. Jika berlaku kemalangan dibengkel Kemahirsn Hidup, tindakanyang perlu diambil dengan segeraadalahA.Pergi ke klinik terdekatB.Laporkan kepada guruC.Hubungi ahli keluarganyaD.Hubungi ambulan17. Alat-alat tangan mudah rosak jikaA.Digunakan dengan berhati-hatiB.Tidak diselenggara dengan baikC.Dipakai mengikut kegunaannyaD.Disimpan di tempat yang sesuai18. Alatan tangan perlu disimpandengan kemas dalam bengkel keranaI.Senang dikawalII.Mudah diambilIII.Senang dibersihkanIV.Senang diselenggaraA.I, II dan IIIB.I, II dan IVC.I, III dan IVD.II, III dan IV19. Jenis keselamatan berikut perludiambil semasa berada di bengkel
kecuali
A.Keselamatan bengkelB.Keselamatan diriC.Keselamatan formenD.Keselamatan alatan20. Antara berikut adalah tujuanmewujudkan struktur orgsanisasi dankeselamatan bengkel
kecuali
A.Pastikan bengkel sentiasa bersihB.Mengelakkan berlakunyakemalanganC.Pastikan semua alatan disimpandi tempat yang sesuaiD.Menyiapkan tugasan dengancepat21. Apakah maksud rekabentuk?A.Kemahiran manusia untukmenjadikan hidup lebih slesaB.Susunan idea yang dirancanguntuk menghasilkan sesuatuprodukC.Susunan idea yang dirancanguntuk dijual kepada sesiapa yangberminatD.Pengetahuan mengenai usahamanusia mencipta sesuatu produkPengajian dan pengetahuan tentangusaha manusia dalam mencipta danmenggunakan pelbagai jenis alat,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->