Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kajian Amalan Pengendalian Makanan Oleh Bilal

Kajian Amalan Pengendalian Makanan Oleh Bilal

Ratings: (0)|Views: 1,283|Likes:
Published by Mazlan Mansor

More info:

Published by: Mazlan Mansor on May 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/08/2014

pdf

text

original

 
Laporan Kajian Kesihatan Persekitaran (2012)
PENGHARGAANAssalamulaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Salam Sejahtera.
 Sebagai pembuka bicara saya, Bilal Bin Mat Junoh terlebih dahulu setinggi-tinggipenghargaan kepada Jurulatih Pusat Latihan Klinikal Gombak iaitu En. Mazlan Bin Mansor selaku penasihat dalam menyiapkan kertas kerja ini. Segala tunjuk ajar yang dan panduanyang diberikan oleh beliau amat berguna kepada saya bagi menyempurnakan tugasan ini.Jutaan terima kasih juga saya dahulukan kepada pihak kolej antaranya KetuaProgram dan tenaga Pengajar-Pengajar Kolej Kesihatan Sains Bersekutu Sungai Buloh,Diploma Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran, diatas didikan dan segala kemudahanyang telah diberikan sama ada dari segi pendidikan dan teknikal, dengan adanyakemudahan ini saya dan rakan-rakan dapat meneruskan pelajaran sehingga di peringkatklinikal dengan baik dan tersusun.Terima kasih tidak terhingga juga kepada Pihak Pejabat Kesihatan Daerah Gombak.Kerjasama dan bantuan dari para anggota Pejabat Kesihatan amat bermakna bagimenyiapkan tugasan ini. Sekali lagi saya merakamkan ucapan terima kasih kepada semuakakitangan Pejabat Kesihatan Daerah Gombak. Tidak lupa juga terima kasih saya kepadasemua rakan-rakan samaada daripada Pusat Latihan klinikal yang sama ataupun tidak,sokongan dan perbincangan yang telah dibuat bersama mereka memberikan saya banyakmaklumat dan dapat membuka minda saya dalam mencari idea-idea dalam menyiapkantugasan ini. Saya juga mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada ibu bapa dankeluarga saya kerana telah memberikan sokongan moral dan dorongan untuk menambahkeyakinan didalam diri saya untuk menjayakan tugasan yang diberikan .
1
BILAL BIN MAT JUNOHPLK GOMBAK 
 
Laporan Kajian Kesihatan Persekitaran (2012)
Sebenarnya ramai lagi yang terlibat sama ada secara langsung atau tidaklangsung,tetapi saya tidak dapat menyebutnya satu persatu.Saya amat menghargaibantuan, tunjuk ajar dan kerjasama dari kalian semua. Sekali lagi saya ingin merakamkansetinggi-tinggi penghargaan dan ribuan terima kasih kepada semua yang telah memberibimbingan, tunjuk ajar ,perangsang dan sokongan moral serta bantuan ikhlas kepadasaya.Segala bantuan dan sokongan amatlah bernilai untuk saya di masa hadapan.Sekian Terima Kasih,Yang benar,-------------------------------(BILAL BIN MAT JUNOH)Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran PelatihPusat Latihan Klinikal GombakDKP 15 / Al-Farabi
2
BILAL BIN MAT JUNOHPLK GOMBAK 
 
Laporan Kajian Kesihatan Persekitaran (2012)
ABSTRAK 
Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengenal pasti tahap pengetahuan dan amalankebersihan diri, kebersihan premis dan tempat-tempat penyediaan makanan sertakebersihan dan keselamatan peralatan-peralatan memasak dan menghidang olehpengendali-pengendali makanan di kantin sekolah kawasan Selayang , Gombak. Seramai35 orang pengendali makanan dari 5 buah sekolah dipilih sebagai responden kajian ini.Penyelidik menggunakan instrumen iaitu soal selidik. Kajian ini dijalankan denganmengedarkan satu set soal selidik kepada responden. Analisis dibuat berdasarkanperatusan dan min. Data dianalisis dengan menggunakan perisian
Statistical Package For Social Sciences ( SPSS ) 15.0 For Windows
. Hasil kajian yang didapati di persembahkanmelaui carta pai dan graf bar. Hasil kajian menunjukkan bahawa tahap pengetahuan dalamkalangan pengendali-pengendali kantin terhadap amalan kebersihan makanan adalah tinggi.Ini dapat dilihat semasa mengendalikan makanan, pengendali-pengendali kantinmengamalkan kebersihan makanan yang telah ditetapkan
.
BAB 11.0 Pengenalan Dan Objektif 1.1Pengenalan
Perkhidmatan makanan sekolah iaitu kantin merupakan tempat utama dimana pelajar-pelajar memperolehi makanan pada sesi persekolahan. Dengan itu,pihak sekolah tidak boleh mengabaikan kebersihan dan keselamatan kantin.Sebagaimana tumpuan diberikan kepada kelas dengan pengajaran danpembelajarannya, tumpuan juga harus diberikan kepada kantinnya. Ini kerana kantin
3
BILAL BIN MAT JUNOHPLK GOMBAK 

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
MuinManan liked this
Sam Shahrul Amri liked this
1 hundred reads
Bobob Sup liked this
Nor Atiqah Yusof liked this
Vicki Artika liked this
Vicki Artika liked this
Shiang Chin liked this
Grave Rosses liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->