Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Suport Curs Lb_romana Final

Suport Curs Lb_romana Final

Ratings: (0)|Views: 567 |Likes:
Published by Kriss Cristian

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Kriss Cristian on May 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/28/2013

pdf

text

original

 
I
n
v
e
s
t
e
ş
t
e
în
o
a
m
e
n
i
!
SUPORT DE
CURS
,,COMPETENŢE
-CHEIE
TIC
ÎN
CURRICULUM
Ş
CO
L
A
DISCIPLINA
LIMBA
ŞI
LITERATURA
RO
M
ÂNĂ
Coordonator :
 Nuşa Dumitriu Lupan
-
Inspector General Ministerul
Educaţiei,
C
e
ce
t
ă
ii,
Tineretului
şi S
 p
o
t
u
l
u
i
Formatori: Mina-Maria Rusu – Mi 
nisterul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Spo
t
u
l
u
i
 Lumini 
ţ
a Elena Preda -
Ş
coala cu clasele I-VIII nr. 79 ”Ac. N. Teodorescu”  Bucure
ş
ti 
Marilena Lascăr 
- Colegiul Na
ţ
ional „Elena Cuza”, Bucure
ş
ti Cristina Elena Anton – 
Colegiul Naţional „Gh. Munteanu Murgoci”
Brăila
Cătălina Burlacu Mercedes
-
Liceul Teoretic
„Dunărea”, G
a
l
a
ţ
 Laura Agapin – Centrul Na
ţ
ional de Evaluare
ş
i Examinare
1
 
2
2222
MODULUL I -
CONCEPTE
DE BAZĂ
ÎN CONTEXTUL EUROPEAN AL
DEZVOLTĂRII
TIC ÎN
E
DU
C
A
Ţ
IE
Tema I.1. Contextul european al de
zvoltării
 programelo
de
introducere
TIC în
ed
u
c
a
ţ
ie
în studiul disciplinei limba
şi
literatura
om
â
n
ă
.
I.1. 1.
Competenţele
-cheie
europene
Conform documentelor Comisiei Europene, competenţa digitală este una dintre cele
opt
competenţe-cheie pe care absolventul unui sistem educaţional trebuie să le dobândească,
în
dinamica tot mai competitia socieţii contemporane, şi constă în utilizarea
tehnologiilor 
multimedia în vederea găsirii, stocării, creării, prezentării şi a schimbării de informaţii,fiind
necesare
o serie de abilităţi specifice domeniului TIC,
 precum:
selectarea
instrumentelor adecvate;
 
operarea cu echipamente
şiaplicaţii;
 
utilizarea resurselor digitale în gestionarea, analiza, integrarea
şievaluarea informaţiilor.
Scopul integrării TIC în cadrul disciplinei limba şi literatura română
vizează
îmbunătăţirea şi restructurarea modului de predare – învăţare - evaluare, prin
adaptarea
curriculumului la cerinţele societăţii informatizate, prin abordări noi şi creative, prin
dezvoltarea
deprinderilor cognitive, practice şi sociale si prin valorificarea acestora într-un nou
context
educaţional, care să sprijine elevul în asumarea propriului parcurs al învăţării,
creându-se
 premisele pentru „Life Long
Learning".
Implementarea competenţelor TIC trebuie să genereze o învăţare conştientă, o
valorizare
comprehensivă şi performantă a informaţiei şi să ţină cont de stimularea şi
intensificarea
comunicării educative instituţionale şi non-instituţionale (profesor-elev, profesor-profesor,
elev-
elev, elev-societate). Având în vedere actorii implicaţi în educaţie, este necesar ca
utilizarea
resurselor educaţionale digitale să fie asociată cu schimbări semnificative ale
managementului
lecţiei şi cu diversificarea ofertelor pe multiple planuri, prin formatoricompetenţi, suporturi
şi
materiale didactice diverse, prin modalităţi complexe de evaluare (teste deevaluare şi
autoevaluare
online, accesarea băncilor de itemi, feed-back imediat
ş.a).
Definite, în cadrul aceluiaşi document, drept „un ansamblu de cunoştinţe, aptitudini
şi
atitudini corespunzătoare contextului”,
competenţele
-cheie
sunt considerate ca
reprezentând
elementele necesare oricărui individ pentru formare şi dezvoltare personală, cetăţenie activă,
muncă
şi incluziune socială. Se conturează astfel un veritabil „profil de formare european” carevizează
opt
competenţe
-cheie
,
considerate în mod egal ca importante şi aflate în conexiune, dupăcum
urmează:
comunicare în
limbamaternă;
 
comunicare în
limbistrăine;
 
competenţe matematice şi competenţe de bază în ştiinţe
şitehnologii;
 
3
3333
 
 
competenţădigitală;
 
a învăţa
înveţi;
 
spirit de iniţiativă
şiantreprenoriat;
 
competenţe sociale
şicivice;
 
sensibilizare şi
exprimareculturală.

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mihaela manea liked this
Gabriella liked this
marysper liked this
lauranda liked this
Little Geosh liked this
Barbus Nicoleta liked this
apostol_dania liked this
andreea_diana_15 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->