Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Expresii latinesti - de la lume adunate si tot la lume date

Expresii latinesti - de la lume adunate si tot la lume date

Ratings: (0)|Views: 166|Likes:
Published by Paul_D_O_Negrea
Unele expresii intalnite in materia stiintelor juridice si nu numai.
Unele expresii intalnite in materia stiintelor juridice si nu numai.

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Paul_D_O_Negrea on May 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2012

pdf

text

original

 
Expresiilatinesti.Nota:Continutulacestuimaterialnuconstituieolucrareinadevaratulsensalcuvantului,cis-adoritafio“culegeremica”deexpresiilatinestiintalnitemaidesinmateriastiintelorjuridicesi,evident,nusuntepuizatetoateaspectelecuprivirelasubiecteleatinse.Unprofesorne-aspuscandvacaarfibinesastapanimlimbalatinasisafolosimininstanta-candestecazul-acesteexpresiideoarecene-arputeaaduceosansainplusdeacastiga,pentrucamaimultidintreceiimplicatiinaplicareadreptuluinumaicunoscacesteexpresii.**Incuprins:ExpresiiintalniteinmateriadreptuluicivilExpresiiintalniteinmateriadreptuluipenalArgumenteExpresiidiverseElementededreptroman:-structuralegii;-clasificarealegiidupasanctiuni;-procedeedesolutionarepecaleadministrativaaunorlitigiidecatrepretor;-procedeedeadministrareatutelei;-elementeleposesiunii;-clasificareabunurilor;-categoriidemostenitori;-definitiatestamentuluidupaUlpian.ABERRATIOICTUS=deviereaactiunii,dineroare;ACCESORIUMSEQUITURPRINCIPALE=soartadreptuluiaccesoriuedeterminatadeceaadreptuluiprincipal;AD-INTERIM=careţinelocultitularului;careeprovizoriu;interimar.AD-VALOREM(deobiceidesprecalculareataxelorvamale)=dupăvaloareAUTDARE=ada;AUTFACERE=aface;AUTNONFACERE=anuface;CAUSADEBENDI=fundamentullegalalpretenţiei;CAUSAPETENDI=scopulurmărit;DAMNUMEMERGENS=prejudiciuefectiv;DEBITUMCUMREJUNCTUM=dreptulderetenţie;DIESINTERPELLATPROHOMINE=celcareacauzatfaptailicităprejudiciabilăededreptînîntârziere(încazulrăspunderiidelictuale=extracontractuale);DIESNONINTERPELLATPROHOMINE=enecesarăpunereaînîntârziereaceluicarenuşi-aexecutatoblig.contractuală,căcipunerealuiînîntârzierenuopereazădedrept(încazulrăsderiicontractuale);DONATIOSUBMODO=donaţiecusarcină;DOLUSBONUS=vicleniicurente,uşordedepistatşiDOLUSMALUS=dolulgrav.EXECUTIO=executaresilită;EVENIENTECONDITONE=condiţiasuspensivăseîndeplineşte;FALSITASINJUDICIO=mărturiemincinoasă.IMPUTATIOFACTI=imputabiluneianumitepers.;INDUBIOPROREO=încazdeîndoială,înfavoareainfractorului-seiaudeciziile.Dubiuleînfavoareainfractorului.INAGENDO=încadruluneiacţiuni;INEXTREMIS=înceledinurmă;INMEDIASRE=înmijlocullucrurilor;INOMITENDO=încadruluneiinacţiuni(omisiuni);INPERSONAM=cuprivirelapers.-termenfolositpentruadeterminaîntindereae
 
fectelorunoractesaumăsuriprocesuale.Ex.:acţiuneapenalaseexercitănumaiinpersonam,decinumaiîmpotrivapersoaneicareasăvirsitinfracţiunea,înlipsauneipersoanedeterminateaceastaneputândavealoc;împăcareapărţilorproduceefecteinpersonam,adicănumaicuprivirelacelînvinuitsauinculpatcucareparteavătămatăs-aîmpăcat.INREM=cuprivirelafaptă-conceptfolositpentruadeterminaîntindereaefectelorunoracteprocesuale.Exemplu:conformlegiipenale,urmarireapenalapoateîncepeinrem,nefiindnecesarapentruluareaacesteimăsuricunoaştereapersoaneifăptuitorului,fiindsuficientdoarcăs-asăvirsitofaptăprevazutadelegeapenala.JUSINRE=dreptrealJUSADPERSONAM=dreptdecreanta;Locaţiune(printrealtele):LOCATIOOPERISFACIENDI-conventiaprincareopersoanaseobligăsăexecuteolucraredeterminataîninteresulalteipersoane(exemplu:proprietariideterenuriconveneaucualtepersoanesăleconstruiascălocuinţepeterenurilelor,pecareapoileînchiriau).LUCRUMCESSANS=foloaselenerealizate;NONREFORMATOINPEJUS=nereformareaînrău-principiudedreptpenalconformcăruiainstantadejudecatănupoatecreaosituaţiemaigreapentruparteacareadeclaratapelsaurecurs.Regulanonreformatioinpejus=nusepoateagravasituatiapărţiiînpropriacaledeatac.NONBISINIDEM=nudedouăoripentruaceeasivină;NUDACOGITATIO=simplulgând;NULLUMCRIMENSINELEGE=faptanueprevazutadelegeapenala,decinueinfracţiune.NULLUMCRIMENSINELEGE,NULLAPOENASINELEGE=nuexistăinfracţiuneşinicipedeapsăfărălege-principiullegalităţiiincriminării(art.2c.p.).NULLAJUSTITIASINELEGE=nuexistăjustiţieînafaralegii-legalitateaprocesuluipenal,principiufundamentalalprocesuluipen.PENDENTECONDITIONE=cond.rezolutorienuîşiproduceefectele;PURAESTSEDSUBCONDITONERESOLVITUR=cinedatoreazăsubconditierezolutoriedatoreazăpurşisimplu;ActPERRELATIONEM=trimiterelaosursăexternă(actuluiîncauză)pentrudeterminareaconţinutuluiactuluijuridic;PROPTERINREM=reale;QUISUOJURENEMINEMLAEDIT=celcareîşiexercităundreptnupoateficonsideratcăvatămăpealtul;RATIONAMATERIAE=inraportcumateria=competenţamaterială;RATIONELOCI=înraportculocul=competenţăteritorială;RATIONEPERSONAE=înraportcupersoana=competenţăpersonală;RATIONEOFFICII=competentăfuncţională.REBUSSICNONSTANTIBUS=teoriaimpreviziunii;RESCERTA=bunuriindividuale;RESGENERA=bunurideterminategeneric.SCRITAEINREM=opozabileşiterţilor;UTSINGULI=individual;Corpusdelicti=unealtasăvîrşiriiunuidelict;Erroresfacti=eroridefapt.Erroresjuris=eroridedrept.Erroresinprocedendo=eroridedreptformalsauprocesual.Erroresjurisinprocedendo-motiveformalederecurs.Erroresinjudicendo=eroridedreptmaterialsausubstanţial.Erroresjurisinjudicendo-motivesubstanţialederecurs.Infansconceptuspronatohabetur=copilulconceputeconsideratcaavîndpersonalitatejuridicăşiînconsecinţăbeneficiazădedreptlasuccesiune.Vitiainprocedendo=(viciudeprocedură)-motivedecasareformalesaudeprocedură.Vitiainjudicendosauindecidendo-motivedecasaresubstanţialesauformale.Rationemateriaeşirationepersonae-(necompetenţă)materialăşipersonală.Nemopraesumiturmalusnisiprolectur=nimeninupoatefisocotitvinovatdacănu
 
isedovedeştevinovăţia.Nullapoenasinelege=nusepoatedispunecondamnareapentruofaptăneincriminatădelegeşinupoateexistapedeapsăfărăinfracţiune.(regula)meliorlex=(înmateriaaplicăriiîntimpalegiipenale)-dacăînintervalulcuprinsîntremom.săvîrşiriiinfracţiuniişijudecareadefinitivăaintervenitolegemaiblîaceastavafiaplicatăinculpatului.Principiulneultrapetitum=hotarireainstanteiderecursnupoatefidecîtlimitatălaintereselepecareleprezintărecurentul(instanţanujudecămaimultdecîtsecere).Principiultatumdevolutum=numaiatîtedevoluatcîtesterecurat.Juranovitcuria=judecătorulcunoaştelegea.Actoriincumbitonusprobandi=sarcinaprobeiincumbăreclamantului.Resjudicataproveritatehabetur=autoritatealucruluijudecat.Nullapraesumtiosinelege=prezumţiilelegalenupotfiextinseprinanalogie.HugoGrotius.Patruperceptefundamentale:1.Alieniabstinentia=respectareaatotceealaltuia.2.Promissorumimplemendorumobligatio=respectareaangajamentelor.3.Damniculpadatireparatio=reparareapagubelelorpricinuitealtora.4.Poeneinterhominesmeritum=pedeapsăechitabilăacelorceîncalcăac.principii.Nonbisinidem=acţiuneanupoatefijudecatădecîtosingurădată.ARGUMENTEArgumentaponderaturnonnumerantur=argumentelesecîntăresc,nusenumără.Abauctoritate(argumentum)=argumentulautorităţii,moddeargumentareprincareseinvocăînfavoareauneiafirmaţiifaptulcăeafirmaţiauneipersoanecuautoritateşiprestigiuînopiniacomunăşiimplicitînceaaoponentului.Abinvidia(argumentum)-argumentulurii,falsădemonstraţiemenită,subpretextulapărăriiadevărului,săstîrneascăuraactivăîmpotrivapăreriloraltorasausăîicompromităpeneWolff).Acontrario(argumentum)-moddeargumentareanalogicăprinconchideredelacontrariulacontrariu:dacăluiAîicorespundeA,luinon-Aeprobabilsăîiconvinănon-B.Adignorantiam(argumentum)-moddeargumentareconstîndînaceredelaadversarfiesăacceptedovadapropusă,fiesăaducăunamaibună(Loch).Ad(per)absurdum(demonstratiosaureductio)-la(prin)absurd-raţionament,argumentareprinreducerelaabsurd(saulaimposibil),caredovedeşteadevăruluneipropoziţiiprinfalsitateaevidentăauneiconsecinţerezultînddinpropoziţiacontradictorie.Reducerealaabsurde,larîndulei,unraţionamentceducelarespingereauneiaserţiuniarătîndcăeaarducelaoconsecinţăcunoscutăcafalsăsaucontrarieînsăşiipotecareseporneşte.Adjudicium(argumentum)-moddeargumentareconstîndînfolosireadovezilorscoasedinunuldintrefundamentelecunoaşteriisauprobabilităţii(Locke).EXPRESIIDIVERSEAbovo=delaînceputuri;Actionessuntsuppositorum-acţiunilesuntaleindividuluicarelesăvîrşeşte.Înscolasticăseexprimaastfelcaracteruldetotalitatesubstanţialăşiconcretăaagentuluiindividual:celcareacţioneazăesteel,caentitateintegrală,nufacultăţilesale.Aequitas=echitate(potrivire,cumpătare,dreptate).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->