Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
P. 1
2011-12 11º ano Ficha de trabalho sobre o método científico

2011-12 11º ano Ficha de trabalho sobre o método científico

Ratings: (0)|Views: 11,517|Likes:
Published by SaraRaposo

More info:

Published by: SaraRaposo on May 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

05/03/2015

 
2
GAFOB HC XZBJBKOD
2%
Bebkavc d rsbhzd fdl~bzbxawd b~zcvcexbhd eb ~âmaeb vcmsaexc+ ahcexagarsc dvfdefcaxdv gakdvögafdv gsehblcexbav rsc fbzbfxczapbl bv ~czv~cxawbv aehsxawavxbc gbkvagafbfadeavxb%
:%
Aeharsc rsbav væd bv xcvcv hcgcehahbv+ ~ckd aehsxawavld c ~ckdgbkvagafbfadeavld+ cl zckbíæd hd láxdhd facexìgafd%
6%
Fdl~bzc bv ~czv~cxawbv aehsxawavxb c gbkvagafbfadeavxb rsbexd0, bd ldhd fdld á fdefcjahd d ~dexd hc ~bzxahb hd láxdhd facexìgafd9, î fdefcíæd hbv oa~öxcvcv ds xcdzabv9, bd fzaxázad hc facexagafahbhc9, î al~dzxêefab hb aehsíæd9, î bxaxshc hd facexavxb cl zckbíæd îv vsbv xcdzabv%
8%
B~zcvcexc hsbv dj`cíócv bd aehsxawavld%
3%
B~zcvcexc hsbv dj`cíócv bd gbkvagafbfadeavld%
 
Edxb0
D rsbhzd fdl~bzbxawd+ hb ~âmaeb vcmsaexc+ gda ckbjdzbhd fdl jbvc eb vcmsaexc jajkadmzbgab0
 ,Bazcv Bklcahb c dsxzdv+
‛B Bzxc hc ^cevbz ‖
 
22° Bed“
+ : chaíæd+ Hahâfxafb Chaxdzb+ Kavjdb+ :>>?%,^chzd Mbkwæd+
‛Gakdvdgab ‖
 
^zc~bzbíæd ~bzb d cblc ebfadebk“
+ ^dzxd Chaxdzb%,B
zxamdv hd
HCG dekaec
/Hafadeâzad cvfdkbz hc Gakdvdgab! zckbfadebhdv fdl d aehsxawavld c dgbkvagafbfadeavld%
 
HC^BZXBLCEXD HC FAÀEFABVVDFABAV C OSLBEBV
 
Cvfdkb Vcfsehâzab hc ^aeocazd c ZdvbFSZVDV0 Facexìgafd,oslbeìvxafdvBed kcxawd0 :>22$:>2:
 
Gakdvdgab
Vsjhc~bzxblcexd Fszzafskbz hcakdvdgab+ ^vafdkdmab c Vdfadkdmab
Xclb0 D láxdhd facexìgafd%22° Bed
 

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
magic22 liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Liliana Neves liked this
Manuela João liked this
Luísa Maria liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->