Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Keratan Akhbar 14 Mei Isnin

Keratan Akhbar 14 Mei Isnin

Ratings:
(0)
|Views: 108|Likes:
Published by sektakhbarsgor

More info:

Published by: sektakhbarsgor on May 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2012

pdf

text

original

 
KERATANAKHBAR14MEl2012(ISNIN)BERITAHARlAN
MBSelangordigesaulasisuimejaksilucahPendudkljokbantahKhalidLimsediakeluarjikaMeAgagalJalan
rosak
tidakdibaikiPemilikkesalrumahterbiartujuh
tahun
Projekpeumahanterbengkalai,pembelitanggungkesusahanPendatangjadikansurautempatsembunyiAquavillakediamanmewahditengahkesibukankotaPBTberdepankekangankewangangagalselenggarakemudahanMPSJkomited
beri
khidmatterbaik-
2mukasurat
MPKjuarabolingPSTSesaktiadaparkerpuncapasarlengang-
2mukasurat
Jamuseleradalamgelap-
2mukasurat
UTUSANMALAYSIA
100pendudukIjoktuntutjanjiKhalidIbrahimMBSAbukapermitbazarRamadhan
THESTAR
IslamicCitysettotakeshapeinShahAlamDupedintoprayingforfogging
NEWSTRAITSTIMES
DemosbyfolkinSelangor,PenangStatestand,PerkasatellsKhalidLocalCouncil'sproceduresneedoverhaul
THESUN
TiadaBerita
HARlANMETRO
TiadaSerita
KOSMO
LZSperuntukRM400jutabantufakirmiskinRakuspuncaekologimusnah
SINARHARlAN
SelangorsiapawalMansuhsebelumPRU13-
2mukasurat
'Janganambilpadangkami'-
2mukasurat
Pembelirumahhilangsabar-
2mukasurat
MPKcecah122tahun,inginteruscemerlangPerjuanganbeliadipolitikkan-
2mukasurat
Mampubuatperubahanpolitik-
2mukasurat
RM100,OOObangunkanindustripelanconganKilangperabot,kuburcerobohjalanLaporSPRMisubunting
SekretariatAkhbarKerajaanNegeriSelangor,Tingkat4,BangunanSSAAS,40000ShahAlamTelefon:03-55447457/7459,Faks:03-55135068
MIS
1
2
3
4
56
7
8
910-111213-14
15-16
17
18
192021222324
25
26
27-2829-3032-333435-3637
38
3940
 
BERITAHARlAN
m/s:_I_
TARIKH:
1
It
MAY2012
MBSelangordigesaulasisuimejaksilucah
K
UALALUMPUR:PERKA-SAmendesakMenteriBe-sarSelangor,'TanSriAbdulKhalidIbrahimsupayamenya-~ak~np~ndiriannyaberhubung
ISU.
imej
ru:silucahseorangle-labyangdikatakanmiripTim-balanPresidenPKR,MohamedAzminAli..KetuaPenerangannyaRus-l~Kassim,berkataAbdulKha-lidsebagaipernimpinutamakerajaannegeriwajibmenya-takantindakanyangsepatut-nyadiambilterhadapEXCOdanAhliDewanUndanganNe-gerl(~DUN)pembangkangne-
gen
ituyangterbabitdalamapa-apaskandalyangboleh
i,;'i
mempertikaikewibawaannya
,i'
"PE~KASAmahutahuap~-
ii'
kahtmdakanakandiambil;?le~Abdu!Khalidberhubung
i
ISUlUI...,
apakahAbdulKhalid~akanterusmembisudanme-
fi.
ngamalkansikap'beratsebe-;,lah'dalamperkaraitu,"kata-
i,
nyadalamsatukenyataandi
SlUI,
semalam.
!'.
Duaminggulalu,KetuaWa-'~nitaPKR,ZuraidaKamarudin
y
membidasAbdulKhalidyanghanyatersenvumdenganjawa-pan'tiadakomen'kepadame-diayangbertanyaisuimejaksilucahitu.Zuraidaberkata,keenggananAbdulKhalidmengulasisuitubukansajamemberiimplikasiburukterhadapAzminmalahbolehdisalahanggapoiehme-diadanmasyarakat.
t"I~
q
SekretariatAkhbarKerajaanNegeriSelangor,Tingkat
'4,
BangunanSSAAS,40000,ShahAlamTelefon:
03-55447457/7459,
Faks:
03-5513
5068
 
BERITAHARlAN
m/s:
1
TARIKH:
14
j.'\t\'{
2012
PendudukIjokbantahKhalid
DemonstrasisecaraamankecewaMB
gaga!
jagakebajikanpengundi
OlehHamidKarim
K
UALASELANGOR:Lebih200pendudukdiKampungBaruIjok,
di
sini,semalam,ber-demonstrasisecaraamanke-ranakecewadenganpentad-biranMenteriBesar,TanSriAbdulKhalidIbrahimyang
I
gagalmenjagakebajikanme-reka.Demonstrasidiketuai
Pe-
nyelarasDewanUndanganNegeri(DUN)Ijok,KPar-thibandanbeberapaketuapertubuhanbukankerajaan(NGO)ituturutmendesakAbdulKhalidsegerameng-hentikansebuahprojekpem-binaanperumahanyangkinididakwamencerobohkawa-sanlapangyangdiwartakansejak
2007.
Pendudukyangmembawapelbagaisepandukmenyata-kanperasaantidakpuashati,kesalpembinaanprojekpe-rumahanitubukansajame-nyebabkanmerekakehila-nganpadangawam,malahturutmenjejaskankeluasansebuahkuiltidakjauhdarisitu.Merekaturutmemperti-kaikankewibawaanAbdulKhalidyangjugaAhliDewanUndanganNegeri(ADUN)ljokkeranadidakwasukarditemuidanjarangturunkekawasanberkenaanuntukmendengarmasalah
pengun-
dL
Parthibanberkata,pada
2007
kerajaannegeri
pimpi-
nanBarisanNasional
(BN)
sudahmengarahkanMajlisDaerahKualaSelangor(MDKS)agarmenghentikanprojekitudanmemperun-tukkantanahseluas0.8hek-
tar
sebagaikawasanlapanguntukkegunaanorangra-
mal.
"Sebaikpakatanpembang-kangmengambilalihpeme-rintahan,keadaanberubahapabilaprojekituditeruskandanpadangawammenjadimangsa."Sebuahkuilyangdldirl-kanberdekatanjugaterjejasberikutanpembangunanitu,"katanya.
Beliau
berkata,Abdul
Kha-
lidsepatutnyapekadantidak
boleh
membelakangkan
ke-
pentinganramaiterutamaapabilapadangawamdanpondokrehatpenduduktu-rutmenjadimangsa.Pendudukyangmengada-kandemonstrasisecaraamanbermulajam
10
pagiituturutmendakwatinda-kanpemajumeletakkan
se-
kepingnotissupayapendu-dukmengosongkanpondokrehatyangdibinasejak
ber-
puluhtahunlalusebagaiper-buatantidakbertanggungia-wab.PengerusiKelabWargatuaIjok,TanLinTick,65,ber-katanotisberkenaantidakdipamerkansecarawajarse-baliknyadiletakkandipon-dokmerekaberehattanpamengambilkirapandanganpenduduksetempat.
SEBAHAGIANpendudukKampungBaruIjokdiketuaiKParthiban(palingkananlmengadakandemonstrasimemintaAbdulKhalidmengekalkanpadang
awam
itv.C;}O
SekretariatAkhbarKerajaanNegeriSelangor,Tingkat
'4,
BangunanSSAAS,40000,ShahAlamTelefon:03-55447457/7459,Faks:03-55135068

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->