Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Notiuni Generale Alea Contractele de Vanzare

Notiuni Generale Alea Contractele de Vanzare

Ratings: (0)|Views: 95 |Likes:
Published by Calinoiu Adriana

More info:

Published by: Calinoiu Adriana on May 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2012

pdf

text

original

 
Notiuni generale alea contractele de
vanzare – cumparare
Odata cu dezvoltarea si diversificarea productiei, si pe cale de consecinta a cresterii volumuluischimburilor si a varietatii lor, s-a impus necesitatea unui obiect unic ca masura a valorii siobiect de schimb-
banul
.
Odata cu aparitia banului a aparut si vanzarea, care consta in schimbul unui obiectcontra unui pret stabilit in bani. Vanzatorul va instraina bunul, iar cumparatorul va platipretul.
Vanzarea – cumpararea devine cel mai raspandit si uzual contract pentru satisfacerea nevoilor economice alea omului. Codul civil consacra cumpararii peste 100 de articole ( art. 1650-1762).Vanzarea-cumpararea isi are originea in schimb/troc.
Definitia vanzariiContractul prin care vanzatorul transmite sau, dupa caz, se obliga sa transmitacumparatorului preprietatea unui bun in schimbul unui pret pe care cumparatorul seobliga sa-l plateasca. Poate fi, de asemenea , transmis prin vanzare un dezmembramant aldreptului de proprietate sau orice alt drept.
Prin acest contract se pot transmite si alte drepturi reale, cum ar fi nuda proprietate, superficia ,demembraminte alea dreptului de proprietate sau orice alr drept. Pot fi de asemenea vandutedrepturile de autor sau de inventator, si chiar drepturile asupra unei universalitati care contineatat drepturi, cat si datorii.
Vanzarea este deci contractul civil in temeiul caruia opereaza transmiterea dreptului deproprietate sau a unui alt drep, real ori de creanta, de la vanzator la cumparator, cu ,,obligatia pt cel mai din urma de a plati primul o suma de bani drept pret”.Caractere juridiceVanzarea-cumpararea este un cintract sinalagmatic, cu titlu oneros, comutativ,consensual si translativ de proprietate.
1.
contract sinalagmatic
– da nastere la obligatii reciproce intre partile contractate
.
2.
contract cu titlu oneos
 – fiecare parte urmarind primirea unui echivalent in schimbul prestatiei sala. Vanzatorul urmareste primirea pretului iar cumparatorul primirea proprietatii bunului3.
contract consensual -
se incheie prin simplul acord de vointa al partilor 4.
contract comutativ – 
existenta si intinderea obligatiilor reciproce sunt stabilite sicunoscute de fiecare dintre parti in momentul incheierii contractului si nu drepind de uneveniment viitor si incert.5.
contract consensual contract de proprietate – 
se produce din momentul realizariiacorudlui de vointa.
In lipsa de stipulatie contrara, cat timp bunul nu este predat, riscul contractului ramanein sarcina debitorului obligatiei de predare, chiar daca proprietatea a fost trasnferatadobanditorului. In cazul pierii fortuite a bunului, debitorul obligatiei de predare, pierdedreptul la contraprestatie, iar daca a primit-o este obligat sa o restituie.Prin exceptie, transferul imediat al dreptului de proprietate si al riscurilor nu opereaza inurmatoarelor situatii:a)cand obiectul contractului este un drept real asupra unui imobil tabularb)cand vanzatorul nu este proprietarul bunului in momentul incheierii contractului,ci vinde bunul altuiac)cand obiectul contractului nu este un bun individual determinat , ci un bun de gen ,care trebuie individualizat ulteriord)in cazul vanzarii bunurilor viitoaree) in cazul cumpararii marfurilor intr- o unitate de autoserviref)In cazul vanzarii cu plata pretului in rate si rezerva proprietatii.
 
Obiectul contractuluiContractul de vanzare-cumparare este un contract sinalagmatic perfect, care da nastere laobligatii reciproce si interdependente in sarcina celor doua parti, vanzatorul sicumparatorul, inca din momentul incheierii lui.Obiectul obligatiei este prestatia la care se angajeaza debitorul.Sub sanctiunea nulitatii absolute, el trebuie sa fie determinat sau cel putin determinabil silicit. Obligatiile vanzatorului au ca obiect bunul vandut, iar obligatia cumparatorului areca obiect pretul bunului cumparat.
Pentru ca un contract de vanzare-cump sa fie considerat valabil incheiat, este necesat ca obiectulcontractului sa existe si sa se indeplineasca conditiile cerute de lege.
Obligatiile vanzatorului
Vanzatorul are 3 obligatii principale:
1.sa transmita proprietatea bunului sau, dupa caz, dreptul vandut2.sa predea bunul3.sa il garanteze pe cumparatorul contra evictiunii si viciilor bunului.
Cand predarea se face ulterior transferului dreptului de proprietate, vanzatorul mai are
obligatiade conservare a bunului pana la predare.Obligatiile cumparatoruluiCodul civil stabileste in sarcina cumparatorului urmatoarele obligatii:1.sa preia bunul vandut2.sa plateasca pretul vanzarii3. sa suporte cheltuielile vanzarii.Nulitatea contractului de vanz-cumpOrice contract , deci si contractual de vanz-cump , incheiat cu incalcarea conditiilorcerute de lege pentru incheierea sa valabila este supus nulitatii, daca prin lege nu seprevede alta sanctiune. Nulitatea poate fi absoluta sau relativa. Daca prin lege nu seprevede, altfel nulitatea contractului poate fi considerata sau declarata prin acordulpartilor. Orice contraventie sau clauza contrara este considerata nescrisa.Notiunea contractului de
locatiune
Locatiunea este contractul prin care o perte numita locator se obliga sa asigure celeilalteparti, anumite locatar, folosinta unui bun pentru o anumita perioada , in schimbul unuipret denumit chirie.O sistematizare a locatiunilor in functie de obiect este facuta in articolul 1778 alin.(1)C.civ.Locatiunea bunurilor imobile si aceea a bunurilor mobile se numeste inchiriere. Iarlocatiunea bunurilor agricole poarta denumirea de arendare. Spre deosebire de uzufruct ,care creeaza uzufructuarului un drept real de folosinta, dezmembramant al dreptului deproprietate , locatiunea creeaza locatarului doar un drept de creanta la folodinta lucrului.Caractere juridice
Contractul de locatiune de lucruri este un contract:
1.sinalagmatic2.cu titlu oneros3.comutativ4.consensual
5.
cu executare succesiva – 
in acceptiunea de durata fiind de esenta locatiunii6.
creator de raporturi obligationale – 
un contract translativ sau constituiv de drepturireale cum este contractul prin care se creeaza un drept de uzufruct, de uz ori habitatie.
 
Obiectul contractuluiObiectul contractului de locatiune il constituie bunul inchiriat si respectiv chiria.A.Toate bunurile atat mobile cat si imobile pot face obiectul locatiunii daca dintr-oprevedere legata sau din natura lor rezulta contrariul.Bunul inchiriat poate fi bun mobil/ imobil , corporal/incorporal, idividual determinat,neconsumptibil prin folosinta conform destinatiei sale, existent la data incheieriicontractului sau in viitorB.Chiria este pretul pe care locatarul il plateste in schimbul folosinte lucrului.Chiria poate consta intr-o suma de bani sau in orice alte bunuri sau prestatii . Dispozitiieprivitoare la stabilirea pretului vanzarii sau aplicabile , prin analogie si chirie.Chiria trebuie sa fie reala , sincera si serioasa. Chiria este fixata de regula in bani.Obligatiile locatoruluiLocatorul este tinut, potrivit art. 1786 C.civ., chiar fara vreo stipulatie expresa incontract:1.sa predea locatarului bunul dat in locatiune2.sa mentina bunul in stare corespunzatoare de folosinta pe tata durata locatiunii3.sa asigure loctarului linistinta si utila folosinta a bunurilui pe tot timpul locatiuniiObligatiile locataruluiLocatarul are urm obligatii :1.sa ia in primire bunul dat in locatiune2.sa plateasca chiria in cuantumul si la termenul stabilite prin contract3.sa foloseasca bunul cu prudenta si diligenta4.sa restituie bunul la incetarea, din orice cauza, a contractului de locatiune.Incetarea contractului de locatiuneContractul de locatiune poate inceta prin : acordul de vointa al partilor , denuntareaunilaterala , expirarea termenului, rezilierea contractului pentru neexecutare,imposibilitatea folosirii lucrului, desfiintarea titlului locatorului si , uneori , prinintrainarea intre vii a lucrului dat in locatiune.
Moartea locatorului , sau a locatarului, nu atrage automat incetarea contractului, intrucatdrepturile si obligatiile partilor se ransmit mostenitorilor.
Contractul este rezultatul unui acord de voinya al partilor deci si incetarea lui trebuie safie rezultatul unui acord de vointa al partilor.Notiuni generale ale
donatiei
Liberalitatea este actul juridic prin care o persoana dispune cu titlu gratuit de bunurilesale, in tot sau in parte, in favoarea unei alte persoane. Nu se poat face liberalitati decatprin dinatie sau prin legat cuprins in testament. Donatia este contractul prin care , cuintentia de a gratifica , o parte, numita donator, dispune in mod irevocabil de un bun infavoarea celeilate parti, numite donatar.Caractere juridiceDonatia este un contract unilateral, solemn, cu titlu gratuit, irevocabil, translativ deproprietate.a)donatia este un contract unilateral si nu un act unilateralb)donatia este in contract solemnc)donatia este un contract translativ de proprietated) donatia este un contract irevocabilDonatia se incheie prin inscris autentic, sub actiunea nilitatii absolute ( art 1011 alin 1C.civ )Forma autentica este prevazuta ca o masura de protectie a vointei liberale a donatorului.Obiectul

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->