Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Khảo sát vi điều khiển PIC16F877A

Khảo sát vi điều khiển PIC16F877A

Ratings: (0)|Views: 201 |Likes:
Published by vanduongak90

More info:

Published by: vanduongak90 on May 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2014

pdf

text

original

 
Vi điều khiển PIC16F877A Đại học kỹ thuật công nghiệpTN 
2.1
 Khả o sát vi điều khiể n PIC16F877A 2.2.1 Sơ đồchân củ a vi điều khiền PIC16F877A
 Hình 2.6 Sơ đồchân của vi điều khiển PIC16F877A
2.2.2 Một sốthông sốvềvi điều khiể n PIC16F877A
Đây làvi điều khiển thuộc họhọPIC16Fxxx với tậ p lệnh gồm 35 lệnh cóđọdài 14 bit. Mỗi lệnh đều được thực thi trong một chu kỳxung clock. Tốc độhoạt động tối đa cho phé p là20MHz với chu kỳlệnh là200ns. Bộnhớchương trình là8K x 14  bit, bộnhớdữliệu là368x8 byte RAM vàbộnhớdữliệu EEPROM với dung lượng 256x8 byte. SốPORT I/O là5 với 33 pin I/O [3]. Các đặc tính ngoại vi bao gồm các khối chức năng sau: Timer0 : Bộđếm 8 bit với bộchia tần 8 bit. Timer1 : Bộđếm 16 bit với bộchia tần số, cóthểthực hiện chức năng đếm dựa vào xung clock ngoại vi ngay khi vi điều khiển hoạt động ởchếđộsleep. Timer2 : Bộđếm 8 bit với bộchia tần số, bộpostcaler. Hai bộCapture/ so sánh/ điều chếđộrộng xung. Các chuẩn giao tiế p nối tiế p SSP ( synchronous Serial Port ), SPI vàI2C. Chuẩn giao tiế p nối tiế p USART với 9 bit địa chỉ.
 By: Trương Văn Dương  K44DVT02
1
 
Vi điều khiển PIC16F877A Đại học kỹ thuật công nghiệpTN 
Cổng giao tiế p song song PSP ( Parallel Slave Port )với các chân điều khiển RD,WR, CS ởbên ngoài.Các đặc tính Analog : -8 kênh chuyển đổi ADC 10bit.-Hai bộso sánhBên cạnh đólàmột vài đặc tính khác của vi điều khiển như : -Bộnhớflash với khảnăng ghi/xóa được 100.000 lần. -BộnhớEEPROM với khảnăng ghi/xóa được 1000.000 lần. -Dữliệu bộnhớEEPROM cóthểlưu trữtrên 40 năm. -Khảnăng tựnạ p chương trình với khảnăng điều khiển của phần mềm. -Nạ p được chương trình ngay trên mạch điện ICSP ( In Circuit SeRial Programming ) thông qua 2 chân.
-
Watchdog timer với bộgiao động trong. -Chức năng bảo mật chương trình. -ChếđộSleep-Cóthểhoạt động với nhiều dạng Oscillator khác nhau.
2.2.3 Sơ đồkhối củ a vi điều khiể n PIC16F877A
Sơ đồkhối của PIC16F877A như hình dưới [4]:
 By: Trương Văn Dương  K44DVT02
2
 
Vi điều khiển PIC16F877A Đại học kỹ thuật công nghiệpTN 
 Hình 2.7 Sơ đồkhối của PIC16F877A
2.2.4 Tổ chức bộnhớ
Cấu trúc bộnhớcủa vi điều khiển PIC16F877A gồm cóbộnhớchương trình (Program memory ) vàbộnhớdữliệu ( Data memory).
2.2.4.1
 Bộnhớchương trình ( program memory)
Bộnhớchương trình của vi điều khiển PIC16F877A làbộnhớflash, dung lượng  bộnhớlà8K word ( 1word = 14 bit ) vàđược phân thành nhiều trang ( từpage0 đến  page3). Như vậy bộnhớchương trình cókhảnăng chứa được 8*1024 = 8192 lệnh ( vìmỗi lệnh sau khi mãhóa códung lượng 1 word = 14 bit [3]. Đểmãhóa được địa chỉcủa 8K bộnhớchương trình thìbộđếm chương trình  phải códung lượng là13 bit ( PC<12:0>).
 By: Trương Văn Dương  K44DVT02
3

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 thousand reads
1 hundred reads
Moon Cake liked this
Đông Tà liked this
thaihe liked this
Duc-Thinh Nguyen liked this
Vương Đặng liked this
Le Van Qui liked this
sorry0761 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->