Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Andrejev, Leonid - Juda Iskariotski

Andrejev, Leonid - Juda Iskariotski

Ratings: (0)|Views: 396|Likes:
Published by Lajqi Charlie

More info:

Published by: Lajqi Charlie on May 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2014

pdf

text

original

 
I
lsusaHristasumnogoputaupozoravalidajeJudaiz Kariota-covekkojiuzivavrlo10sugledidagasetreba cuvati.NekioducenikakojisubivaliuJudejidobrosuga isamiznali,drugisumnogo0njemuslusaliodIjudi,inije bilonikogakobimogao0njemudakazedobrurec.lake sugaosudivalidobri,govorecikakojeJudakoristoljubiv, podmukao,sklonneiskrenostiilazi,osudivalisugailosi kadbiihpitalizaJudu,
i
tobigagrdilinajnepostednijim recirna."Onnasstalnozavada-govorilibipljujucis negodovanjem-stalnomisli0necernsvome,iukucu ulazitihokaoskorpion,aizlaziiznje
bucno,I
lopoviimajuprijatelje,ipljackasiimajudrugove,ilazoviimaju zenekojirnagovoreistinu,aJudasesmejelopovimakaoi postenima,iakosamkrademajstorski,apospoljasnjosti jeruznijiodsvihziteljaJudeje.Ne,tajridiJudaizKariota nijenas"-govorilibizli,izazivajucitimecudenje dobrih,zakojenijebilovelikerazlikeizmedunjegaisvih ostalihporocnihIjudiJudeje. DaljesepricalokakojeJudaodavnonapustiosvoju zenuikakoonazivinesrecnaigladna,trudeciseuzaludno daizonatrikamenastocineJudinposediscedihlebdabi seprehranila.Aonsamvecgodinamabesmislenobazapo svetu,istizaojecakdojednogmora,idodrugogmora kojejejosdalje;isvudalaze,cerise,budnovrebanesto svojimlopovskimokom;iodjednomnenadnoodlazi, ostavljajuciizasebeneprijatnostiizavadu-radoznao, lukavizaokaojednookizloduh.Decenijeimao,itoje samopotvrdivalodajeJudaloscovekidaBognezeli potomstvaodJude.. Nikooducenikanijeopaziokadaseprviputpojavio poredHristatajridiiruzniJudejac;alionjevecodavno isaoupornozanjima,upadaoimurazgovore,ukazivao sitneusluge,klanjaose,smesioiulagivaose.
I
casje
h
Juda
Iskariotski
81
 
izgledaosasvimobican,zavaravajuciumoranpogled,acas jeodjednomupadaouociiuusi,razdrazujuciihkao nestokrajnjeruzno,lazljivoimrsko.Tadabigastrogim ocimagoniliodsebe,ionbizaizvesnovremenestajaonegdeuputu-a'zatimbiseponovoneprimetno pojavljivao,usluzan,ulizickiiprevejankaojednooki davo,1nijebilosumnjezanekeoducenikadaseu njegovojzeljidasepribliziIsusukrilanekatajnanamera, nekipodliilukaviracun. AliIsusneposlusanjihovesavete;donjegovasluha nedopirasenjihovprorocanskiglas.Sonimduhomsvetle protivrecnostikojigajenezadrzivoguraopremaodbace- nimainevoljenima,onjeodlucnoprihvatioJudui ukljuciogaukrugizabranih.Ucenicisuseuzbudivalii uzdrzanoroptali,aonjesedeotiho,licemprema zalazecemsuncu,izamisljerioslusaomozdanjih,arnozda inestodrugo.Vecdesetdananijebilovetra,istalnoje ostajaoisti,nekrecuciseinemenjajucise,prozracni vazduh,pazljivi.osetljiv.1cinilosekaodajeusvojoj prozracnojdubinicuvaosveonostosutihdanavikalii pevaliljudi,zivotinjeiptice-cuvaosuze,placiveselu pesmu,molitvuikletve;iodtihstaklenih,otvrdlihglasova postajaojetakotezak,uznernirijuci,gustozasicennevid- Ijivimzivotom.1josjednomjezalazilosunce.Uobliku teskouzareneloptevaljalosenanize,zazarujucinebo;i svenazemljistobeseokrenutopremanjemu:opaljeno Isusovolice,zidovikucailiscedrveca-svejepokorno odrazavalonasebitudalekuistrasnuzamisljenusvetlost. Belizidsadavecvisenebesebeo,ineostabeocrveni gradnacrvenombrdu. 1evostizeJuda. Dodeklanjajuciseduboko,savijajucileda,opreznoi plasljivoisturajucinapredsvojuruznu,kvrgavuglavu- basonakavkaostosugapredstavljalionistosuga poznavali.Biojesuvonjav,visokarasta,gotovokaoiIsus kojiselakopovijaoiznavikedamisliuhoduikojijezato izgledaonizinostojeste;inaizgledjebiodostasnazan, alisezbognecegpretvaraodajeslabacakibolesljiv,iglas mubesepromenljiv:casmuzevanisnazan,
Cl,
caskrestav kaoustarezenekojagrdirnuza,neugodnopiskavi neprijatanzasluh;icestosudobijalivoljudaJudinereci
82
istisnuizsvojihusiju,kaognjile,neprijatnebodlje.Kratka ~ridakosanijeskrivalacudanineobicanobliknjegove lobanje:kaorasecenaodpotiljkadvostrukimudarom macaiponovosastavljenaupadljivosedelilanacetiridela iulivalanepoverenje,cakinernir:stakvomlobanjomne mozebititisineisloge,stakvomlobanjomuveksecuju glasovikrvavihibespostednihbitaka.Istosetakodvojiloi Judinolice:jednanjegovastrana,scrnim,ostroispituju- cirnokom,bilajeziva,pornicna,iradosesazimala pretvarajuciseumnogobrojnekrivebore.Nadrugojpak nijebilobora,ibilajeumrtvljeno-glatka,spljostenai ~kocef.la;imadajepovelicinibilaistakaoiprva, izgledalajeogromnazbogsirokootvorenog,slepogoka. Pokrivenobelicastommrenomonosenijesklapaloni danj.uninocu,ijednakojedocekivaloisvetlostitamu;no dalizatostojeuporedosnjimbiozivilukavdrug,nijee verovalounjegovopotpunoslepilo.Kadbiunastupu snebivljivostiiliuzbudenjaJudazatvaraosvojezivookoi klimaoglavom,onodrugobiseklimalozajednos pokretimaglaveicutljivobigledalo.CakiIjudisasvim lisenipronicljivostijasnosuuvidaligledajucinaIskariota datakavcovek,nemozedonetidobra,aIsusgaje priblizioicakjeporedsebe
r-r--:
poredsebejesmestio Judu. GadljivoseodrnaceJovan,voljeniucenik,isviostali jersuvolelisvogaucitelja,sneodobravanjemoborise pogled.AJudasede-ivrteciglavomdesno-Ievo, tanusnimglasompocesezalitinabolesti:tekakonocu osecaugrudimabolove,tekakoseiduciuzbrdotesko zaduva,akadstojinarubuprovalijeosecavrtoglavicui jedvaseuzdrzavaodglupezeljedasebacidole.1stasve nijebezboznoizmisljao,kaodaneshvatasedabolestine nailazenacovekaslucajno,negoseradajuiznesaglasnosti njegovihpostupakasazavetimaPredvecnoga.Trljaoje prsasirokirrrdlanomicakjepritvornokasljaotajJudaiz Kariota,doksusviostalicutali,oborenihpogleda. Negledajucinaucitelja,JovantihoupitaSimona Petra,svogprijatelja: -Tebinijedosadilaovalaz?Janemoguvisedaje podnosimiidemodavde. PetarpogledaIsusa,sretenjegovpogledibrzo ustade.
6"
83
 
Pricekaj-receprijatelju. PogledajosjednomIsusa,pabrzo,poputkamena otrgnutaodplanine,kretepremaJudiIskariotskomirece muglasno,saotvorenomijasnomljubaznoscu: -Eto,itisisnama,Juda! Ljubaznogapotapsaporamenu,popog~blj.enim ledimai,negledajuciucitelja,aliosecajucinasebinJego~ pogled,odlucnododadesvojimsnaznimglasomkoji rasterujesveprigovorekaostovodapotiskujevazduh..••. -Nesmetastoimastakoruznolice:unasernreze upadajujosgorerugobe,akadihjedesonebas
i
esuono najukusnije.Inijedatonama,ribarimanasegGospoda, daizbacujemoulovsamozatostoribaimabodljeistoje jednooka.lasamjednomuTiruvideopolipakogasu uhvatilitarnosnjiribari,itolikosamseuplasiodahtedoh pobeci.Aoniismejasemene,ribaraizTiberijade,i dadosernidajedemmesaodpolipa,ijazatrazihjosjer besevrloukusno.Secasse,ucitelju,pricaosarnti
0
tomei tisisetakodesmejao.Atisi,Juda,naliknapolipa- samojednomsvojompolovinom. Igrohotomsenasmeja,zadovoljansvojomsalorn. KadjePetarnestogovorio,njegovesurecizvucaletako tvrdokaodaihjeprikivaoekserima.KadsePetarkretao ilinestoradio,stvaraojebukukojasedalekocula.i izazivaojeodzivcakinajtisihstvari:kameni.pod
je
tutnjaopodnjegovimnogama,vratasusetresla
I
Iupala, pai'amvazduhjeodnj~gaplaslji~opod!htav~~ih.ucao. Uplaninskimklancima
njegov
gI~sJe.~u~horditiodJe~,a uranimjutrima,najezeru,kadbilovilinbu,okruglobie kotrljaoprekosanjiveiblestavevodeiprisiljavaobiprve plasljivesuncanezrakedasesmese.Iverovatnosuzato onivoleliPetra:nasvimostalimlicimajosbipocivala senkanoci,anjegovakrupnaglavaisirokoobnaze.ne grudiislobodnozabacenerukevecsuplamteliurumenilu zore. Petrovereci,ocevidnoodobreneoduciteljevestrane, rasterasetegobnoraspolozenjeokupljenih.Alineke,koji sutakodeimaliprilikedabudunamoru
i
davidepolipa, zbunilajenjegovazastrasujucaslikakojujePetartako lakomislenopoistovetiosaizgledomnovogucenika,Izido- seimpredoci:ogromneoci,desetakpozudnihpipaka,
84
laznimir-icap!~obuhvatioje,oblio,smrskaoiisisao, nijednomnetrepnuvsiogromnirnocima.Stajeto?Ali Isuscuti,Isussesrnesiiispodoka,sprijateljskim podsmehomposmatraPetrakojijenastaviodavatreno prica
0
polipu-ijedanzadrugimprilazahuJudi zbunjeniucenici,Ijubaznogaoslovljavahu,aliodlazahu brzoisnelagodnoscu,. IsamoJovanZavedejevupornocutase,aToma ocevidnonemogasedaseodlucibilostadakaze, razrnisljajuci
0
ovomstosedesilo.Onpazljivoposmatrase .HristaiJudukojisedahuzajedno,itacudnablizina bozanskelepoteinakazneruznoce,covekakrotkapogle- daipolipaogrornnih,nepornicnih,posuknulo-pozudnih ocijupritikivasenjegovurnkaonerazresivazagonetka. Onjesnapregnutoscumrstiovojeotvoreno,glatkocelo, zmirkaomislecidacetakovidetibolje,alipostizaoje samotociaseuJudemaltenezaistapojavljivahuosam nogukoje
se
nemirnomrdahu.Alitonebesetacno.Toma toshvataseinastavljaseupornodagleda. AJudasepolakoohrabrivase:ispravljaseruke savijeneulaktovima,opustasemisicekojidrzahuu napregnutostinjegovevilice,iopreznopocedaizlaze svctlostisvojucvoravuglavu.Onairanijebesesvimapred ocima,aliJudiizgledasedajeonaduboko
j'
nepronicIjivo skrivenaodtudihocijunekomnevidljivorn,aligustomi komplikovanomkoprenom.Ievosada,kaodaizlaziiz jame,
0
ecaojenasvetlostisvojucudnulobanju,zatirnoci -malozastade-iondaodlucnootkricelosvojelice. Nistasenedesi.Petarjenekudotisao;Isusjezarnisljen sedeo,oslonivsigIavunaruku,ilaganornahaopocrnelom nogorn;ucenicisurazgovarali,isamogajeTornapazljivo iozbiljnoposmatraopoputsavesnogkrojacakojiuzirna meru.Judaseosmehnu-Tomaneodgovorina
0
.meh, ali,ocito,primiitajosrnehuracunkaoisveostalo,i natavidagaposmatra.Alinestoneprijatnouznemiravase levustranuJudinaIica-ionseokrenu:izmracnogugla posrnatrasegahladnimilepimocirnaJovan,lep,cist,bezi- jednemrljenasnezno-belojsavesti.Iiducikaoisvisto idu,aliosecajucisekaodasevucepozernljipoput kaznjenogpsa,JudaprideJovanuirece: -Zastoticutis,Jovane?TvojerecisukaozIatne

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->