Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
P. 1
Memoria de Calculo de Estructuras

Memoria de Calculo de Estructuras

Ratings: (0)|Views: 157|Likes:

More info:

Categories:Types, Research
Published by: WILBER CUTIMBO CHOQUE on May 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

08/08/2013

 
‚‟RKNGE^TR[NNAÞE DK AECRHK^TR[NT[RH DKJ NGOKDGR VGV[JHR NJ[B DKOHDRK^ ^HETH NKNAJAH KE KJ H^KETHOAKETG M[OHEG OHRA^NHJ EAKTG „ VRGSAENAH DK OHRA^NHJ EAKTG „ RKLAGE OGX[KL[H‟ 
OKOGRAH DK NÈJN[JG DK K^TR[NT[RH^ 
8%/EGOBRK DKJ VRGQKNTG%
Rknge~tr{nnaþe dk jh Aecrhk~tr{nt{rh k Aovjkokethnaþe dkj ngokdgr Vgv{jhr dkj nj{b dk Ohdrk~ ^heth Nknajah ke kj da~tratg dk Ogx{kl{h* Vrgsaenah dkOhra~nhj Eaktg* Dkvhrthoketg q Rklaþe dk Ogx{kl{h%Dkj Vrgqkntg0Nge~th dk hobaketk~ bè~ang~* ngog
Ngokdgr 
^^MM Dhoh~'Shrgek~
Ngnaeh
 Hjohnáe
VhtagJh~ k~tr{nt{rh~ mhe ~adg da~køhdh~ vhrh rk~a~tar tgdh~ jh~ nhrlh~ h jh~ x{k ~kkengetrhrèe ~goktadh~ ke ~{ sadh ðtaj ngog ~ge0 nhrlh~ vgr kckntg~ dklrhskdhd* nhrlh~ vgr kckntg~ ~oang~% Kj da~g dk jg~ kjkoketg~k~tr{nt{rhjk~ dk ngenrktg hrohdg ~k mh rkhjaphdg okdahetk kj oátgdg h jhrgt{rh dk jh egroh táneanh K/636 dk Ngenrktg Hrohdg* kj da~køg~ dk jg~o{rg~ dk jhdrajjg mhe ~adg dk~hrrgjjhdg~ ke bh~k h jh Egroh táneanh dk Hjbhøajkrïh K/6<6* hdkoè~ mh ~adg kovjkhdg ngog rkckrkenah kj nþdalg dkkdacanhnagek~ egrtkhokranheg HNA/>86/1;%
2%/NGENKVNAGE K^TR[NT[RHJ%2%8 Ngenkvnaþe k~tr{nt{rhj/ 
 
 
‚‟RKNGE^TR[NNAÞE DK AECRHK^TR[NT[RH DKJ NGOKDGR VGV[JHR NJ[B DKOHDRK^ ^HETH NKNAJAH KE KJ H^KETHOAKETG M[OHEG OHRA^NHJ EAKTG „ VRGSAENAH DK OHRA^NHJ EAKTG „ RKLAGE OGX[KL[H‟ 
Kj ~a~tkoh k~tr{nt{rhj vjhetkhdg k~ dk hjbhøajkrïh ngecaehdh okdahetkngj{oeh~ q salh~%ke hobh~ darknnagek~ qh x{k vrk~keth {eh dke~adhd dko{rg~ ~aoajhr ke hobh~ darknnagek~%Jh jg~h hjalkrhdh vjhetkhdh k~ dk 6%26o%Jh jg~h ohnaph vjhetkhdh k~ dk 6%26o%Jh naokethnaþe vrgqknthdh k~ dk phvhth~ ngeknthdh~ vgr okdag dk salh~ dknaokethnaþe* nge jh caehjadhd dk da~trab{ar jg~ k~c{krpg~ jgnhjk~ ke jg~ o{rg~ dkngrtk h tgdh jh naokethnaþe% H~ï ngog ngetrgjhr vg~abjk~ h~kethoaketg~dackrkenahjk~ q dgthr dk hdkn{hdh raladkp dk jh naokethnaþe%Tgdh jh kdacanhnaþe mh ~adg da~køhdh vhrh rk~a~tar 68 easkj* vgr jg x{k eg ~k vgdrè mhnkr hovjahnagek~ vg~tkragrk~ dk tavg skrtanhj%
>%/NHRLH>%8 K~tr{nt{rh dk Ngenrktg Hrohdg q Hjbhøajkrïh Ngecaehdh
Jh~ nhrlh~ dk da~køg kovjkhdh~ ~ge dkbadg hj vk~g vrgvag* h jh nhrlh sash q jhnhrlh vgr kckntg~ ~oang~% Q danmh~ nhrlh~ ~ge ngog ~k dkthjjh hngetae{hnaþe0
Nhrlh o{krth0
Vk~g k~vknïcang dkj ngenrktg hrohdg ?2466 il~'o¾ Vk~g K~vknïcang dk o{rg~ hjbhøajkrïh?8=66 il~'o>
Nhrlh sash
 Hpgtkh ? 8;6il'o Hpgtkh nge aenjaehnaþe 5 ? ;6il'o2 OaeVk~g sgj{oátrang dkj ~{kjg dk rkjjkeg? 8=4> il'o>
Nhrlh ~ï~oanh0
K~vkntrg dk rk~v{k~th dk hnkjkrhnaþe dkDa~køg ~klðe Egroh K/6>6?P[^Nl'Dgedk jg~ vhrèoktrg~ ~ï~oang~0
 
 
‚‟RKNGE^TR[NNAÞE DK AECRHK^TR[NT[RH DKJ NGOKDGR VGV[JHR NJ[B DKOHDRK^ ^HETH NKNAJAH KE KJ H^KETHOAKETG M[OHEG OHRA^NHJ EAKTG „ VRGSAENAH DK OHRA^NHJ EAKTG „ RKLAGE OGX[KL[H‟ 
Vhrh Bjgni 680 NGOKDGR 
P? 6%4* [?8%6* ^?8%2* R}'q?3%6* Tv?6%3 ~kl%* l? 1%=8 o'~kl²% Dgedk 0 N kj ngkcanaketk ~ï~oang k~0 N? 2%;-Tv'T!
 
K^VKNTRG EGROH K/6>6
6%668%662%66>%664%66;%663%66
66%46%<88%>8%38%12%22%;2%=>%8>%4>%<44%>
VKRAGDG -~kl!
     H     N     K     J     K     R     H     N     A     G     E
K~vkntrg ke ]/] R?3K~vkntrg ke Q/Q R?>
Egth%/ 
8%/Tgdh~ k~th~ nhrlh~ ~ge dk hn{krdg hj Rkljhoketg Ehnagehj dkKdacanhnagek~ thetg dk da~køg ke ngenrktg hrohdg Hjbhøajkrïh* hnkrg q egroh ~a~ogrrk~a~tketk%
4%/ HEHJA^A^ DK JH K^TR[NT[RH04%8 Heèja~a~ K~tr{nt{rhj%/ 4%8%8 K~tr{nt{rh~
Kj heèja~a~ kovjkhdg ke k~tk trhbh`g k~th bh~hdg ke kj tgdg dkraladknk~ vgr vrgnkdaoaketg~ ohtranahjk~%Kj heèja~a~ ~ï~oang daeèoang kovjkhdg ke k~tk trhbh`g k~th bh~hdg ke kj oátgdg K~vkntrhj% Dkbadg h jh arrkl{jhradhd ke vjheth ~k mh rkhjaphdg {eogdkjg dk dahcrhloh cjk}abjk dk oh~h~ ngenketrhdh~* nge > lrhdg~ dkjabkrthd dk g~najhnaþe vgr e{dg%Kj heèja~a~ ~oang ~k mh kjhbgrhdg okdahetk kj vrglrhoh dkngov{thdgrh KTHB^ EGEJAEKHR%
4%8%2Adkhjaphnaþe dk jh~ k~tr{nt{rh~

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->