Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Preporodov Journal br. 139

Preporodov Journal br. 139

Ratings: (0)|Views: 124 |Likes:
Published by Bosnamuslim-media

More info:

Published by: Bosnamuslim-media on May 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2012

pdf

text

original

 
100
dana
V
lade
RHI
nTeRVJU:
Š
AĆIR
F
IlandRa
O
D ZLOČINA DO SLOBODE
I
NSTITUCIONALIZACIJA ČETNIČKE IDEOLOGIJE
l
EGENDARNI KOMANDANT
P
OSLANIKOVI, A.S., WORKSHOPOVI
S
TABLO SPOZNAJE
 
IMPRESUM I SADRŽAJ
2
PREPORODOV JOURNAL 139
ISSN 1334-5052PREPORODOV JOURNAL
 
mčnik KDBH “Ppd”
Izdavač:
 
Ktn dt Bnk Htk“PrePoroD”
GlavnI urednIk:
 
Imt IsaKovIć
 zamjenIk GlavnoG urednIka:
 
Fiip M BegovIć
redakcIja:
 
amin NaNIć
 
Miz MešIć
 
sn KuleNovIć
 
edi FelIć
 
ak TIro
 
sreBreNIKovIć
 
edin sMajlagIć
SuradnIcI:
 
ad HuseINovIć (BiH)
 
edin Tule (BiH)
 
Bddin Brljavac (BiH)
 
Hn aNušIć (rik)
 
Fi NaNIć (Zb)
 
aim ČaBaravDIć (P)
 adreSa:
 
Ppd jn
 
ui d vk 235, 10000 Zb
Telefon/fakS:
 
+385 (0)1 48 33 635
 
e-maIl:
 
kdbhppd
@
z.t-m.h
 
kdbhppd
@
kdbhppd.h
 
imt.iki@k.t-m.h
 
web:
 
www.kdbhppd.h
 ŽIro-račun:
 
ZaBa 2360000-1101441490
devIznI račun:
 
sWIFT ZaBa Hr 2X: 70300-280-3755185
cIjena:
 
15 kn
PreTPlaTa:
 
rH 100 HrK din
 
BiH 30 KM din
 
sit 20
E
din
TISak:
 
mt-tpf d..., vik giTikn z nnik ptp izDžn pčn rpbik Htkptm st z ninn mninrpbik HtkNa NaslovNoj sTraNIcI:
 
Sti g  k (t: nži v)
SADRŽAJ
UVODNIK 100 dana Vlade RH .................................................. 3
BOŠNJACI U HRVATSKOJJaka sam žena
......................................................... 4
Život dostojan divljenja
.............................................. 6
Borba za opstanak
................................................... 8
Država milenijske trajnosti
........................................ 9
Sporazum o suradnji
............................................... 10
Istina o burnim vremenima
...................................... 11
HRVATSKAKosor protiv petorice
.............................................. 12
INTERVJU – ŠAĆIR FILANDRABiH nije zemlja bez nade
.......................................... 14
BOSANSKI BAROMETARLagumdžija na kušnji
............................................... 17
Od zločina do slobode
............................................. 19
Institucionalizacija četničke ideologije
....................... 22
IZ SVIJETAZatišje pred buru?
.................................................. 24
KULTURANe klepeći nanulama
............................................... 29
Iranski filmovi u Zagrebu
......................................... 30
Novi bošnjački časopis
............................................ 31
Sreća na oba svijeta
............................................... 32
PRIČE IZ BOSNELegendarni komandant
............................................ 33
POVRATAK U BUDUĆNOST Poslanikovi, a.s., workshopovi
.................................. 35
ŽIVJETI ISLAMStablo spoznaje
..................................................... 37
 
UVODNIK 
3
PREPORODOV JOURNAL 139
Uobičajena demokratska praksa u svijetu, pa tako i kod nas, nala
-
že da se svakoj Vladi podari određeno vrijeme, u praksi 100 dana, dase posloži, detekra probleme i počne ih rješava. To je i vremenskiperiod u kome, prema nepisanom pravilu, vodstvo zemlje ima pravona “medeni mjesec”, rad u miru, na poštedu od medijskih krika zbognesnalaženja i/ili krivih poteza. A nakon toga kreće “legimna” anali
-
za, traženje odgovora na pitanje: jesmo li na pravom putu?Vlade RH na čelu sa Zoranom Milanovićem prisegnula je pred sa
-
borskim zastupnicima 23. prosinca 2011., tako da je 1. travnja 2012.prošlo prvih 100 dana vlas Kukuriku koalicije. Vlada nije pasivno če
-
kala vrijeme za početak krika, već je svoj dosadašnji učinak nastojala što više približi hrvatskim građanima prezenravši ga na originalannačin – promovnim videom pod nazivom “100 sekundi za 100 danaonline Vlade”. Vladin “Ured za Fejs i Twier” ili online vladin m, kakosu neki duhovito nazvali Ured za odnose s javnošću, svoj video uradak je postavio na internet – Facebook, Twiter i YouTube. Uz njega stojiporuka: “100 dana Vlade kroz 100 sekundi na internetu. U prvih 100dana donijeli smo proračun niži za 3,4 milijarde, donijeli smo teškuodluku o brodogradilišma, zadržan je kreditni rejng, uvodi se red uplaćanje poreza, pripremaju se invescije, referendum za ulazak u EUprošao je dvotrećinskom većinom. Tek smo na početku.”To su potezi koje Milanovićev m smatra vrijednim za objavljiva
-
nje. Zanimljivo je i da su ekonomski analičari, kao i neki poličari izopozicije, suglasni s takvim ocjenama. Po prvi puta od nezavisnos uHrvatskom saboru je izglasan restrikvan proračun koji je manji odproračuna u prethodnoj godini (za 3,4 milijarde, iako je, zapravo, pr
-
vobitno najavljivano 9 milijardi), čime je označen početak bolnih, alii nužnih reformi. Pozivno je što je došlo i do povećanja proračun
-
skih prihoda (do 15. ožujka u proračun se slilo 6,6% više novaca ne
-
go u istom razdoblju prošle godine). Vlada je uspjela uvjeri kreditneagencije da zadrže kreditni rejng zemlje na BBB-, čime je izbjegnutstatus “junk” i novi aranžman s MMF-om. Time je cijena kapitalaostala povoljna, tako da je Hrvatska zadržala mjesto u krugu zemaljapoželjnih za invesranje. Pri kraju je rješavanje teških pitanja vezanihuz hrvatska brodogradilišta (3. maj, Kraljevica, Brodotrogir, Brodos
-
plit). Na veliku žalost tajkuna i novopečenih bogataša koji voze jahtei žive u ogromnim vilama, uvodi se red u naplatu poreza. Sukladnonajavama, Vlada je izvršila pripreme za javnu objavu poreznih duž
-
nika, što je imalo pozivan efekt na podmirivanje poreznih obaveza.S ciljem suzbijanja crnih fondova uvode se nove inspekcije i sustavikontrole protoka novca. Od kapitalnih invescija u planu su izgradnjanove nizinske pruge Rijeka – Zagreb i izgradnja novih hidroelektrana,a s ciljem pokretanja građevinskog sektora planirana je velika obno
-
va škola, vrća, zatvora i kasarni. Uspješno je proveden natječaj zanovog koncesionara Zračne luke Zagreb i izgradnju novog putničkogterminala. I za kraj, Vlada RH je dobro odradila posao vezano uz Re
-
ferendum za pristupanje EU – dobivena je dvotrećinska podrška, iakosjenu na rezultat glasanja baca slab odziv građana.To bi, ukratko, bili plusevi Kukuriku ma. A minusi… Odavno je po
-
znato da Hrvatska spada u red europskih država koje se najteže nose srecesijom, pri čemu se prakčno nalazimo u dužničkom ropstvu (premanezvaničnim podacima dug iznosi oko 51 milijardu eura). Opmizamhrvatskih građana nakon objave rezultata parlamentarnih izbora 2011.brzo je splasnuo. Restrikvne mjere, surova stvarnost i velika neizvje
-
snost ne daju povoda za osmijeh na licu: novi nezaposleni, veliki brojstečaja tvrtki, novi porezi, povećanje cijena, realno manje plaće, posku
-
pljenje životnog standarda, novi krug privazacije, poličko/stranačkokadriranje, čudni odnosi u koaliciji…U zadnjih nekoliko mjeseci preko 30.000 novih nezaposlenih jeprijavljeno na Zavodu za zapošljavanje (ritam od 10.000 mjesečno).Broj nezaposlenih u RH je trenutno preko 350.000, a na vrhuncu krize,prema najavama, brojka bi se mogla pope i na 400.000. Svaki dan seotvaraju novi stečajevi poduzeća, tako da se teško može i zapam brojugašenih tvornica i nestalih radnih mjesta. Povećanje PDV-a sa 23% na25% (nije bilo najavljeno u predizbornoj kampanji) je prema mnogimatežak udarac za hrvatsko gospodarstvo. Došlo je do znatnog rasta cije
-
ne benzina (trenutno smo vrlo blizu “psihološkoj granici” od 12 kuna),a najavljeno je povećanje cijena struje i plina. Nakon toga neminovno je povećanje cijena svega ostaloga (hrane, prijevoza, komunalnih uslu
-
ga). Plaće u javnom sektoru uglavnom stagniraju, a u privatnom čak ipadaju. Ministarstvo nancija se u prva tri mjeseca Vlade zadužilo čak11 puta (za novih 13,4 milijarde kuna). Najavljena je prodaja ostatkahrvatskog “obiteljskog srebra”: privazacija državne imovine (Croa
-
a osiguranje, Hrvatska poštanska banka) i Vladina udjela (do 25%) utvrtkama u većinskom ili djelomičnom državnom vlasništvu (Podravka,Petrokemija, Končar…). Priprema se teren za privazaciju hotelsko-tu
-
risčkog kompleksa, dok veliki dio infrastrukture (Zračna luka Zagreb,dio autocesta i buduća nova pruga) vjerojatno ide u koncesije u trajanjuod 30 do 100 godina. Brojne kadrovske afere su nagrizle rejng Vladi:stranačka knjižica je bitan kriterij za zapošljavanje, pri čemu u upravne inadzorne odbore poduzeća ulaze zaslužni stranački kadrovi, bez javnihnatječaja i stručnih referenci. Novinari smatraju da je u Vladi “car” Ra
-
dimir Čačić i pritom primjećuju da premijera “nigdje nema”. Komunika
-
cijski stručnjaci su mišljenja da premijer Milanović premalo komuniciras javnošću te u javnos prepušta mjesto dvojici najmoćnijih ministara(Čačić i Linić), pri čemu se postavlja pitanje je li riječ o slučajnoj ili na
-
mjernoj akvnos. Pritom, ostale dvije stranke Kukuriku koalicije, HSUi IDS, kao da i ne postoje. Treba naglasi da je Europska komisija, gazdeiz Bruxellesa, krizirala Vladu zbog niza pitanja: imenovanje ministara uNadzorni odbor INA-e, nedovršene privazacije u brodogradnji, “hara
-
ča” na mobilne operatere, administravnih barijera za investore, ne
-
dovoljne pravne sigurnos i netransparentne javne nabave.A gdje su Bošnjaci u svemu tome? Dijelimo sudbinu cijele države,a u nekim dijelovima i u gorem obliku. Nevažno je što ni jednog Boš
-
njaka nema u javnim poduzećima, državnoj upravi. Vladina najava daće se uredi popisi birača, u situaciji kada je gola egzistencija u pita
-
nju, nevažna je informacija. Naročito ako ste Bošnjak iz Siska, vezan uzsisačku Željezaru (danas američki “CMC”), tvornicu koja prakčno višene postoji. U predratnom periodu brojala je oko 13.500 radnika, te za
-
pošljavala nekoliko suća Bošnjaka i hranila njihove porodice u gradui dobrom dijelu Bosanske krajine. Ovih dana i posljednji radnici odra
-
đuju otkazni rok i prijavljuju se na Zavod za zapošljavanje. Likvidacijatvornice na američki neoliberalni način – prodaju se hale i postrojenje,bez radnika, kako njihov broj i stečena prava ne bi bila smetnja nekimbudućim vlasnicima. Ali to je tema za neku drugu priču…
q
Ismet ISAKOVIĆ
Uvodna riječ
100 dana Vlade RH

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->