Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
15Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zhvillimi historik i tregjeve

Zhvillimi historik i tregjeve

Ratings: (0)|Views: 2,202|Likes:
Published by Salih Veseli

More info:

categoriesTypes, School Work
Published by: Salih Veseli on May 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, PPTX, TXT or read online from Scribd
See More
See less

02/17/2013

pdf

text

original

 
TREGU FINANCIAR- paraqet vendin ku takohen ofertadhe kërkesa për aktiv financiar.Transaksionet e para janë paraqitur para 2000 vjetëve.(Perandoria Romake)Shek. XIII dhe XIV - familja MEDIQI
Firence- tepricat Ishkëmbente në Francë dhe
 
AngliShek. XV
XVI u krijuan bursat e para sipas familjes belgeVANDER BURS.Pra, fundi i shek. XIV dhe XV lindën nevojat e para përobligacione dhe aksione.Fuqi industriale dhe financiare janë: SHBA, Japonia,Europa Perëndi
 
more
1MSc. ALBAN ELSHANI
 
Karakteristikat kryesore të tregjeve financiarebashkëkohore janë:.
1.
Ndërkombëtarizimi dhe globalizimi I tregjevefinanciare
2.
Lindja dhe zhvillimi I inovacioneve financiare
3.
Trendet derregulluese
2MSc. ALBAN ELSHANI
 
Eliminimi i të gjithë kufijve dhe sendërtimi imjeteve të ndërlidhura ndërkombëtare
Faktorët relevantë janë:
a)
Derregullimi dhe liberalizimi i tregut dheaktivitetet e pjesëmarrësve në treg
b)
Zhvillimi tekniko-teknologjik
i cili mundëson njëmonitoring dhe një kontrollë më të lehtë dhe tëefektshëm
c)
Shtimi i nivelit institucional të tregutndërkombëtar, kjo nënkupton shtimin permanenttë investitorëve institucional me transaksionetfinanciare
3MSc. ALBAN ELSHANI

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Shpejtim Hoti . liked this
Luljeta Rexha liked this
Plator liked this
Besfort Krrekaj liked this
Abdulla Nehaz liked this
Arbron Boni liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->