Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Modelarea Fizico-Matematica a Fenomenului de Curgere La Suprafata

Modelarea Fizico-Matematica a Fenomenului de Curgere La Suprafata

Ratings: (0)|Views: 48 |Likes:
Published by be2be42

More info:

Published by: be2be42 on May 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/16/2012

pdf

text

original

 
MODELARE FIZICĂ ȘI P
RINCIPII PRIVIND ACH
IZIȚIONAREA ȘI
PRELUCRAREA DATELOR EXPIRIMENTALEAnul universitar2010-2011
Modelare matematică și simulări numerice
Pagina 1
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI
 DEPARTAMENT STUDII DOCTORALEReferat
MODELAREA FIZICO-MATEMATICA AA FENOMENULUI DE CURGERE LASUPRAFATA SI A FUNCTIEI AVANS-INFILTRATIEIN CAZUL IRIGATIEI PRIN BRAZDE
 
MODELARE FIZICĂ ȘI P
RINCIPII PRIVIND ACH
IZIȚIONAREA ȘI
PRELUCRAREA DATELOR EXPIRIMENTALEAnul universitar2010-2011
Modelare matematică și simulări numerice
Pagina 2
CUPRINS
2.CAPITOLUL 2. FACTORII CA
RE INFLUENȚEAZĂ FENOMENUL DE SCURGERELA SUPRAFAȚĂ
............................................................................................................................. 42.1.
Ecuațiile infiltrației apei în sol
.................................................................................................. 52.2.
Hidraulica scurgerii apei la suprafață
....................................................................................... 92.2.1.
Studiile asupra forțelor de frecare
.................................................................................... 92.2.2.
 
Modele fizico - matematice concepute pentru descrierea profilului longitudinal alnivelului de curgere ..................................................................................................................... 11
3.CAPITOLUL 3. AVANSUL APEI ÎN ELEMENTELE DE UDARE
.................................... 163.1.
Soluții ale funcției (AVIN)
..................................................................................................... 183.2.
Aplicații practice ale funcției AVIN
...................................................................................... 35
 
MODELARE FIZICĂ ȘI P
RINCIPII PRIVIND ACH
IZIȚIONAREA ȘI
PRELUCRAREA DATELOR EXPIRIMENTALEAnul universitar2010-2011
Modelare matematică și simulări numerice
Pagina 3
1.
 
CAPITOLUL 1. INTRODUCERE
1.1.
NIVELUL DE
CUNOAȘTERE
 
AL FENOMENULUI
 
Extinderea
irigațiilor 
la începutul secolului XX, a condus la nevoia de
a găsi
unele solu
ții tehnic
e utile în
concepția, proiectarea ș
i exploatareasisteme1or. Aceasta, a condus ca
irigaț
iile sa se contureze ca o disciplinainginereasca de sine
stă
t
ă
toare
, bazată
pe împletirea armonioasa a
științelor 
 agricole cu ce1e tehnice.In 1938 se
înregistrează
un salt calitativ în evo1utia
investigații
lor,prin elaborarea
ecuației
genera1e a fenomenului de scurgere la suprafa
ță decătre
 
Lewis și Miln
e.
După
stabilirea ecua
ției
genera1e, majoritatea
1ucră
rilor au prezentat
soluții
analitice de rezolvare a ecua
ției, ce au fost perfecționate și îmbunătățite continuu, până î
n prezent.In 1964, Philip
și Far 
rell public
ă
una din cele mai complete
soluții
ale
ecuației
Lewis
și
 
Milne,
găsind
în transformata
Lapl
ace un procedeumatematic de mare rigurozitate.
Astfel, cu toate eforturile depuse timp de peste o
 jumătate
de secol,exprimarea fenomenului de scurgere la
suprafața
printr-o
relație
care sadea
satisfacție
practica nu a fost realizata decât
 parțial
.
Deș
i s-a apelat la cele mai noi
realizări
în domeniul hidraulic
și
matematic nu s-au putut
găsi soluții pentru
rezolvarea integrala a
 problemei. Putem aminti însă soluțiile
lui Wilke (1969), Cheng-lung Chen(1970), Smith(1972), Bassett (1972), Strelkoff 
ș
i Katopodes (1977)
ș
.a.
Cercetările
în România s-au
desfăș
urat cu
 precădere
in
condiții
decâmp,
în stațiunile Mărculești și Brăila, urmărindu
-se în special elementeletehnice de aplicare a
udărilor 
 
 pe brazde lungi și mai puțin
 
 pe fâș
ii. In acestsens se
menționează
l
ucrările
elaborate de
către
Botzan (1953), Uncianschi
ș
i Renea (1959), Ionescu, Abagiu
ș
i Dumitrescu (1963), Pricop (1965),Cioroianu (1966), Nicolaescu (1968), Ple
șa (1974) ș
.a.În 1963, V1adimirescu a publicat o solu
ț
ie a
ecuației
de scurgere la
suprafața
prin brazde, demonstrând astfel c
ă
extrapolarea
ș
i generalizarearezultatelor din câmp nu se poate face f 
ă
r
ă
o fundamen
tare teoretică
.Astfel, paralel cu dezvoltarea
cercetărilor 
in câmp, s-
au depus eforturi și
 pe linia
dezvoltării
teoretice prin modelare hidra
ulica și matematica.
(Nguyen, 1972; Nico1aescu 1973, 1980).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->