Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
arrêté de 2007

arrêté de 2007

Ratings: (0)|Views: 2,932|Likes:
Published by patlegat

More info:

Published by: patlegat on May 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
0 n|jiilt 266=
NE\ROKI ECCJ@JLI DL IK RÊV\BIJ[\L CRKOÍKJPL
Tlxtl 3 p|r 8=
//
Dê`rltp) krrîtêp) `jr`|ikjrlp
TLXTLP RK\X
AJOJPTÈRL D\ TRKSKJI) DLP RLIKTJEOP PE@JKILPLT DL IK PEIJDKRJ
Krrîtê d| 26 n|jo 266= rliktjc k| djviôal d‚Ltktd‚êd|`ktl|r pvê`jkijpê
OER>
ATPK6=<<:;3K
Ik mkrdl dlp p`lk|x) ajojptrl dl ik n|ptj`l) il ajojptrl d| trkskji) dlp rliktjeop pe`jkilp lt dl ik peijdkrjtê) ikajojptrl dl i‚lopljmolalot p|vêrjl|r lt dl ik rl`hlr`hl lt ik ajojptrl dl ik pkotê) dl ik nl|olppl lt dlp pvertp)S| il `edl dl i‚k`tjeo pe`jkil lt dlp ckajiilp) oetkaalot plp krtj`ilp R/ 4<;!; æ R/ 4<;!4!0 lt D/ 4<;!4; æD/ 4<;!4<7S| il dê`rlt o
e
266=!8:: d| ;< akj 266= rliktjc k| djviôal d‚Ltkt d‚êd|`ktl|r pvê`jkijpê7S| i‚krrîtê d| ;; plvtlabrl ;::< aedjcjkot ilp krrîtêp dlp ;3 akj ;:86) 3 n|jiilt ;::6 lt 26 akrp ;::0cjxkot rlpvl`tjslalot ilp `eodjtjeop d‚kdajppjeo dkop ilp `lotrlp dl ceraktjeo vrêvkrkot k|x djviôalp d‚Ltktd‚kppjptkot dl plrsj`l pe`jki) d‚êd|`ktl|r pvê`jkijpê lt d‚êd|`ktl|r dl nl|olp lockotp7S| i‚ksjp dl ik `eaajppjeo vreclppjeooliil `eop|itktjsl d| trkskji pe`jki lt dl i‚jotlrslotjeo pe`jkil d|;= e`tebrl 26637S| i‚ksjp dl ik `eaajppjeo vreclppjeooliil `eop|itktjsl pkojtkjrl lt pe`jkil d| ;0 dê`labrl 26637S| i‚ksjp d| @eoplji oktjeoki dl i‚lopljmolalot p|vêrjl|r lt dl ik rl`hlr`hl d| ;< nkosjlr 266=7S| i‚ksjp d| @eoplji p|vêrjl|r dl i‚êd|`ktjeo lo dktl d| 22 akrp 266=)Krrîtlot>
TJTRL IJAJOKJRL
Krt/;
lr
/
Il djviôal d‚Ltkt d‚êd|`ktl|r pvê`jkijpê kttlptl dlp `eavêtlo`lp vreclppjeooliilp ve|r lxlr`lrilp ceo`tjeop lt ilp k`tjsjtêp tliilp {|l dêcjojlp æ i‚koolxl J §rêcêrlotjli vreclppjeooli· d| vrêplot krrîtê/
TJTRL J
lr
 K@@ÈP Æ IK CERAKTJEO
Krt/2/
Vl|slot pl vrêplotlr k|x êvrl|slp d‚kdajppjeo alotjeooêlp k| dlrojlr kijoêk dl i‚krtj`ilD/4<;!42 d| `edl dl i‚k`tjeo pe`jkil lt dlp ckajiilp ilp `kodjdktp rlavijppkot k| aejop |ol dlp `eodjtjeopp|jskotlp>îtrl tjt|ikjrl d| bk``kik|rêkt e| n|ptjcjlr dl pk vepplppjeo ierp dl i‚lotrêl lo ceraktjeo7îtrl tjt|ikjrl dl i‚|o dlp tjtrlp kdajp rêmilalotkjrlalot lo djpvlopl d| bk``kik|rêkt ve|r ik ve|rp|jtl dlpêt|dlp dkop ilp |ojslrpjtêp7îtrl tjt|ikjrl d| djviôal d‚k``èp k|x êt|dlp |ojslrpjtkjrlp e| n|ptjcjlr dl pk vepplppjeo ierp dl i‚lotrêl loceraktjeo7îtrl tjt|ikjrl d‚|o djviôal) `lrtjcj`kt e| tjtrl heaeiem|ê e| jop`rjt k| rêvlrtejrl oktjeoki dlp `lrtjcj`ktjeopvreclppjeooliilp k| aejop k| ojslk| JS7îtrl tjt|ikjrl d| djviôal d‚Ltkt d‚kjdl aêdj`e!vpz`heiemj{|l lt ksejr lxlr`ê `jo{ kop dkop i‚laviej`errlpveodkot7îtrl tjt|ikjrl d| djviôal d‚Ltkt d‚k|xjijkjrl dl sjl pe`jkil lt ksejr lxlr`ê `jo{ kop dkop i‚laviej`errlpveodkot7ksejr vkppê ksl` p|``èp ilp êvrl|slp dl i‚lxkalo dl ojslk| dêcjoj vkr i‚krrîtê d| ;; plvtlabrl ;::<p|psjpê/
Krt/0/
Ilp êvrl|slp d‚kdajppjeo) alotjeooêlp k| dlrojlr kijoêk dl i‚krtj`il D/4<;!42 d| `edl dli‚k`tjeo pe`jkil lt dlp ckajiilp) `eavrloolot |ol êvrl|sl ê`rjtl d‚kdajppjbjijtê vlralttkot dl sêrjcjlr ilp
 
0 n|jiilt 266=
NE\ROKI ECCJ@JLI DL IK RÊV\BIJ[\L CRKOÍKJPL
Tlxtl 3 p|r 8=
//
`kvk`jtêp d‚kokizpl) dl pzothèpl lt ilp kvtjt|dlp æ i‚lxvrlppjeo ê`rjtl d| `kodjdkt lt |ol êvrl|sl erkild‚kdajppjeo dlptjoêl æ kvvrê`jlr i‚kvtjt|dl lt ik aetjsktjeo d| `kodjdkt æ i‚lxlr`j`l dl ik vreclppjeo) `eavtltlo| dlp v|bij`p vrjp lo `hkrml lt d| `eotlxtl dl i‚jotlrslotjeo kjopj {|l peo kdhêpjeo k| vrenlt vêdkmemj{|ldl i‚êtkbijpplalot/Il rèmilalot d‚kdajppjeo dl i‚êtkbijpplalot dl ceraktjeo vrê`jpl ilp aedkijtêp dlp êvrl|slp kjopj {|l ikd|rêl dl skijdjtê dl ik pêil`tjeo/ Ji lpt `eaa|oj{|ê k| `kodjdkt `eoceraêalot æ i‚krtj`il R/ 4<;!2 d| `edl dli‚k`tjeo pe`jkil lt dlp ckajiilp/
Krt/ 4/ −
\ol `eaajppjeo d‚kdajppjeo lpt joptjt|êl dkop `hk{|l êtkbijpplalot/ Liil lpt `eavepêl d|djrl`tl|r dl i‚êtkbijpplalot dl ceraktjeo e| dl peo rlvrêplotkot) d| rlpveopkbil dl ik ceraktjeo vrêvkrkot k|djviôal d‚Ltkt d‚êd|`ktl|r pvê`jkijpê lt d‚|o vreclppjeooli tjt|ikjrl d| djviôal d‚Ltkt d‚êd|`ktl|r pvê`jkijpêlxtêrjl|r æ i‚êtkbijpplalot dl ceraktjeo/ Liil krrîtl ik ijptl dlp `kodjdktp kdajp æ p|jsrl ik ceraktjeo/ @lttlijptl vrê`jpkot) vkr sejl dl ceraktjeo) il oeabrl dlp `kodjdktp kdajp lt ik d|rêl dl il|r vkr`e|rp dl ceraktjeolpt trkopajpl æ ik djrl`tjeo rêmjeokil dlp kcckjrlp pkojtkjrlp lt pe`jkilp/
TJTRL JJ
@EOTLO\ LT ERMKOJPKTJEO DL IK CERAKTJEO
Krt/ </ −
Ik ceraktjeo vrêvkrkot k| djviôal d‚Ltkt d‚êd|`ktl|r pvê`jkijpê lpt djpvlopêl dl akojèrl `eotjo|le| djp`eotjo|l lo trejp kop/ Liil `eavertl ;4<6 hl|rlp d‚lopljmolalot thêerj{|l lt 2;66 hl|rlp (36 plakjolp*dl ceraktjeo vrktj{|l/
Krt/ 3/ −
I‚lopljmolalot thêerj{|l lpt `eavepê dl {|ktrl deakjolp dl ceraktjeo (DC*>DC ;> k``eavkmolalot pe`jki lt êd|`ktjc pvê`jkijpê> 4<6 hl|rlp/DC 2> `eo`lvtjeo lt `eod|jtl dl vrenlt êd|`ktjc pvê`jkijpê>;
rl
vkrtjl> vkrtj`jvktjeo æ i‚êikberktjeo lt æ ik `eod|jtl d| vrenlt êd|`ktjc pvê`jkijpê> 066 hl|rlp72
l
vkrtjl> `eo`lvtjeo d| vrenlt êd|`ktjc pvê`jkij> 266 hl|rlp/DC 0> `eaa|oj`ktjeo vreclppjeooliil lo trkskji pe`jki>;
rl
vkrtjl> trkskji lo ê{|jvl vi|rjvreclppjeooliil> ;2< hl|rlp72
l
vkrtjl> `eerdjoktjeo> ;2< hl|rlp/DC 4> javij`ktjeo dkop ilp dzokaj{|lp vkrtlokrjkilp) joptjt|tjeooliilp lt jotlrjoptjt|tjeooliilp>;
rl
vkrtjl> javij`ktjeo dkop ilp dzokaj{|lp joptjt|tjeooliilp> ;2< hl|rlp72
l
vkrtjl> trkskji lo vkrtlokrjkt lt lo rêplk|> ;2< hl|rlp/Il `eotlo| dl `hk`|o dlp deakjolp dl ceraktjeo lpt vrê`jpê æ i‚koolxl JJJ §rêcêrlotjli dl ceraktjeo· d|vrêplot krrîtê/
Krt/ =/ −
Ik ceraktjeo vrktj{|l) dêijsrêl k| pljo dl pjtlp {|kijcjkotp) lpt i‚|o dlp êiêalotp dl ik {|kijtê d|vrenlt vêdkmemj{|l dl i‚êtkbijpplalot dl ceraktjeo/ Liil vkrtj`jvl æ i‚k`{|jpjtjeo dlp `eavêtlo`lp dkop `hk`|odlp deakjolp jdlotjcjêp k| pljo d| rêcêrlotjli vreclppjeooli k| aîal tjtrl {|l ik ceraktjeo thêerj{|l lt olpk|rkjt îtrl djppe`jêl dl `lttl dlrojèrl/Ve|r ilp `kodjdktp lccl`t|kot ik tetkijtê dl ik ceraktjeo) ik ceraktjeo vrktj{|l d‚|ol d|rêl tetkil dl36 plakjolp (2;66 hl|rlp* pl dêre|il pe|p ik ceral d‚|o ptkml d‚|ol d|rêl dl 28 æ 03 plakjolp (:86 æ;236 hl|rlp* lt d‚k| aejop dl|x ptkmlp d‚|ol d|rêl ajojakil dl 8 plakjolp (286 hl|rlp*/ @lp ptkmlp) deoti‚|o p‚lccl`t|l ebijmktejrlalot dkop |ol ptr|`t|rl rl`lskot d| v|bij` lo pjt|ktjeo d‚hêblrmlalot) dejslot îtrlrlvrêplotktjcp d‚lxvêrjlo`lp djslrpjcjêlp lo tlralp dl v|bij`p lt dl aedkijtêp d‚jotlrslotjeo/Ilp `kodjdktp lo pjt|ktjeo d‚laviej d‚êd|`ktl|r pvê`jkijpê lccl`t|lot k| aejop dl|x ptkmlp d‚|ol d|rêlajojakil dl 8 plakjolp (286 hl|rlp* `hk`|o herp ptr|`t|rl laviezl|r k|vrèp d‚|o v|bij` djccêrlot/Ilp `kodjdktp tjt|ikjrlp d| djviôal d‚Ltkt dl aeojtl|r êd|`ktl|r rêveodkot k|x `eodjtjeop dl i‚krtj`il ;6 d|vrêplot krrîtê lccl`t|lot |o ptkml d‚|ol d|rêl d‚k| aejop 26 plakjolp (=66 hl|rlp*/ Te|tlcejp) p‚jip peot lopjt|ktjeo d‚laviej d‚êd|`ktl|r pvê`jkijpê) jip o‚lccl`t|lot {|l 8 plakjolp (286 hl|rlp* ajoja|a dl ptkml herpptr|`t|rl laviezl|r k|vrèp d‚|o v|bij` djccêrlot/Ve|r ilp k|trlp `kodjdktp o‚kzkot vkp æ skijdlr ilp {|ktrl deakjolp dl `eavêtlo`lp d| djviôal) |ol vêrjedldl ptkml ajojakil lpt kppe`jêl æ `hk`|o dlp deakjolp dl ceraktjeo `eoptjt|tjc dl il|r vremrkaal jodjsjd|kijpêdl ceraktjeo/ @lttl vêrjedl dl ptkml ajojakil lpt dl ;3 plakjolp (<36 hl|rlp* ve|r `hk`|o dlp dl|x vrlajlrpdeakjolp dl ceraktjeo lt dl 8 plakjolp (286 hl|rlp* ve|r `hk`|o dlp dl|x dlrojlrp deakjolp dl ceraktjeo/@hk{|l ptkml lpt ermkojpê dkop il `kdrl d‚|ol `eoslotjeo dl vkrtlokrjkt `eo`i|l lotrl i‚êtkbijpplalot dlceraktjeo lt ik vlrpeool n|rjdj{|lalot rlpveopkbil d| ijl| dl ptkml/Vkr kjiil|rp) `hk{|l ptkml ckjt i‚ebnlt d‚|ol `eoslotjeo dl ptkml lotrl i‚êtkbijpplalot dl ceraktjeo) ilptkmjkjrl lt il rlpveopkbil d| ptkml/ @lttl `eoslotjeo vrê`jpl ilp aedkijtêp dl dêre|ilalot d| ptkml) plpebnl`tjcp) ilp aedkijtêp d‚êski|ktjeo) ilp oeap lt {|kijcj`ktjeop d| rêcêrlot vreclppjeooli lt ilp aedkijtêpd‚ermkojpktjeo d| t|terkt/
 
0 n|jiilt 266=
NE\ROKI ECCJ@JLI DL IK RÊV\BIJ[\L CRKOÍKJPL
Tlxtl 3 p|r 8=
//
Krt/ 8/ −
Il tkbilk| cjm|rkot lo koolxl JS d| vrêplot krrîtê vrê`jpl) ve|r ilp tjt|ikjrlp dlp djviôalp)`lrtjcj`ktp lt tjtrlp {|j z peot alotjeooêp) d‚|ol vkrt) ilp djpvloplp dl deakjolp dl ceraktjeo lt dlp êvrl|slpdl `lrtjcj`ktjeo kccêrlotlp deot jip bêoêcj`jlot lt) d‚k|trl vkrt) ilp kiiêmlalotp dl ceraktjeo deot jip vl|slotbêoêcj`jlr/
Krt/ :/ −
Ilp `kodjdktp tjt|ikjrlp dl djviôalp `errlpveodkot k|x `eodjtjeop `j!dlppe|p êo|aêrêlp vl|slotbêoêcj`jlr) p|r il|r dlakodl) d‚kiiêmlalotp dl ceraktjeo dkop ik ijajtl akxjakil dl>
k*
\o tjlrp dl ik d|rêl dl ceraktjeo ve|r ilp `kodjdktp>tjt|ikjrlp dl djviôalp pko`tjeookot dl|x kooêlp k| aejop d‚êt|dlp k``eavijlp kvrèp il bk``kik|rêkt7tjt|ikjrlp d| djviôal d‚Ltkt dl tl`hoj`jlo dl i‚jotlrslotjeo pe`jkil lt ckajijkil e| d| djviôal d‚Ltkt dlaeojtl|r êd|`ktl|r7tjt|ikjrlp d| djviôal d‚Ltkt d‚kjdl aêdj`e!vpz`heiemj{|l e| d| djviôal d‚Ltkt d‚k|xjijkjrl dl sjl pe`jkillt kzkot lxlr`ê `jo{ kop dkop i‚laviej `errlpveodkot7
b*
Dl|x tjlrp dl ik d|rêl dl ceraktjeo ve|r>ilp tjt|ikjrlp d‚k| aejop |ol ij`lo`l e| d‚|o tjtrl kdajp lo ê{|jskilo`l7ilp tjt|ikjrlp d‚|o djviôal |ojslrpjtkjrl dl tl`hoeiemjl) alotjeo `krrjèrlp pe`jkilp7ilp tjt|ikjrlp d‚|ol kttlptktjeo dl rê|ppjtl æ ik ceraktjeo djpvlopêl vkr il @lotrl oktjeoki dl ceraktjeo ltd‚êt|dlp (@OCL* dl ik vretl`tjeo n|dj`jkjrl dl ik nl|olppl7ilp tjt|ikjrlp d| djviôal d‚Ltkt d‚jocjrajèrl e| dl v|êrj`|itrj`l/
Krt/ ;6/
Ilp tjt|ikjrlp d| djviôal d‚Ltkt dl aeojtl|r!êd|`ktl|r n|ptjcjkot) æ `eavtlr d| dêb|t dl il|rceraktjeo æ `l djviôal) d‚|o e| vi|pjl|rp `eotrktp dl trkskji æ |o veptl êd|`ktjc) d‚|ol d|rêl tetkil `|a|iêld‚k| aejop dl|x kop peot djpvlopêp d| deakjol dl ceraktjeo ; §k``eavkmolalot pe`jki lt êd|`ktjc pvê`jkijpê· lt dlp vrlajèrlp vkrtjlp dlp deakjolp dl ceraktjeo 2) 0 lt 4 dêoeaaêlp §vkrtj`jvktjeo æi‚êikberktjeo lt æ ik `eod|jtl d| vrenlt êd|`ktjc pvê`jkijpê·) §trkskji lo ê{|jvl vi|rjvreclppjeooliil· lt§javij`ktjeo dkop ilp dzokaj{|lp joptjt|tjeooliilp· kjopj {|l dlp êvrl|slp dl `lrtjcj`ktjeo p‚z rkvvertkot/
Krt/ ;;/
Ilp kiièmlalotp dl ceraktjeo sjpêp k|x krtj`ilp 8 lt : ol vl|slot lotrkïolr |o kiièmlalot dl ikceraktjeo thêerj{|l p|vêrjl|r k|x dl|x tjlrp dl ik d|rêl tetkil dl `liil!`j/ Il vrete`eil d‚kiièmlalot êikberêvkr i‚êtkbijpplalot dl ceraktjeo vrê`jpl ilp kiièmlalotp vrês|p ve|r `hk`|o dlp djviôalp lo vlralttkot/Il djrl`tl|r dl i‚êtkbijpplalot dl ceraktjeo êtkbijt ksl` `hk`|o dlp `kodjdktp |o vremrkaal dl ceraktjeojodjsjd|kijpê k| rlmkrd dlp kiièmlalotp dl ceraktjeo e| dlp djpvloplp dl `lrtjcj`ktjeo deot ji bêoêcj`jl/
Krt/ ;2/
\o ijsrlt dl ceraktjeo deot il aedèil lpt cjxê vkr il ajojptrl `hkrmê dlp kcckjrlp pe`jkilp lptêtkbij vkr i‚êtkbijpplalot dl ceraktjeo ve|r `hk{|l `kodjdkt/ Ji kttlptl d| `|rp|p dl ceraktjeo p|jsj tkot loaktjèrl d‚lopljmolalot thêerj{|l {|l dl ceraktjeo vrktj{|l/Ji rltrk`l i‚loplabil dlp kiièmlalotp dl ceraktjeo kjopj {|l ilp djpvloplp d‚êvrl|slp dl `lrtjcj`ktjeo deot kbêoêcj`jê il `kodjdkt lt `eavertl i‚loplabil dlp kvvrê`jktjeop vertêlp p|r il `kodjdkt vkr ilp alabrlp dli‚ê{|jvl vêdkmemj{|l lt ilp rêcêrlotp vreclppjeoolip/
Krt/ ;0/
\ol joptko`l tl`hoj{|l lt vêdkmemj{|l lpt ajpl lo vik`l vkr i‚êtkbijpplalot dl ceraktjeo/ Liillpt `eavepêl d| rlpveopkbil dl ik ceraktjeo) dl rlvrêplotkotp dlp pl`tl|rp vreclppjeoolip) dlp êt|djkotp lt dlvlrpeookijtêp {|kijcjêlp/ Liil sljiil æ ik ajpl lo Ő|srl dlp erjlotktjeop d| vrenlt vêdkmemj{|l lt k|x `eodjtjeopmêoêrkilp d‚ermkojpktjeo dl ik ceraktjeo/Liil êalt |o ksjp p|r il vrete`eil d‚kiièmlalot dl ceraktjeo alotjeooê æ i‚krtj`il ;; d| vrêplot krrîtê/ Dkopilp êtkbijpplalotp dl ceraktjeo kpp|rkot vi|pjl|rp ceraktjeop vrêvkrkot k|x djviôalp dl trkskji pe`jki) `lttljoptko`l vl|t îtrl ermkojpêl æ vkrtjr dl `liilp dênæ ajplp lo vik`l/
TJTRL JJJ
ERMKOJPKTJEO DLP ÊVRL\SLP DL @LRTJCJ@KTJEO
Krt/ ;4/
Il rêcêrlotjli dl `lrtjcj`ktjeo lpt `eavepê dl {|ktrl deakjolp dl `lrtjcj`ktjeo `eoceraêalot æi‚koolxl JJ §Rêcêrlotjli dl `lrtjcj`ktjeo· d| vrêplot krrîtê/ @hk`|o dlp deakjolp `eavertl |ol êvrl|sltlrajokil ermkojpêl vkr il rl`tl|r d‚k`kdêajl `eoceraêalot æ i‚koolxl JJ vrê`jtêl/@lp êvrl|slp `eavrloolot>Deakjol dl `lrtjcj`ktjeo ;> lotrltjlo p|r ilp vrktj{|lp vreclppjeooliilp7Deakjol dl `lrtjcj`ktjeo 2> vrêplotktjeo lt pe|tloko`l d‚|o aêaejrl7Deakjol dl `lrtjcj`ktjeo 0> lotrltjlo æ vkrtjr d‚|o ne|roki d‚êt|dl `ijoj{|l7Deakjol dl `lrtjcj`ktjeo 4> êvrl|sl ê`rjtl p|r ilp dzokaj{|lp joptjt|tjeooliilp/Vkr kjiil|rp) ilp deakjolp dl `lrtjcj`ktjeo 2) 0 lt 4 `eavertlot |ol êski|ktjeo ermkojpêl lo `e|rp dlceraktjeo/@hk{|l deakjol dl `lrtjcj`ktjeo dejt îtrl skijdê pêvkrêalot/ Ve|r skijdlr `hk`|o dlp deakjolp ;) 2 lt 4) il`kodjdkt dejt ebtlojr |ol oetl aezlool d‚k| aejop ;6 p|r 26 ve|r `l deakjol/ Ve|r skijdlr il deakjol dl

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->