Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

Chương 1 KHÁI QUÁT KINH TẾ QUỐC TẾ
1.1 Đối tượng và nội dung môn học
1.1.1 Khái niệm
1.1.2 Đối tượng và mục đích nghiên cứu
1.1.3 Nội dung nghiên cứu
1.2 Tại sao các nước phải giao thương với nhau?
1.3 Những nguyên tắc cơ bản trong điều chỉnh thương mại quốc tế
1.3.1 Nguyên tắc tương hỗ - Réciprocity
1.3.2 Nguyên tắc tối huệ quốc (Most Favoured Nation - MFN)
1.3.3 Nguyên tắc đãi ngộ quốc gia (National Treatment - NT)
1.3.4 Ưu đãi cho các nước đang phát triển
1.4 Điều kiện thương mại (Term of Trade – ToT)
1.4.1 Khái niệm
1.4.2 Điều kiện thương mại tổng quát
1.5 Một số khái niệm khác
1.5.1 Giá quốc tế
1.5.2 Nền kinh tế nhỏ, nền kinh tế lớn
1.5.3 Cân bằng mậu dịch cục bộ
Hình 1.1: Cân bằng mậu dịch cục bộ
1.5.4 Đường cong ngoại thương
1.5.5 Cân bằng mậu dịch tổng quát
Hình 1.2: Cân bằng mậu dịch tổng quát
Chương 2 CÁC LÝ THUYẾT THƯƠNG MẠI CỔ ĐIỂN
2.1 Thuyết trọng thương
2.2 Lợi thế tuyệt đối (Absolute Advantage)
2.3 Lợi thế so sánh (Comparative Advantage)
2.4 Chi phí cơ hội (Opportunity Cost)
2.5 Lợi thế kinh tế nhờ quy mô (Economy of Scale)
Chương 3 CÁC LÝ THUYẾT HIỆN ĐẠI
3.1 Chi phí cơ hội gia tăng
3.2 Thuyết lợi thế tương đối Heckscher - Ohlin
3.2.1 Giả định
3.2.2 Lợi thế tương đối
3.3 Lý thuyết H-O-S
3.3.1 Giá cả khác biệt được tạo ra như thế nào?
3.3.2 Cân bằng tương đối và cân bằng tuyệt đối
3.3.3 Lý thuyết cân bằng giá cả các yếu tố sản xuất và lý thuyết H-O-S
3.3.4 Kiểm chứng thực tế
3.3.5 Nghịch lý Leontief
3.4 Lý thuyết về chu kỳ sống quốc tế của sản phẩm
3.4.1 Giai đoạn sản phẩm mới:
3.4.2 Giai đoạn sản phẩm chín mùi:
3.4.3 Giai đoạn sản phẩm tiêu chuẩn hóa:
3.5 Lợi thế cạnh tranh quốc gia - mô hình viên kim cương Michael Porter
3.5.1 Nhu cầu thị trường
3.5.2 Các yếu tố sản xuất
3.5.3 Các ngành công nghiệp liên kết và bổ trợ
3.5.4 Các chiến lược, cấu trúc và tính cạnh tranh của các công ty
Chương 4 THUẾ QUAN
4.1 Khái niệm
4.2 Các phương pháp đánh thuế
4.3 Thuế xuất khẩu
4.4 Thuế nhập khẩu
4.5 Thuế suất danh nghĩa và tỷ lệ bảo hộ hữu hiệu
4.5.1 Thuế suất danh nghĩa
4.5.2 Tỷ lệ bảo hộ hữu hiệu
4.6 Chi phí và lợi ích của Thuế quan
4.6.1 Thuế quan đối với một nước nhỏ
4.6.2 Thuế quan đối với một nước lớn
5.6.1 Khái niệm
5.6.2 Mặt tích cực của bán phá giá
5.7 Trợ cấp
5.8 Hàng rào kỹ thuật
5.9 Chính sách mua hàng của chính phủ
Chương 6 LIÊN KẾT KINH TẾ VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ QUỐC TẾ
6.1 Khái niệm
6.2 Các hình thức liên kết kinh tế quốc tế
6.2.1 Khu vực mậu dịch tự do (Free Trade Area/Zone)
6.2.2 Liên minh về thuế quan (Customs Union)
6.2.3 Thị trường chung (Common Market)
6.2.4 Liên minh về kinh tế (Economic Union)
6.2.5 Liên minh về tiền tệ (Moneytary Union)
6.3.1 Liên hiệp thuế quan tạo lập mậu dịch
6.3.2 Liên hiệp thuế quan chuyển hướng mậu dịch
6.4.1 WTO
6.4.2 ASEAN
6.4.3 APEC
6.4.4 Liên minh Châu Âu
6.4.5 IMF
6.4.6 WB
6.4.7 ADB
Chương 7 MẬU DỊCH QUỐC TẾ Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN
7.1 Vai trò của mậu dịch quốc tế đối với các nước đang phát triển
7.1.1 Bi quan
7.1.2 Lạc quan
7.1.3 Quan điểm của Harbenler
7.1.4 Cơ hội nào cho các nước nghèo?
7.2 ToT ở các nước đang phát triển
7.2.1 Xu hướng suy giảm ToT và bằng chứng nghiên cứu
7.2.2 Thử lý giải nguyên nhân
7.3 Xuất khẩu không ổn định
7.3.1 Nguyên nhân và ảnh hưởng
Phụ lục 02 Ngoại thương Việt Nam
Phụ lục 03 Quan hệ của Việt Nam và các tổ chức, định chế quốc tế
Phụ lục 04 Các hợp tác kinh tế khu vực hiện nay
Phụ lục 05 Vài tổ chức kinh tế tài chính quốc tế hiện nay
TÀI LIỆU THAM KHẢO
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bai-giang-KTQT

Bai-giang-KTQT

Ratings: (0)|Views: 44 |Likes:
Published by cuonghailua

More info:

Published by: cuonghailua on May 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/22/2012

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Page 4 is not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 8 to 38 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 42 to 99 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->