Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ROC Onderwijsconferentie 2012 Def

ROC Onderwijsconferentie 2012 Def

Ratings: (0)|Views: 665|Likes:
Published by Herman Post

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Herman Post on May 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2012

pdf

text

original

 
onderwijs-conferentie
2012
 
22 maart 2012Stadsgehoorzaal Leiden
activeert 
# jouwbaan
 
onderwijsconferentie
2012
onderwijsconferentie
2012
23
We staan alweer aan de vooravond van de Tweede Onderwijsconferentie van ‘ons’ROC Leiden. Vorig jaar, 24 maart, was de start van deze nieuwe traditie: een jaarlijkseOnderwijsconferentie voor én door medewerkers van ROC Leiden. De eerste ervaringenwaren veelbelovend en vroegen om ‘meer en nog beter’.Daarom zullen we over een week, op 22 maart, de Tweede ROC Leiden Onderwijsconferentiehebben. Zoals ik vorig jaar in mijn voorwoord aangaf, was 24 maart een gedenkwaardigedatum in de geschiedenis. Voor 22 maart geldt minstens hetzelfde. Op deze dag ontsnaptenamelijk in 1621 Hugo de Groot – die al op elfjarige leeftijd rechtsgeleerdheid in Leiden gingstuderen! – per boekenkist uit slot Loevestein. Een inventieve actie waarmee Hugo zijnvrijheid hervond. Vandaag de dag zouden we dit in moderne managementtaal (letterlijken figuurlijk) ‘out-of-the-boxdenken’noemen.Dezelfde inventiviteit die Hugo de Groot en zijn vrouw Maria aan de dag legden bij deontsnapping van slot Loevestein, willen we ook stimuleren binnen ROC Leiden. Vandaar datdeze conferentie opnieuw in het teken staat van elkaar verrassen, inspireren en motiveren.De Onderwijsconferentie is heel bewust bedoeld voor alle medewerkers van ROC Leiden.Dus of je rol nu onderwijsgevend of onderwijsondersteunend is, je wordt verwachtaanwezig te zijn. Het programma is zo samengesteld dat iedereen er iets van zijn/haargading vindt.Zoals je op de omslag van dit programmaboekje kunt zien, is het thema van dezeOnderwijsconferentie ‘ROC Leiden
activeert #jouwbaan
’. Deze thematiek sluit aanbij het nieuwe communicatieconcept van ROC Leiden waarmee we onze ambitieuitdrukken: we willen een springplank zijn voor studenten én medewerkers die hunpersoonlijke ambitie met succes willen waarmaken. Het mooie van ‘activeren’is dathet wederkerig is. Door je collega’s en studenten te activeren word je namelijk zelf ook geactiveerd!Tijdens de conferentie zullen collega’s maar liefst 24 unieke workshops verzorgen!Workshops die qua onderwerp aansluiten bij de interesses die er leven binnenonze organisatie. Verderop in dit programmaboekje vind je het overzicht van hetworkshopaanbod. Schrijf je in voor de twee onderwerpen die jouw persoonlijkevoorkeur hebben.We kijken samen met jullie uit naar een inspirerende en interactieve dag.
 Jeroen Knigge, Jenny Everts
College van Bestuur
inhoudsopgave
Voorwoord Jeroen Knigge 2Programma Onderwijsconferentie 2012 4Onderwijs als persoonlijke passie 5Het Leids Onderwijs Model 7Inschrijven voor de workshops 8Workshopronde A 8 - 11Workshopronde B 12 - 15Plattegronden Stadsgehoorzaal 16 - 18
p
Schrijf je nu in voor de workshops viawww.rocleiden.nl/onderwijsconferentie2012Kijk voor een compleet overzicht van alleworkshops op pagina 8 e.v.
voorwoord college van bestuur
colofon
:
Productie:Marketing & Communicatie ROCLeidenProductiebegeleiding:Zininzee,DenHoorn– TexelVormgeving:GerritsmaVormgeving,LeidenDrukwerk:De Groot Drukkerij,Goudriaan 
 
onderwijsconferentie
2012
4
Datum 22 maart 2012Locatie Stadsgehoorzaal, Breestraat 60, LeidenTijd vanaf 11.30 uur11.30 Registratie12.00 Lunch12.45 Welkom en opening door Jeroen Knigge12.55 Frank de Wit, wethouder Onderwijs enSport, Leiden13.05 Micha de Winter, hoogleraar PedagogiekUniversiteit Utrecht14.05 Vervolg middagdeel14.30 Start workshopronde A15.20 Pauze met koffie en thee15.35 Start workshopronde B16.25 Inloop Grote Zaal16.30 Interact16.45 Terugblik en afsluiting Jenny Everts17.00 Borrel
programma onderwijsconferentie
2012
onderwijsconferentie
2012
5
Ieder van ons heeft ooit gekozen voor eenbaan in het onderwijs. In veel gevallen heelbewust omdat je passie bestaat uit hetoverbrengen van kennis aan jongeren en jongvolwassenen. In andere gevallen liep je tegen een leuke baan aan en bleek dezebij een onderwijsinstelling te zijn.Het onderwijs is een mooie werkomgevingomdat wij dagelijks bezig zijn jongerente ondersteunen bij het waarmaken vanhun ambities. Of het nu als docent is of bijvoorbeeld als medewerker bij eendienstverlenende afdeling. Jouw rol leverteen bijdrage aan het belangrijkste doelvan onze organisatie: ‘jongeren onder-steunen bij het op een succesvolle wijzewaarmaken van hun ambitie’.Wij willen met elkaar een springplank zijnvoor jongeren bij hun ontdekkingstochtnaar hun talenten en mogelijkheden.Werken in het onderwijs is een baan waarbijveel wordt gevraagd van de mensen die erdagelijks vorm aan moeten geven. Iets wat je niet alleen kunt doen. Je hebt daar jecollega’s hard bij nodig. Om je te helpen,te ondersteunen én mee te kunnen sparren.ROC Leiden als organisatie is zich datbewust. Vandaar dat we opnieuw meten voor elkaar een Onderwijsconferentiehebben georganiseerd. Een speciale dageenmaal per jaar waarbij we op een
interactieve
manier nadenken over hoe wenog beter vorm kunnen geven aan hetwaarmaken van onze doelstelling.Met ingang van dit jaar hebben we bijROC Leiden een nieuw communicatiethemageïntroduceerd: ‘ROC Leiden
activeert 
’.Dit thema zul je regelmatig tegenkomen inonze interne en externe communicatie.Met ‘activeert’willen we duidelijk makendat wij bij ROC Leiden mensen faciliteren,ondersteunen bij het ontdekken en waar-maken van hun talenten. Dat geldt zowelvoor de mensen die bij ons studeren alsvoor de mensen die bij ons werken.Het vorig jaar gepresenteerde LeidsOnderwijs Model is gebaseerd op dezezelfde uitgangpunten. Door in te spelenop de individuele kenmerken, talentenen mogelijkheden van een student, dooreen leeromgeving te bieden die inspeeltop de beroepscontext en samenwerkenen samen leren te bevorderen, activeertROC Leiden haar studenten.
onderwijs als persoonlijke passie
activeert 
# jouwsucces

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->