Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
DAGK-UngDungGoogleMapsAPI-NhaTro

DAGK-UngDungGoogleMapsAPI-NhaTro

Ratings: (0)|Views: 22|Likes:
Published by canhoi

More info:

Published by: canhoi on May 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2012

pdf

text

original

 
DAGK: Ứng dụng Google Maps API
 
Yêu cầ
u
Xây dự
ng website
để
th
c hi
ện yêu cầ
u sau:
 
T
ch
ức lưu trữ
 
tài khoản và thông tin nhà trọ
 
ở 
 
thành phố
H
 
Chí Minh tương tự
 Wikimapia.
 
Cho phép hiể
n th
 
và tương tác vớ 
i b
ản đồ
 
thông qua Google Maps API
.
 
Các thao tác trên website đề
u s
d
ụng Ajax (không tả
i l
i trang):
o
 
T
ương tác trự
c ti
ếp trên bản đồ
 
để
 
thêm, xóa, sử
a, c
p nh
t
nhà trọ
.
o
 
Hi
n th
 
các nhà trọ
 
đã lưu lên
b
ản đồ
.
o
 
Tìm và hiể
n th
 
nhà trọ
 
lên bản đồ
theo:
 
Qu
n.
 
Phườ 
ng.
o
 
Tìm các nhà trọ
n
ằm trong bán kính cho trướ 
c
ng v
ớ 
i m
t v
 
trí trên bản đồ
.C
ấu trúc đồ
 
án bao gồm ít nhấ
t hai ph
n:
 
Website hi
n th
 
và xử
 
lý tương tác của người dùng.
 
 
Ứ 
ng d
ng cung c
p Restful web service cho t
t c
 
các hành độ
ng c
a website.
M
t s
g
ợi ý
 
 
Hi
n th
 
trình đơn khi bấ
m chu
t ph
 
Xác định địa điể
m g
n nh
t t
m
t v
 
trí xác định trên bản đồ
Thang điể
m
 
Ch
ức năng
 
Điể
mHi
n th
t
t c
 
nhà trọ
 
đã lưu lên bản đồ
 
2
Thêm xóa sửa nhà trọ
 
2
Tìm
ki
m theo qu
n, khu ph
 
1
Tìm kiế
m t
i m
t v
 
trí vớ 
i
bán kính cho trướ 
c
1,5
X
ử 
 
lý toàn bộ
website b
ng Ajax
2
T
ch
ứ 
c c
ấu trúc đồ
 
án
 
1
Tài liệu và phim minh họ
a
1
C
ấu trúc bài
n
p
0,5
T
ng
11,00
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->