Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ixtlan Yolculuğu - Carlos Castaneda

Ixtlan Yolculuğu - Carlos Castaneda

Ratings: (0)|Views: 857 |Likes:
Published by secrettime
Yaqui Kızılderili Büyücüsü Don Juan'ın Yeni Öğretileri
Yaqui Kızılderili Büyücüsü Don Juan'ın Yeni Öğretileri

More info:

Published by: secrettime on May 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2013

pdf

text

original

 
Ixtlan Yolculu
ğ
u
Carlos CastanedaYaqui K
ızı
lderili Büyücüsü Don Juan'
ı
n Yeni Ö
ğ
retileriÇeviri: Nevzat Erkmen
 
 On
İ
ki Yap
ıtı
n Yazar
ı
Carlos CastanedaOn iki yap
ıtı
n 4.'sü olan bu kitab
ı
n yazar
ı
CarlosCastaneda, Los Angeles'teki California Üniversitesi'ndeinsanbilim dal
ı
nda doktora ö
ğ
rencisiyken Meksika'n
ı
nSonora bölgesindeki K
ızı
lderililer taraf
ı
ndan kullan
ı
lanbirtak
ı
m t
ı
bbi bitkilere ili
ş
kin bilgi dev
ş
irdi
ğ
i s
ı
radaya
şlı
Yaqui K
ızı
lderilisi don Juan'la tan
ıştı
.
İ
lk kitab
ı
 
Don Juan'
ı
n Ö
 ğ 
retileri,
bu iki insan
ı
n usta veçömezi olarak birlikte geçirdikleri ilk döneminöyküsüdür.
İ
kinci kitab
ı
 
Bir Ba
ş
ka Gerçeklik
ise buöykünün devam
ıdı
r. Üçüncü kitap,
Ixtlan Yolculu
 ğ 
u,
yazar
ı
n büyücülü
ğ
ün gizlerini ö
ğ
rendi
ğ
i y
ı
llar
ı
ninsanbilim ara
ştı
rmalar
ı
yaparken kuzeybat
ı
Meksi-ka'da tan
ıştığı şaşı
rt
ıcı
bir ki
ş
ilik olan Yaqui K
ızı
lderilisidon Juan'
ı
n k
ı
lavuzlu
ğ
unda bir "bilgi adam
ı
" olmas
ını
nson kerte ilginç öyküsüdür.
 
Castaneda'n
ı
n bu üç kitab
ı
, ve kimi öbür kitaplar
ı
,gizemci bir yazar olan, ve James Joyce'un
Ulysses
adl
ı
 yap
ıtını
Türk-çeye kazand
ı
ran—don Juan ö
ğ
retilerininhem çevirmeni hem de uygulay
ıcısı
olarak okurlar
ı
ylayak
ı
n çal
ış
malar
ını
sürdüren— Ge
ş
talt Yakla
şımı
 uzman
ı
pedagog Nevzat Erkmen taraf
ı
ndan Türkçeyeçevrilmi
ş
tir. Don Juan'
ı
n içgörüleri,
Don Juan'
ı
n Ö
 ğ 
-retileri, Bir Ba
ş
ka Gerçeklik
ve
Ixtlan Yolculu
 ğ 
u
adl
ı
 kitaplar
ı
n yay
ı
mlan
ı
r yay
ı
mlanmaz birer klasikolmas
ı
na yol açm
ıştı
n.
Ixtlan Yolculu
 ğ 
unda
CarlosCastaneda, "al
ış
kanl
ı
klar
ı
n tutsakl
ığı
ndan ar
ı
nm
ış
,özgür, seyyal, ne yapaca
ğı
önceden kestirilemeyen" avc
ı
,sava
şçı
ve bilgi adam
ı
don Juan'
ı
n bilgeli
ğ
ini,bilinmeyenle bir dizi heyecan verici kar
şı
la
ş
malar ara-
cılığı
yla ö
ğ
rendikten sonra,
Erk Öyküler’inde,
donJuan'la serüveni, "son kerte ilginç ve dokunakl
ı
birvedala
ş
mayla sonuçlan
ı
yor."

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
cengizdemirsoy liked this
maskican liked this
Gulsen Ulker liked this
Ayhan Adsiz liked this
Mister Spock liked this
Onde Sınıfı liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->