Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sprievodna a Suhrnna Sprava Prac

Sprievodna a Suhrnna Sprava Prac

Ratings:

4.67

(1)
|Views: 2,191|Likes:
Published by 3wpup

More info:

Published by: 3wpup on Dec 23, 2008
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/02/2010

pdf

 
R.A.U. ,s.r.o
Gaštanová 13811 04 Bratislava
A - SPRIEVODNÁ SPRÁVA
Stavba:
Kaštieľ Brhlovce“
 TEKOVSKO - HONTIANSKE REGIONÁLNE
 
CENTRUM TURISTICKÉHO RUCHU( THRCTR )
Miesto:BrhlovceStavebník:Cortes, Smith Co. Slovakia, s.r.o.Sedlárska 5, 811 01 BratislavaStupeň:Projekt stavby,prikladaný k žiadosti o vydanie stavebného povoleniav zlúčenom konaníHIP:Ing. arch. Damian VizáVypracoval:Ing. arch. Damian VizáBratislava, december 2008
 
1.Identifikačné údaje stavby a investora
Názov stavby:
Kaštieľ Brhlovce“
 TEKOVSKO - HONTIANSKE REGIONÁLNE
 
CENTRUM TURISTICKÉHO RUCHU( THRCTR )
Miesto stavby:BrhlovceStavebník:Cortes, Smith Co. Slovakia, s.r.o.Sedlárska 5, 811 01 BratislavaGenelny projektant:R.A.U. s.r.o.,Gaštanová 13, 811 04 BratislavaAutori:Ing. arch. Damian VizáIng. arch. Martin BumbálIng. Dušan ĎurinaSpolupráca:Ing. arch. Branislav BaluchMgr. art. Adriana HofbauerováIng. arch. Peter KasmanIng. arch. Viera MuravskáIng. arch. Barbora MurárikováMgr. art. Slavomír UhríkHIP:Ing. arch. Damian VizáDodávateľ stavby:bude určený konkurzom
2. Základné údaje o stavbe
Celková zastavaná plocha 1088 m
2
Z toho : SO-101 476 m
2
SO-102(pôvodná výmera - 477 m
2
+ dostavba - 135 m
2
) 612 m
2
Celkový obostavaný priestor : 12 330 m
3
Z toho : SO-101 7045 m
3
SO-102 5285 m
3
Riešené územie sa nachádza v centrálnej časti obce Brhlovce, pričom vlastný objektkaštieľa je situovaný na návrší. Jestvujúce budovy sú identifikovateľné z prístupovejcesty do obce v smere z Levíc. V rámci realizácie stavby nedôjde k zmene štruktúryzástavby ako z hľadiska objemu tak z hľadiska architektonického výrazu.
 
Realizáciou predmetnej stavby nedôjde k zmene jestvujúcej štruktúry zástavby.Dispozično – priestorové riešenie hlavného stavebného objeku kaštieľa, doznáva ibamalé zmeny, ktoré sa dotkli využitia podkrovného priestoru. Riešenie rešpektujefunkčno-prevádzkovú štruktúru, ktorá je v nevyhnutnom rozsahu doplnená tak, abyzodpovedala súčasným normatívnym požiadavkám.Celková kompozícia areálu je doplneo novotvar prístavby k hospodárskemuobjektu, ktorý je však esteticky a výrazovo potlačený na úkor dominancie hlavnéhoriešeného objektu kaštieľa a jeho hospodárskej časti. Navrhovaný novotvar jefunkčne a prevádzkovo previazas jestvucim objektom. Spolensko-komunikačpriestor jestvujúcej stavby je využina prevádzkonapojenienavrhovanej stavby. Dopravná obsluha riešech objektov areálu je zoseverozápadnej strany a parkovanie je riešené na pozemnku investora na južnejstrane areálu.
3.Prehľad východiskových podkladov.
Podkladom pre spracovanie projektu boli:-spracovaná architektonická štúdia-snímka z katastrálnej mapy-geodetické zameranie dotknutých parciel-priestorové možnosti jestvujúcich objektov-podmienky pre stavebnú obnovu, vyplývajúce z Architektonicko-historického pamiatkového výskumu spracovaného v júni 2008 aRozhodnutia o pamiatkovej obnove KPÚ Nitra,č. NR-08/1695-3/7554/Vzo dňa 26.06.2008-požiadavky investora
4.Členenie stavby na predzkobory a stavebné objekty
SO-001Hrubé terénne úpravySO-101Statické zabezpečenie a rekonštrukcia kaštieľaSO-102Rekonštrukcia a dostavba hospodárskeho objektuSO-103OplotenieSO-201Prípojka VNSO-202Areálové rozvody NNSO-203Vonkajšie osvetlenieSO-301Kábelová prípojka telefónuSO-302Areálové rozvody telefónu:SO-303Kábelové rozvody televízieSO-401Vodovod

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
fear001 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->