Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
18Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ULOGA RACUNOVODSTVENE PROFESIJE U PROCESU FINANSIJSKOG IZVESTAVANJA

ULOGA RACUNOVODSTVENE PROFESIJE U PROCESU FINANSIJSKOG IZVESTAVANJA

Ratings: (0)|Views: 1,465|Likes:
Published by marijanikod

More info:

Published by: marijanikod on Dec 23, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/09/2011

pdf

text

original

 
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
СЕМИНАРСКИРАД
ПРЕДМЕТ: ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ УУСЛОВИМА МОНЕТАРНИХ ПРОМЕНА
ТЕМА:
УЛОГА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОФЕСИЈЕ УПРОЦЕСУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА
МЕНТОР: СТУДЕНТ:ПРОФ. ДР ЈОВАН КРСТИЋ МАРИЈА НИКОДИЈЕВИЋБР. ИНДЕКСА: 19/07
Ниш, 2008. год.
 
САДРЖАЈ:Увод................................................................................................................3Историјски развој рачуноводства и рачуноводствене професије.............5Јавни интерес и професионално понашање рачуновођа.........................10Етички кодекс за професионалне рачуновође..........................................12Принципи професионалне етике рачуновођа...........................................14
Принцип нтегритета..........................................................................14
Принцип објективности...................................................................15
Принцип професионалне компетентности и дужне пажње..........17
Принцип поверљивости....................................................................20
Принцип професионалног понашања............................................ 22Независност као кључни принцип професионалне етике ревизора ......24Појам и суштина независности..................................................................25Претње независности ................................................................................ 27Мере заштите независности...................................................................... 29
Мере заштите које прописују професија, закон или друге регулативе..........................................................................................29
Мере заштите на нивоу клијента.................................................... 30
Мере заштите на нивоу рачуноводствене/ревизорске фирме ......31Решавање етичког конфликта................................................................... 33IFAC и СРРС...............................................................................................34Закључак ......................................................................................................41Литература ..................................................................................................42
2
 
Увод
Термин професија се примењује на оне особе које су усавршилезнање и вештине и примењују их, за накнаду, на одређене задатке којепросечни и неквалификовани људи не могу да обаве. Термин водипорекло од латинске речи заклетва, а заклетва се односи на оданост,приврженост професији, тежњу да се буде експерт у свом послу,договору да се одржи добра репутација професије и сл. Професије суобично регулисане професионалним телима која могу да утврде испитестручности, услове за улазак у професију, да играју улогу давањалиценци, спроводе примену етичког кодекса у пракси итд. Примерипрофесија су адвокати, инжењери, рачуновође и друга техничкиспецијализована занимања.Велики број људи рачуноводство сматра као високо стручноподручје које је доступно само уском кругу професионалаца. Међутим,у пракси се свако од нас, на неки начин, скоро свакодневно бави рачуноводством јер је оно универзални, општеприхваћени пословни језик, средство помоћу кога меримо и описујемо резултате економскеактивности.Рачуноводствена професија обухвата специјализоване стручњаке(професионалце) за вођење пословних књига, састављањефинансијских извештаја и њихову ревизију. У савременим условимапословања рачуноводствена професија има висок ниво одговорности уобезбеђењу квалитетног финансијског извештавања. Својим ставом ипонашањем приликом састављања и обелодањивања финансијскихизвештаја, рачуноводствена професија, односно професионалне рачуновође, утичу на слику о финансијској ситуацији, успешностипословања предузећа код корисника финансијских извештаја.
 
Изазовикоји су стављени пред рачуноводствену професију у условиманепрекидне тежње ка хармонизацији финансијског извештавања наглобалном нивоу, као и што већем задовољавању потреба корисникафинансијских извештаја, веома су велики.Треба истаћи да је финансијско извештавање ”..процесобезбеђења квантитативних финансијских ачуноводствених)информација о предузећу и њиховог саопштавања корисницимаодносно доносиоцима одлука”
1
и да је данас опште прихваћено да је
1
Јован Крстић, Инструменти финансијско-рачуноводственог извештавања (приступ ex post и еxante), Ниш, 2002, стр 11
3

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Jelena Petrovic liked this
mmarija82 liked this
LadyAlways liked this
alek984 liked this
marketingplus liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->