Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dumnezeul femeilor

Dumnezeul femeilor

Ratings: (0)|Views: 164 |Likes:
Published by pastorala2006

More info:

Published by: pastorala2006 on May 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2013

pdf

text

original

 
ool44,,a
s
EZE
o
Jean-No6l
Vuarnet
(19
45
-
L996)
Eseu
despre mistica
femininia
barocu-
ltti,
Dumnezeul
femeilor
este
o
carte din
cate rlsar, lugubru
sauauroral,
marile figuri
ale
unei spiritualteti
exasperate.
Limita
$i
an-goasa
ei
a
renti,
extazul
gi
vocaliasordidu-
lui,
ddruirea
de
sine
gi
egoismulsolitudinii,
echivocul
simlurilorgi
amploarea
dorintrei
dir.'ulgd.
aici taina aceluierotism
supranatural
pe
care Doamnele
veacului
al
XVIIlea
l-au
intruchipat
cu
o
morbidi
luxurianld.
Jean-No€l
Vuarnet
rim2ne unul
dintre
cei
mai inzestrati
filosofi
francezi
din
noua
genera[ie:
profesorde
estetici la
Universita-
tea
Paris
VIII,
autor
al unor
eseuri(precum
Discursul
impur,
7970,
Filosoful-attist,
1,975
sau
Ertazurt
feminine,
1980),
el
s-aremarcatatAt
prin
excelenta
acuratele a
stilului -
gralie
cdreia
a
fost
comparat
cu Emil Cioran -,
cat
gi
printr-o
neclintiti
fascinajie
pentru
Revelalia
cre$dni.
Adept
al unei convertiri mereu
amd-
nate,
Jean-NoelVuarnet
Ei-a
curmat zilele
in
ptimdvata
acestui
an.
*n,a
o</,&+dalZ
EDtroRA
flf
onosilAstA
t99
6
JEAN-NOEL
VT/ARNET
Dumnucul
fcmeilor
 
Coperta
9i
viziunea
graficd:
Doina
DUMITRESCUFoto
copertd:
Slinta
Agnds
cu
inger
-
Ribera(1590-1652)
Traducereaa fost
ficuti
dupi
originaltrl
ln
limba
francezE:
Jean-Noiil Vuamet,
Le
Died
des
leimes,tditions
de
L'Heme,
Paris,
1989
ISBN
973-9239-23-4
ES15?$
JEAN-NOELVUARNET
Dumnezeul
femeilor
Traducere
de
Teodor
BACONSKY
Bibliot
eco
J
u
d
et
eann
AST
R.4
I
ilillt ]ilt
]il
lilt
tilil
ilill|il
lil
t
661579r,
 
&$!'
-
tul2on
Li35i5il
V1r
FLOAREA
SFINTELOR
fu
Iamartiriu
Iaextaz
Goale,pejumdtatedespuiate
sau
imbrdcate
in
stihar,
exlahcele,
sfintele9i
martirele
m-au
'
.fdcut
intotdeauna
sd
visez:
,,Aueau
talia
sub;i-
regi
lungipicioare
de
cdprioard;
iubeam
de'
ja
strdinelepecdnd
erem
f6nc".
Subalbastrulvegmdnt
al
Fecioarei,
ele
stau
desfolite,inclegtate, rupte
in
bucau:
masacru al
nevinovatelor.
Diclionarul
etaleazd
felele
lor
holbate, sdnii
lor
ldptogi:
trupuri
fdrdmitate,
ale
cdror
fdrdme vorbesc.
Copilfiind,
le
cdutam
inLarousse:mdinile
lor
smulse,
membrele
lor
rupte,
capetele
lor
tdiate...Agnds, umbritd
de
inger
9i
violatd
de
cdldu.
Sdnii
tari
ai
Agathei,prezgnla\i
pe
o
tavd.
In
ciocul
unui
clegte,
din-tele
Apollinei.
Fecioare sdlbatice,
tdrdte
goale
prin
cetate,
duse
la bordel, deflorate,
biciuite,
stropite
cu
urind
9i
plumb
inainte
de
a
ti
an.6rr-
lite fiarelor,
ca nigtenecuvdntdtoare.

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Tic1 liked this
imparattraian liked this
Tic1 liked this
daniluz8888706 liked this
7777777 liked this
Dan liked this
Dan liked this
Dan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->