Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
12Prag_rentab

12Prag_rentab

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Published by Vidrascu Catalina
Analiza matematica FEAA
Analiza matematica FEAA

More info:

Published by: Vidrascu Catalina on May 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2013

pdf

text

original

 
5.4.Analiza rentabilităţii pe produse şi pe baza pragului de rentabilitate
 Analiza rentabilităţii pe produse permite cunoaşterea profitului şi a ratei rentabilităţii pefiecare sortiment, precum şi a căilor prin care se poate acţiona în vederea creşterii acesteia.Pentru aprecierea rentabilităţii pe produse, se folosesc doi indicatori principali:
-
profitul pe categorii de produse;
-
rata rentabilităţii pe categorii de produse.Profitul pe unitatea de produs (pr) se stabileşte ca diferenţă între preţul de vânzare fărăTVA (p) şi costul pe unitatea de produs (c), adică:pr = p – c.Nivelul său este influenţat de cei doi factori pe baza cărora se determină.Profitul total pe un sortiment (Pr) se determină în funcţie de cantitatea de produse vândutădin acel sortiment (q) şi de profitul pe unitatea de produs, astfel:Pr = q(p - c) = qp – qc.Nivelul său este influenţat de: volumul producţiei vândute, costul pe unitatea de produs şipreţul de vânzare.Pentru exprimarea rentabilităţii pe produse sub formă relativă, se folosesc doi indicatori,rata rentabilităţii resurselor consumate (rc) şi rata rentabilităţii vânzărilor (rv) pe produse:100×cc-p=100×qc)c-p(q =rc.100×pc-p=rv În activitatea unei firme, pot apărea situaţii când oferta este mai mare decât cererea, ceeace impune reducerea volumului producţiei. Problema care se pune, într-o astfel de situaţie, este dea stabili acel nivel până la care întreprinderea poate reduce volumul de activitate, astfel încât să nu înregistreze pierderi.
Pragul de rentabilitate
, numit şi punct critic sau punct de echilibru, reprezintă tocmai acelvolum al activităţii ce urmează a fi realizat de către o firmă în vederea obţinerii unor venituri care săpermită acoperirea integrală a cheltuielilor efectuate, dar fără a se obţine profit.Nivelul său poate fi determinat prin metoda algebrică sau sub formă grafică, precum şi princombinaţia celor două exprimări.Prin
metoda algebrică
, pragul de rentabilitate poate fi determinat în unităţi fizice sau înunităţi valorice, pentru un anumit produs sau la nivelul întregii firme. Stabilirea pragului derentabilitate pe fiecare produs în parte este, însă, posibilă numai la firmele unde există posibilitateaidentificării clare a cheltuielilor fixe pe fiecare produs.Determinarea pragului de rentabilitate în
unităţi fizice
presupune egalarea funcţieiveniturilor cu cea a costurilor de exploatare, precum şi rezolvarea ecuaţiei corespunzătoare:
pq V 
C = Cf + q x cv,unde: V veniturile de exploatareq – volumul fizic al producţiei vândute dintr-un anumit produsp – preţul de vânzareC – cheltuielile de exploatare aferente produsului respectivCf – cheltuielile fixecv – cheltuielile variabile pe unitatea de produs. Întrucât, în punctul de echilibru, veniturile sunt egale cu costurile, vom obţine:
cvqCf pq
crcr
+=
 
cvpCf q
cr
=
,unde: q
cr 
– volumul producţiei dintr-un anumit sortiment, corespunzător punctului critic.Diferenţa dintre preţul de vânzare unitar şi cheltuielile variabile pe unitatea de produsreprezinmarja cheltuielilor variabile pe unitatea de produs sau marja brută pe unitatea de produs(mcv). Aceasta aracontribuţia fiecărei unităţi de produs la acoperirea cheltuielilor fixe şi
1
 
obţinerea profitului de exploatare. De aceea, volumul producţiei corespunzătoare pragului derentabilitate se mai poate scrie ca raport între cheltuielile fixe şi marja costurilor variabile unitare:
mcvCf q
cr
=
.Daîntreprinderea îşi propune obţinerea unui anumit nivel al profitului (P
0
) pentrusortimentul considerat, volumul total al producţiei care trebuie vândut (qt) pentru a realiza profitulprevizionat se determină astfel:.mcvPr Cf cv-pPr Cf q
00t
+=+=
Pragul de rentabilitate se poate exprima şi
valoric 
(CA
cr 
), în acest caz numindu-se şi cifrăde afaceri critică, cu formulele:rmvCf rv-1Cf pcv-1Cf CA
cr 
===
- în cazul unui sortimentRmvCf Rv-1Cf CACv-1Cf CA
tttcr 
===
- în cazul volumului total al producţiei,unde:rv - rata cheltuielilor variabile (cheltuielile variabile la 1 leu vânzări sau cifră de afaceri peproduse);rmv – rata marjei cheltuielilor variabile pe unitatea de produs;Rv – rata cheltuielilor variabile totale;Rmv – rata marjei cheltuielilor variabile totale.Dacă întreprinderea doreşte şi obţinerea unui anumit profit, mărimea totală a cifrei deafaceri care trebuie realizată se calculează astfel:rmvPr +Cf =CA
0t
- în cazul unui sortimentRmvPr +Cf =CA
0tt
- în cazul volumului total al producţiei.Pentru
reprezentarea grafică a pragului de rentabilitate,
se procedează ca în figura 3.6.Costurile şi veniturile exprimate valoric sunt reprezentate pe ordonată, iar producţia estereprezentată pe abscisă. Funcţia veniturilor totale (
) exprimă veniturile pe care firma le obţine lafiecare nivel al producţiei, considerând că se foloseşte un preţ constant de vânzare (
 p
). În modsimilar, funcţia costurilor totale de exploatare (
) reprezintă costurile totale pe care firma le vasuporta la fiecare nivel al producţiei. Costurile totale cuprind suma dintre costurile fixe (
Cf 
), caresunt independente de volumul producţiei, şi costurile variabile, care cresc într-o rată constantă peunitatea de produs.C,VVzona profituluizona pierderilor CCf Q1 Qcr Q2 QFigura 3.6. Reprezentarea grafică a punctului critic
2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->