Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2 Lista Doc Externe Ed.3, Rev.2, 02.10.2006

2 Lista Doc Externe Ed.3, Rev.2, 02.10.2006

Ratings: (0)|Views: 52|Likes:
Published by naurul

More info:

Published by: naurul on May 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2013

pdf

text

original

 
1. LISTA STANDARDELOR PT. ORGANISME/ SISTEME DE MANAGEMENT
Nr.crtNR/ DATA STANDARDDENUMIRE STANDARD
012
1SR EN 45011:2001Cerinte generale pt organismele care aplica sisteme deCERTIFICARE A PRODUSELOR2SR EN 45012:2001Cerinte generale pt organismele care efectueazaevaluarea si CERTIFICAREA/ inregistrarea SISTEMELORCALITATII3SR EN ISO/CEI17025:2005Cerinte generale pentru COMPETENTALABORATOARELOR DE INCERCARI si etalonari4SR EN ISO/CEI17020:2005Criterii generale pt. functionarea diferitelor tipuri deorganisme care efectueaza INSPECTII5SR EN ISO/CEI17011:2005Evaluarea conformitatii. Cerinte generale pt.organismele de acreditare care acrediteaza organismede evaluare a conformitatii (RENAR)6SR EN ISO/CEI17000:2005Evaluarea conformitatii. Vocabular si principii generale7SR EN ISO 9000:2000Sisteme de management al calitatii. Vocabular siprincipii generale8SR EN ISO 9001:2001Sisteme de management al calitatii. Cerinte9SR EN ISO 9004:2001Sisteme de management al calitatii. Linii directoare pt.imbunatatirea performantelor10SR EN ISO 19011:2003Ghid pt. auditarea sistemelor de management si/ sau demediu11SR EN ISO 14001:2005Sisteme de management de mediu. Cerinte cu ghid deutilizare12SR ISO 14004:2005Sisteme de management de mediu. Linii directoarereferitoare la principii, sisteme si tehnici de aplicare13SR ISO 14050:1999Management de mediu. Vocabular14OHSAS 18001:2004Sisteme de management al sanatatii si securitatiiocupationale. Specificatie15OHSAS 18002:2004Sisteme de management al sanatatii si securitatiiocupationale. Linii directoare pt. implementatea OHSAS1800116SR EN ISO/TR10013:2003Linii directoare pt. documentatia SMC17SR ISO 10015:2000Managementul calitatii. Linii directoare pt instruire18SR ISO 10005:1999Managementul calitatii. Ghid pt planurile calitatii19SR ISO 10002:2005Managementul calitatii. Satisfactia clientului. Linii direc-toare pt tratarea reclamatiilor in cadrul organizatiilor20SR ISO/TR 10017:2005Indrumari referitoare la utilizarea tehnicilor statistice pt.Iso 9001:2000
 
2. LISTA PREVEDERILOR LEGALE de CALITATE, MEDIU, PM si PSI
NR.CRTDENUMIRE LEGISLATIE, NORMATIV,ORDONANTA DE GUVERN, ORDIN, ETCDATA INTRARIIIN VIGOARE
1Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securitatii si sanatatii in munca, publicata in MonitorulOficial al Romaniei nr. 646 din 26 iulie 200620062Norme Metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319 din 14 iulie 2006I. Dispozitii generaleII. Autorizarea functionarii din punct de vedere al securitatii si sanatatii in muncaIII. Servicii de prevenire si protectieIV. Organizarea si functionarea comitetului de securitate si sanatate in muncaV. Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in muncaVI. Pericol grav si iminent si zone cu risc ridicat si specificVII. Comunicarea si cercetarea evenimentelor, inregistrarea si evidenta accidentelor demunca si a incidentelor periculoase, semnalarea, cercetarea, declararea si raportareabolilor profesionaleVIII. Avizarea documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniulsecuritatii si sanatatii in munca20063Ordin MMPS nr. 508 din 20.11.2002 si Ordin MSF nr. 933 din 25.11.2002 pentruaprobarea Normelor Generale Protectia Muncii publicate in M.O. 880/ 06.12.200220024Ordinul MMPS nr. 532 din 11.10.2004 privind caracterul voluntar al standardelor inNGPM20045Ordinul MSF nr. 1349 din 21.10.2004 privind caracterul voluntar al standardelor inNGPM20046Hotararea nr. 1218 din 06.09.2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate sisanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate deprezenta agentilor chimici.20067Hotararea de Guvern nr. 1136 din 30.08.2006 privind cerintele minime de securitate sisanatate referitoare la expuinerea lucratorilor la riscuri generate de campurielectromagnetice.20068Hotararea de Guvern nr. 1135 din 30.08.2006 privind cerintele minime de scuritate sisanatate in munca la bordul navelor de pescuit20069Hotararea de Guvern nr. 1093 din 16.08.2006 privind stabilirea cerintelor minime desecuritate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate deexpunerea la agentii cancerigeni sau mutageni la locul de munca.200610Hotararea de Guvern nr. 1092 din 16.08.2006 privind protectia lucratorilor impotrivariscurilot legate de expunerea la agenti biologici in munca200611Hotararea de Guvern nr. 1091 din 16.08.2006 privind cerintele minime de securitate sisanatate pentru locul de munca200612Hotararea de Guvern nr. 1058 din 09.08.2006 privind cerintele minime pentruimbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potentialrisc datorat atmosferelor explozive200613Hotararea de Guvern nr. 1051 09.08.2006 privind cerintele minime de securitate sisanatate pentru manipularea manuale a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, inspecial de afectiuni dorsolombare.200614Hotararea de Guvern nr. 1050 din 09.08.2006 privind cerintele minime pentru asigurareasecuritatii lucratorilor din industria extractiva de foraj200615Hotararea de Guvern nr. 1049 din 09.08.2006 privind cerintele minime pentru asigurareasecuritatii lucratorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran200616Hotararea de Guvern nr. 1048 din 09.08.2006 privind cerintele minime de securitate sisanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectiela locul de munca200617Hotararea de Guvern nr. 1028 din 09.08.2006 privind cerintele minime de securitate sisanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare200618Hotararea de Guvern nr. 1007 din 02.08.2006 privind cerintele minime de securitate sisanatate in munca referitoare la asistenta medicala la bordul navelor 2006
 
19Hotararea de Guvern nr. 971 din 26.07.2006 privind cerintele minime pentrusemnalizarea si/sau sanatatea la locul de munca200620Hotararea de Guvern nr. 493 din 12.04.2006 privind cerintele minime de securitate sisanatate in munca referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot200621Hotararea de Guvern nr. 752 din 14.05.2006 privind stabilirea conditiilor pentruintroducerea pe piata a echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizarii inatmosfere potential explozive200622Hotararea de Guvern nr. 300 din 02.03.2006 privind cerintele minime de securitate sisanatate pentru santierele temporare sau mobile200623Hotararea de Guvern nr. 1876 din 22.12.2005 privind cerintele minime de securitate sisanatate in munca referitoare la riscurile generate de vibratii (MO nr. 81/30.01.2006)200624Hotararea de Guvern nr. 1875 din 22.12.2005 privind protectia sanatatii si securitatiilucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest (MO nr. 64/24.01.2006)200625Hotararea de Guvern nr. 1022 din 10.09.2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectiri mediului.Publicat in M.O. nr. 711/30.09.2002200226Hotararea de Guvern nr. 613 din 13.06.2002 pentru propagarea termenului prevazut laart. 16 din HG nr. 261/2001 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor demunca deosebite200227Hotararea de Guvern nr. 676/ 2001 pentru modificarea si completarea HG nr. 261/ 2001privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite(MO nr. 424/30.07.2001)200128Norme de aplicare a HG nr. 621/ 2001 (MO nr. 300/07.06.2001)200129Hotararea de Guvern nr. 261 din 22.02.2001 privind criteriile si metodologia deincadrare a locurilor de munca in conditii deosebite (MO nr. 114/ 06.03.2001)200130Hotararea de Guvern nr. 1337 / 2001 pentru modificarea si completarea HG nr. 261/2001 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditiideosebite (MO nr. 36/ 21.01.2002)200131H.G. 688/29.10.92 – pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor in domeniul munciisi ocrotirilor sociale modifica H.C.M.2494/1969199232Ordin al M.M.P.S.225/ 21.07.1995 privind aprobarea Normativului cadru de acordare siutilizare a Echipamentului Individual de protectie – publicat in M.O. 189/21.08.1995199533Lege 53/ 24.01.2003 Codul Muncii, republicata 2005200534Ordonanta Urgenta nr. 55 din 30.08.2006 pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii200635Legea nr. 245/ 09.06.2004 privind securitatea generala a produselor200436Legea nr. 240/ 07.06.2004 privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generatede produsele cu defecte200437Legea nr. 25/ 05.03.2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca200438Legea nr. 436/ 18.07.2001 pentru aprobarea OUG nr. 99/2000 privind masurile ce pot fiaplicate in perioadele de temperature extreme pentru protectia persoanelor incadrate inmunca200139Legea nr. 202/19.04.2002 republicata 14.02.2005 privind egalitatea de sanse intre femeisi barbati2002/ 200540Legea nr. 340/ 17.07.2006 pentru mofificarea si completarea Legii 202/ 2002 privindegalitatea de sanse intre femei si barbati200641 Legea nr. 320/ 26.06.2001 pentru aprobarea OUG nr. 137/1999 privind modificarea sicompletarea Legii nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii.200142Legea nr. 108/ 16.06.1999 republicata 2002 pentru infiintarea si organizarea InspectieiMuncii, republicata in MO nr. 741 din 10.10.20021999/ 200243H.G.R. 767/ 20.09.1999, privind aprobarea “ Regulamentului de organizare sifunctionare a Inspectiei Muncii”199944Hotararea nr. 537 din 07.06.2001 privind infiintarea Centrului de Pregatire siperfectionare al Inspectiei Muncii200145Legea nr. 31/ 22.03.1991 privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore/zi pentrusalariatii care lucreaza in conditii deosebite, vatamatoare, grele sau periculoase199146Ordinul MMPS nr. 187/ 29.04.1998 privind aprobarea Regulamentului de organizare sifunctionare a Comitetului de securitatea si sanatate in munca (MO nr.169/ 29.04.1998)1998

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->