Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

1.1.1. Ekip Kavramı
Şekil 1: Takım ve Mercek Yaklaşımı
Tablo 1: Takım ve Ekip Arasındaki Farklar
1.1.2. Havacılıkta Ekip
Şekil 3: Ekip Olarak Kokpit
1.1.3. Kaptan Pilotun Yetki ve Sorumlulukları
1.2. KAZA KAVRAMI VE HAVACILIKTA KAZA
1.2.1. Kaza Kavramı
Şekil 4: Kazanın Meydana Gelişi
1.2.2. Havacılıkta Kaza Kavramı
Tablo 2: Dört M’in Tipik Karakteristikleri
Şekil 5: Kaza Üreten Faktörler (5M)
1.2.2.1. Kazalarda İnsan Faktörü
Şekil 6: Kontrol Sistemi Olarak 5 M Faktörleri
Şekil 7: Emniyet Sınırı
Şekil 8: Kaza Oranları
1.2.2.2. Kazalarda Makine Faktörü
Şekil 9: Arıza Oluşumu Modeli
1.2.2.3. Kazalarda Çevre Faktörü
1.2.2.4. Kazalarda Görev Faktörü
1.2.2.5. Kazalarda Yönetim Faktörü
1.2.2.6. Kaza Üreten Faktörlerin Birbirleriyle İlişkisi
Şekil 10: Hatalar Zinciri
Şekil 11: Bir Kazanın Hatalar Zinciri
1.3. KAYNAK KAVRAMI VE HAVACILIKTA KAYNAK
1.3.1. Kaynak Kavramı
1.3.2. Havacılıkta Kaynak
1.3.2.1. Pilotlar ve Uçuş Ekipleri
1.3.2.2. Uçuş Planlayıcıları
1.3.2.3. Hava Trafik Kontrolörleri
1.3.2.4. Radar Kontrolörleri
1.3.2.5. Hava Aracı Bakım Ekibi
1.3.2.6. Uçuş Emniyet Görevlileri
1.3.2.7. Uçuş Sağlık Ekipleri
1.3.2.8. Personel Aileleri
1.4. BİLGİ KAVRAMI VE HAVACILIKTA BİLGİ
1.4.1. Bilgi Kavramı ve Yönetimi
Şekil 12: Veri ve Enformasyon İlişkisi
Tablo 3: Verilerin Enformasyona Dönüşümünde Beş Adım
Tablo 4: Eformasyon ve Bilgi Kavramları
1.4.2. Havacılıkta Bilgi ve Yönetimi
Şekil 13: Aklın Oluşumu
1.5. YÖNETİM KAVRAMI VE HAVACILIKTA YÖNETİM
1.5.1. Yönetim Kavramı
1.5.2. Havacılıkta Yönetim
1.6. RİSK KAVRAMI VE HAVACILIKTA RİSK
1.6.1. Risk Kavramı
Şekil 14: Havacılıkta Tehdit ve Hata Yönetimi Modeli
1.6.2. Havacılıkta Risk
Şekil 15: Risk Yönetimi Mantığı
1.7. HATA KAVRAMI VE HAVACILIKTA HATA
1.7.1. Hata Kavramı
Şekil 17: Kaza Riski Eğrisi
Şekil 18: Shappel ve Wiegmann’ın Emniyetsiz Harekatlar Akış Şeması
Şekil 19: Hata tiplerine göre ABD Donanması Uçak kazaları
Tablo 5: Hatalar ile ihlaller arasındaki temel farklılıklar
1.7.2. Havacılıkta Hata
Tablo 6: Kazalara Sebep Olan Uçuş Ekibi Hataları
Şekil 20: İsveç Peyniri Modeli
Şekil 21: Uçuş Ekibi Hataları Modeli
Tablo 7: Uçuşun Safhalarında Pilot Hatalarının Dağılımı
1.8. İNSAN FAKTÖRÜ VE HAVACILIKTA İNSAN
1.8.1. İnsan Faktörü
1.8.2. Havacılıkta İnsan Faktörü
Şekil 22: Dünya Genelinde Uçak Kazalarının Ana Sebepleri
Şekil 23: Zaman İçinde Kaza Nedenleri
1.8.3. İnsan Faktörünün Kavramsal Modeli
Şekil 24: SHEL Modeli
Şekil 25: Bailey’in İnsan Performansı Modeli
Şekil 26: İnsan Faktörü Kavramsal Modeli
2.1. EKİP KAYNAK YÖNETİMİ KAVRAMININ OLUŞUMU
Şekil 27: Becerilerin Değişimi
2.2. EKİP KAYNAK YÖNETİMİNİN HEDEFLERİ VE TANIMI
Şekil 28: SHEL Modeli ve Ekip Ögelerinin Etkileşimi
2.3. EKİP KAYNAK YÖNETİMİNİN GELİŞİMİ VE SAFHALARI
2.5. EKİP KAYNAK YÖNETİMİNDE BECERİLER
2.5.1. Ekip Kaynak Yönetimi Becerilerinin Belirlenmesi
Şekil 29: EKY Becerileri
2.5.2. Ekip Kaynak Yönetimi Becerileri
2.5.2.1. Görev Analizi (Mission Analysis)
Şekil 30: Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi
Şekil 31: Görev Analizi
2.5.2.2. Liderlik (Leadership)
Şekil 32: Destekçi Ekip Üyesi Modeli
2.5.2.3. Kendine Güven (Assertiveness)
2.5.2.4. İletişim (Communication)
2.5.2.4.1. İletişim Kavramı ve Havacılıkta İletişim
Şekil 33: Genel İletişim Modeli
2.5.2.4.2. İletişimin Fonksiyonları
Tablo 8: İletişim Fonksiyonları ve Problem Sahaları
2.5.2.4.3. İletişim Stilleri
2.5.2.4.5. Muhabere ve İletişim
2.5.2.5. Uyum Yeteneği / Esneklik (Adaptability/Flexibility)
2.5.2.6. Durum Muhakemesi (Situational Awareness)
Şekil 35: Durum Muhakemesi
2.5.2.6.1. Durumun Tanımlanması
2.5.2.6.2. Durum Muhakemesi Yeteneğinin Kaybı
2.5.2.6.3. Oryantasyon Bozukluğu
2.5.2.6.4. Yorgunluk
Şekil 36: Yorgunluk Hata Oranı
2.5.2.6.5. Stres
Şekil 37: Stres Seviyesi
2.5.2.6.6. Araziye Kontrollü Uçuş Kazaları (CFIT)
Tablo 9: Tüm Dünyadaki Hava Yolları - Ölümlü Kazalar
2.5.2.7. Karar Verme (Decision Making)
Tablo 10: Hatalı Davranış Biçimleri ve Çözüm Önerileri
Şekil 38: Ölümle Sonuçlanan Kazalardaki Hata Tipleri
2.5.2.7.1. Karar Verme Süreci
Şekil 39: Karar Verme Tiplerinin Sınıflandırması
Şekil 40: Karar Verme Modeli
Şekil 41: Karar Verme Modeli (Hızlandırılmış çözüm)
2.5.2.7.2. Karar Vermeyi Geliştirici Yöntemler
2.9. EKİP KAYNAK YÖNETİMİNIN ÇALIŞMA DÖNGÜSÜ
Şekil 42: EKY Döngüsü
2.10. EKİP KAYNAK YÖNETİMİNE TEPKİLER
2.11. MODERN HAVACILIK VE EKİP KAYNAK YÖNETİMİ
2.11.1. Emniyet Kültürü ve Ekip Kaynak Yönetimi
2.11.2. Otomasyon ve Ekip Kaynak Yönetimi
2.11.3. Uçuş Yönetimi ve Ekip Kaynak Yönetimi
3.1. ARAŞTIRMA HAKKINDA BİLGİ
3.2. ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ
3.3. ARAŞTIRMANIN VARSAYIMLARI
3.4. ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ
3.5. ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI
3.6. ARAŞTIRMA METODU
3.6.1. Evren ve Örneklem Seçimi
3.6.2. Verilerin Toplanması
3.6.3 Verilerin Analizi
3.7. ARAŞTIRMADAN ELDE EDİLEN BULGULAR
Frekans ve Yüzde Tabloları A Bölümüne İlişkin Frekans ve Yüzde Tabloları:
Tablo 11: A Bölümüne İlişkin Frekans ve Yüzde Tabloları
Tablo 12: Hangi sıklıkla uçuş ekibi ile ters düşmekten kaçınırsınız ?
Tablo 13: Uçuşta kendinizi ne sıklıkla sinirli ve stresli hissedersiniz ?
Tablo 14: Hangi tip liderle çalışmak istersiniz?
Tablo 15: Hangi tip liderle çalışıyorsunuz?
Tablo 16: Uçuş Görevinin Yapılmasına Etki Eden Öğeler
Tablo 17: Eğitimlerin Kalitesi Hakkındaki Memnuniyet
Tablo 18: Ekip Kaynak Yönetimi Eğitimi aldınız mı?
Tablo 19: Ekip Kaynak Yönetimi Eğitimi hakkındaki değerlendirmenizi belirtiniz
Tablo 20: Eğitim alınan yerler
Tablo 21: Havacılıkta geçirilen yıl
Tablo 22: Mevcut Pozisyon
Tablo 23: Mevcut Statü
3.8. ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİNİN TEST EDİLMESİ
3.8.1. H01 Hipotezinin Test Edilmesi
3.8.2. H02 Hipotezinin Test Edilmesi
3.8.3. H03 Hipotezinin Test Edilmesi
3.8.4. H04 Hipotezinin Test Edilmesi
3.8.5. H05 Hipotezinin Test Edilmesi
3.8.9. H09 Hipotezinin Test Edilmesi
3.8.10. H010 Hipotezinin Test Edilmesi
3.8.11. H011 Hipotezinin Test Edilmesi
3.8.12. H012 Hipotezinin Test Edilmesi
3.8.13. H013 Hipotezinin Test Edilmesi
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
KAYNAKLAR
EK
DİZİN
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
uçak kazaları

uçak kazaları

Ratings: (0)|Views: 337 |Likes:
Published by Mucahit Erol

More info:

Published by: Mucahit Erol on May 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2012

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 6 to 16 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 22 to 97 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 103 to 168 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 174 to 243 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 249 to 296 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->